Sagn, landskab og personalhistorie – Foredrag

Hvordan hænger sagnanalyse og slægtsforskning sammen? Kom og hør foredraget om folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, en af hans informanter fra Sønderjylland og hendes utrolige sagn.

Sagnet er en interessant kilde, når vi ønsker at få indblik i almindelige menneskers tanker om deres samtid, livsvilkår og landskab.

Til foredraget vil fokus være på de sagn, som Evald Tang Kristensen (1843–1929) indsamlede, og som case vil informanten Cæcilie Magdalene Hansen (1829–1919) blive fremhævet. Hun var født i Broager Sogn i Sønderjylland, men Tang Kristensen mødte hende i et lille hus i Sjellerupskov på øen Als i slutningen af november 1894.

Af foredraget vil det fremgå, hvordan de almindelige kilder til slægtsforskning så som kirkebøger og folketællinger kan supplere Evald Tang Kristensens noter om Cæcilie, så vi lærer hende bedre at kende. Med den viden kan vi nemlig få et bedre indtryk af sagnfortælleren Cæcilie, og hvilken betydning hun selv lagde i sine fortællinger.

Forskellige hjælpemidler vil også blive præsenteret, særligt hvordan man kan identificere og lokalisere de ofte varierende staveformer af stednavne i de forskellige kilder ved hjælp af databasen danmarksstednavne.dk, og hvordan gamle kort kan hjælpe os til at visualisere både sagnene og de forskellige oplysninger om sagnfortælleren.

Ved: Martin Sejer Danielsen, Rigsarkivet, København.

Tid og sted

  • Dato: 17-04-2019
  • Tidspunkt: kl. 15.00-16.30 (dørene åbner 14.45)
  • Sted: Rigsarkivet, København, Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1
  • Pris: gratis

Tilmelding

  • Tilmeldingsfrist: 14-04-2019

Tilmeld dig foredraget her.