Tastecafé og foredrag om strafferegistre

Vil du arbejde med historiske kilder? Og har du en computer, tid og lyst til at læse gammel håndskrift? Så kom til tastecafé på Rigsarkivet, Viborg, hvor du i fællesskab med andre kan være med til at gøre Danmarkshistorien tilgængelig for nutidige og kommende generationer.

Tastecaféen indledes med et foredrag om strafferegistre.

Allerede i slutningen af 1700-tallet begyndte man ved flere domstole at føre registre over de straffede personer, og disse strafferegistre blev efterhånden almindelige overalt.

I 1896 blev det bestemt, at samtlige oplysninger om en persons strafbare forhold skulle registreres i strafferegisteret i den retskreds, hvor vedkommende var født. Da strafferegistrene normalt er forsynet med navneregistre, er det hurtigt og nemt her at få et samlet overblik over en kriminels domme og straffe. Strafferegistrene blev i 1919 overtaget af politiet, bortset fra i København, hvor de videreførtes af Københavns Byret.

Arkivar og seniorforsker Tyge Krogh fra Rigsarkivet, København fortæller om strafferegistrene, og om hvordan du kan benytte dem. Efter foredraget vil Tyge Krogh stå til rådighed for spørgsmål vedr. indtastningsprojektet Strafferegistre: brug af skabelonen, spørgsmål til arkivalierne m.m.

Efter foredraget sætter vi sammen fokus på indtastning af projekterne i Rigsarkivets indtastningsportal. Opgaven består i at skrive af fra historiske dokumenter, så teksten bliver søgbar, og alle kan få adgang til indholdet på en nem måde.

Du kan også indtaste hjemmefra, men frivillige indtastere mødes også til tastecaféer og indtaster sammen og udveksler erfaringer. Du kan ved tastecaféen få hjælp af Rigsarkivets personale til at komme i gang med indtastningen.

Du er selvfølgelig også velkommen til at komme og taste uden at deltage i kurset.

Både nye og rutinerede indtastere er meget velkomne til tastecaféen.

Praktiske oplysninger

Medbring gerne en bærbar pc, som skal kunne bruge trådløst netværk.

Tid og sted

  • Sted: Rigsarkivet, Viborg
  • Tidspunkt: 13.00-16.00 (foredraget er fra 13.00-14.00)
  • Dato: 26-09-2019
  • Pris: gratis

Tilmelding

  • Tilmeldingsfrist: 25-09-2019

Tilmeld dig tastecaféen