Rigsarkivets konference 2019: Dataetik og dokumentation

Den offentlige forvaltning er under stadig digital transformation, og mange nye teknologier bringes i spil. Det har sat gang i den offentlige debat om hvad god dataetik er, herunder hvordan myndighederne bør anvende de nye teknologier i forhold til borgerne. I foråret 2019 nedsatte regeringen et Dataetisk Råd, som dels skal skabe debat og dels skal understøtte en ansvarlig anvendelse af data.

På dette års konference sætter vi fokus på de dataetiske udfordringer, og hvad de konkret betyder for dokumentationen i forvaltningen. Dokumentation som skal bruges både her i nutiden og engang i fremtiden. Konferencen samler op på nogle af de etiske spørgsmål, der blev rejst på sidste års konference, som handlede om netop de nye teknologier.

Dato: 6. november 2019
Tid: Kl. 9-17 (se program)
Sted: DGI-byen, København
Pris: 1795 kr. (OBS! Ændring i forhold til kursuskatalogets pris på 1495 kr.)
Frist for tilmelding og afbud: 31. oktober 2019 kl. 12

Program

Tilmeld dig her (LINK)