Hvad betyder coronakrisen for din organisation, virksomhed eller forening?

Rigsarkivet opfordrer jer til at indsende jeres dokumentation af, hvordan I er påvirket af corona, så det bevares for eftertiden.

Corona-pandemien sætter dybe spor i samfundsøkonomien. Hvordan virksomheder, organisationer og foreninger håndterer, oplever og navigerer i krisen er et vigtigt bidrag til fremtidens forståelse af, hvordan pandemien påvirker samfundet. Derfor opfordrer Rigsarkivet jer til at sende jeres dokumentation af, hvordan I håndterer og oplever krisen, så det kan blive en del af Rigsarkivets samlinger og en del af Danmarkshistorien.

+ Åben alle- Luk alle
 • Upload jeres dokumentation her

  Vær opmærksom på, at du ikke må videregive oplysninger om andres helbred og andre særlige oplysninger jf. GDPR artikel 9, stk. 1

 • Se eksempler på hvad I kan aflevere

  Hvad betyder corona-pandemien for jeres forening, organisation eller virksomhed?

  Send e-mails, nyhedsbreve, foto, screendumps af intranet eller andet om f.eks.:

  • Mødereferater om håndtering af corona-pandemien
  • Måske har I rapporter, der sammenligner 2020 og 2021 med årene før? Har I haft ekstra travlt i denne periode? Eller er omsætningen faldet?
  • Kontakt til kunder/medlemmer om jeres håndtering af corona-retningslinjer, udvikling af nye produkter, løsninger og lignende.
  • Arbejdspladserne er blevet indrettet på nye måder. Der er skilte, håndsprit, krav om mundbind og andre begrænsninger.
  • Hjemmearbejde med online møder, telefonsamtaler og mail – hvordan gør I det?
  • Har I lavet nye retningslinjer for hjemmearbejde? Er I mere produktive eller omvendt? Hvordan er medarbejdernes motivation?
  • Det sociale arbejdsliv: eksempler på, hvordan I holder kontakten til hinanden f.eks. online fredagsbar, kaffepauser, fællesfrokost, julefrokoster mv.
 • Hvad gør Rigsarkivet med jeres oplysninger?

  Når du har indsendt materialet til Rigsarkivet via formularen nedenfor, vil de være beskyttet af arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser og databeskyttelseslovgivningen. Det betyder, at de ikke er tilgængelige for offentligheden før om 75 år, hvis de indeholder personoplysninger. Hvis ikke, er det 20 år. Inden da vil materialet kun kunne bruges efter Rigsarkivarens tilladelse, jf. arkivlovens § 23, stk. 1 og § 31. Se dog også afsnittet nedenfor om fortrolighed og om hvordan dit materiale kan beskyttes mod at f.eks. konkurrenter kigger med.

  Materialet vil udelukkende blive anvendt til arkivmæssige formål samt til historisk og videnskabelig forskning. Det betyder, at dine oplysninger udelukkende vil blive videregivet til historiske og videnskabelige forskningsformål.

  Dine oplysninger vil ikke blive slettet på Rigsarkivets initiativ. Dog forbeholder vi os ret til at slette dubletter (fx af samme avisartikel).

 • Fortrolighed ved følsomt materiale

  Mange virksomheder, foreninger og organisationer har oplysninger, som er følsomme. Det kan enten være personfølsomme eller måske forretningshemmeligheder.

  Rigsarkivet må gerne tage imod personfølsomme oplysninger uden at det giver problemer med GDPR-lovgivningen.

  Alle Rigsarkivets medarbejdere har underskrevet tavshedserklæringer og håndterer dagligt sensitivt materialer fra alle typer af offentlige myndigheder og private aktører.

Zoologisk Have København har allerede afleveret dokumentation til Rigsarkivet. Hør Presse- og Kommunikationschef Jacob Munkholm Hoeck forklare hvorfor i vores video på Youtube.

Linker til video. Coronaindsamling

Har du spørgsmål eller ønsker til særlige adgangsvilkår, kontakt os på corona-arkiv@sa.dk eller ring mandag-fredag mellem kl. 10-14 på mobilnummer: 41 71 74 12.