AFLYST: Seminar om følgerne af Slesvigs deling i 1920

OBS: Dette arrangement er aflyst i henhold til myndighedernes retningslinjer i forbindelse udbruddet af Corona/COVID-19.  

Slesvigs deling i 1920 fik dybtgående følger både for befolkningen i Sønderjylland og Sydslesvig – og for kultur- og erhvervsliv. Sønderjylland blev indlemmet i kongeriget Danmark, men både praktiske forhold og hensynet til det tyske mindretal krævede dog overgangsordninger og varige særordninger. Syd for grænsen var utilfredsheden udbredt og der opstod et grænsepolitisk miljø, som forlangte en revision af 1920-grænsen.

Henover 2 dage og på begge sider af grænsen, sætter eksperter i grænselandets historie fokus på følgerne af Slesvigs deling. Se hele programmet for seminaret. 

Det kan du blive klogere på 27. marts i Slesvig by 

 • Folkeafstemningerne afspejlet i private menneskers dagbøger, breve og erindringer
 • Delingens betydning for Flensborgs økonomi
 • Fortalere og målsætninger for tyske grænserevisionskrav 1920–1933
 • Nationalisme – Propaganda – Kontinuitet? afstemningskampen i 2. zone og NSDAP i Sydslesvig og Slesvig-Holsten fra 1930

Det kan du blive klogere på 28. marts i Aabenraa 

 • Strategierne for Sønderjyllands integration i Danmark
 • Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender
 • De tosprogede skoler i de sønderjyske grænsesogne
 • Helsognstanke og kirkeforfatning
 • De sønderjyske protestbevægelser i 1920’erne og 1930’erne
 • Det tyske mindretal mellem grænserevisionskrav og integration

Tid og sted

 • Sted: Landesarchiv Schleswig-Holstein & Rigsarkivet i Aabenraa
 • Tid: 27. marts 2020, kl. 10.00-16.30 i Slesvig
 •         28. marts 2020, kl. 9.30-16.30 i Aabenraa
 • Pris: Gratis

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: d. 17. marts 2020.

Ved tilmelding oplyses antal deltagere, samt om man ønsker at deltage begge dage eller kun i Slesvig eller Aabenraa. Tilmeld dig seminaret via e-mail til Rigsarkivet i Aabenraa på: chk@sa.dk.