Tastecafé og foredrag om faderskab, alimentationsbidrag og adoption

Vil du arbejde med historiske kilder? Og har du en computer, tid og lyst til at læse gammel håndskrift? Så kom til tastecafé på Rigsarkivet, Viborg, hvor du i fællesskab med andre kan være med til at gøre Danmarkshistorien tilgængelig for nutidige og kommende generationer.

Tastecaféen indledes med et foredrag om faderskab, alimentationsbidrag og adoption.

Foredragsholder er Erik Møller fra Slægtshistorisk Forening for Viborg og omegn.

Han vil fortælle om behandling af sager om faderskab til børn født uden for ægteskab – de såkaldte uægte børn. Han vil også fortælle om behandling af sager om bidrag til disse børns forsørgelse. Hvor kan der findes oplysninger herom i arkiverne i de sidste ca. 300 år? Derudover vil der være en kort omtale af adoption.

Efter foredraget sætter vi sammen fokus på indtastning af projekterne i Rigsarkivets indtastningsportal. Opgaven består i at skrive af fra historiske dokumenter, så teksten bliver søgbar, og alle kan få adgang til indholdet på en nem måde.

Du kan også indtaste hjemmefra, men frivillige indtastere mødes også til tastecaféer og indtaster sammen og udveksler erfaringer. Du kan ved tastecaféen få hjælp af Rigsarkivets personale til at komme i gang med indtastningen.

Du er selvfølgelig også velkommen til at komme og taste uden at deltage i kurset.

Både nye og rutinerede indtastere er meget velkomne til tastecaféen.

Praktiske oplysninger

Medbring gerne en bærbar pc, som skal kunne bruge trådløst netværk.

Tid og sted

  • Sted: Rigsarkivet, Viborg
  • Tidspunkt: 13.00-16.00 (foredraget er fra 13.00-14.00)
  • Dato: 26-11-2019
  • Pris: gratis

Tilmelding

  • Tilmeldingsfrist: 24-11-2019

Tilmeld dig tastecaféen