Digitalisering af mest anvendte arkivalier

I løbet af foråret og sommeren 2017 digitaliserer vi nogle af de arkivserier, som er mest benyttet af brugerne. Det drejer sig bl.a. om materiale fra Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Københavns politi, Mødrehjælpen i København og Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Fra juni 2017 er følgende arkivalier på Arkivalieronline:

Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse

Alimentationsbørn 1874-1894 (1874 – 1894)
Fortegnelse over plejebørn her fra staden, der erholder ugentlig understøttelse (1856 – 1861)
Protokoller over læredøtre 1806-1838 Det vil sige de fruentimmer fra landet (hjemsted er anført) som gives ophold på Fødselsstiftelsen for enten frit eller mod betaling at oplæres til jordemoder (1806 – 1933)

Plejebeviser (returneret ved konfirmationen)

Protokoller over jordemodereksamen 1807-1837

Attester og skudsmålsbøger for patiente1774-1879

Erklæringer om frafaldelse af hemmeligholdelse af moders navn 1881-1937

Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse (sogn)

Paternitetserklæringer (1872 – 1921)

Den Kgl. Opfostringsstiftelse

Protokol over kassebørnene 1771-1793

Christianshavns Straffeanstalt

Diverse fangefortegnelser 1790 – 1879

Århus Stift, Bispeembedet

Fortegnelse over provster, præster og degne i Århus Stift

1. Auxiliærkorps

Rapporter og meldinger 1813-1814

Den Kongelige Livgarde til Hest

G. Mønstringsruller 1693-1697

Det kongelige danske kunstakademi

Elevregister 1826 – 1953

Københavns politi

Journal og protokol over offentlige fruentimmer 1828-1862

Københavns Stokhus

Signalementsprotokol 1807-1849

Maribo Amt

Forhandlingsprotokol for separations- og skilsmissesager 1858-1940

Mødrehjælpen i København

Journal over faderskabssager 1905-1932

Møns Tugt- og Forbedringshus

Mandtalsbog 1787 – 1851
Register til mandtalsbog 1787 – 1851

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten

Opbragte skibe fra Hamborg 1734 – 1736

Generalkommissariatet (Søetaten), Nyboders inspektør

Register til husbog over Nyboder 1721 – 1797
Husbøger over Nyboder 1721 – 1797

Generalkommissariatet (Søetaten), Nyboders kommandantskab
Husbøger for Nyboders beboere 1732 – 1924

Psykiatrisk Hospital Risskov

Protokol over optagne patienter 1852 – 1934

Rigshospitalet, Fødeafdelingerne

Protokol over ugifte fødende 1908 – 1937

Statsfængslet i Horsens

Løsladelses- og indsættelsesbog 1853 – 1898

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Elevregistre 1932-1953