Aflever private arkivalier

Rigsarkivet indsamler arkiver fra virksomheder, organisationer, foreninger, institutioner og private personer. Vi har i indsamlingen særligt fokus på arkivalier fra landsdækkende aktører, som har haft betydning for udviklingen af det danske samfund.

Hvis dit arkiv ikke er relevant i forhold til Rigsarkivets indsamlingsprofil, er der andre arkivinstitutioner, som du kan kontakte for aflevering, fx stadsarkiver eller lokalarkiver.

Hvad er et privatarkiv?

Et privatarkiv er et arkiv, der består af unikt materiale, der ikke tilhører det offentlige, og som er skabt eller tilvejebragt af virksomheder, private foreninger, organisationer, bevægelser eller privatpersoner. Et privat arkiv kan bestå af informationsbærende materiale både i papirform og i digital form. Det kan fx være materiale som breve, e-mails, lydoptagelser, sager og data i databaser.

Publiceret materiale og genstande er ikke arkivalier, og kan ikke afleveres til Rigsarkivet.

Sådan afleverer du et privatarkiv til Rigsarkivet

  1. Udfyld nedenstående oplysningsskema, hvis du gerne vil aflevere et privat arkiv til Rigsarkivet.
  2. Når vi har modtaget oplysningerne, vurderer vi om Rigsarkivet er interesseret i at modtage dit arkivmateriale, eller om andre arkivinstitutioner kan være være interesseret i materialet. Du kan forvente svar på din henvendelse inden for fire uger.
  3. Hvis Rigsarkivet beslutter at modtage dit materiale, skal du udarbejde en beskrivelse af materialets omfang og karakter, så vi har mulighed for at registrere materialet korrekt hos os.
  4. Derefter udarbejder vi en afleveringsaftale, som blandt andet indeholder bestemmelser om, hvornår arkivet bliver tilgængeligt for offentligheden og hvilke betingelser, der er for brugen af arkivet.
  5. Du skal herefter selv sørge for at gøre materialet klar til aflevering.
  6. Der træffes aftale om den konkrete overlevering af materialet til Rigsarkivet.
  7. Efter modtagelse af arkivalierne, vil du modtage en kvittering fra os.

Hvis du har spørgsmål vedrørende aflevering eller håndtering af private arkivalier, kan du skrive til Rigsarkivet via mailbox@sa.dk.

Se Rigsarkivets privatlivspolitik

Åbn blanketten her


Oplysningsskema - aflevering af private arkivalier

(Blanketten åbner i et nyt vindue)