Rigsarkivets konference 2019

Den offentlige forvaltning dokumenterer hver dag sine aktiviteter, men betingelserne for dokumentation ændres hele tiden. Af nye opgaver, ny teknik, ny lovgivning, nye initiativer til effektivisering. Hvordan påvirker det de arkivalier, som i fremtiden skal fortælle om vores samfund i dag?

Rigsarkivet holder hvert år en konference om informationshåndtering hos offentlige myndigheder. Kom og hør oplæg fra eksperter med viden fra forskning og praksis.

Konferencerne skal inspirere de offentlige myndigheder i spørgsmål om sikker og effektiv håndtering af data, sager, dokumenter og lagring. Samtidig skal de give arkiverne indblik i myndighedernes praksis.

Vi arbejder på at finde et godt emne for dette års konference!

Deltagere
Konferencen er for alle med interesse for offentlig forvaltning og arkiver.

Blandt andet:

– ESDH-ansvarlige, it-chefer og systemejere
– Praktikere i forvaltningens informationshåndtering
– Leverandører af it-systemer og it-ydelser
– Ansatte i kommunale og statslige arkiver m.fl.

Dato: 6. november 2019
Tid: 8.30 – 16.00
Sted: DGI-byen, København
Pris: 1.495 kr.
Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2019

Tilmeld dig her.