Politimesteraktionen den 26. maj 1944 i Sønderjylland – Foredrag

Den 26. maj 1944 arresterede besættelsesmagten 26 mænd i Jylland. Halvdelen var politimestre eller andre ledende politifolk. Derfor fik arrestationerne navnet ”politimesteraktionen”. Gratis foredrag på Rigsarkivet, Aabenraa.

Blandt de ramte var politimestrene Aage Agersted, Aarhus, tidligere Aabenraa, E. Brix, Tønder og Martensen-Larsen, Aabenraa samt en række officerer, blandt andet kaptajn P. M. Digmann, Tønder, og oberst S.B. Paludan-Müller, Gråsten. Sidstnævnte, der var chef for grænsegendarmeriet, satte sig imidlertid til modværge og blev dræbt efter en længere ildkamp. I foredraget fortæller forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen fra Rigsarkivet i Aabenraa om baggrunden for ”politimesteraktionen” og om dens til dels dramatiske forløb med alvorlige følger for de implicerede.

Ved: Hans Schultz Hansen, dr. Phil, Rigsarkivet, Aabenraa

 Tid og sted

  • Sted: Rigsarkivet, Aabenraa, Foredragssalen
  • Tidspunkt: 15.00-16.00
  • Dato: 23-05-2019
  • Pris: Gratis

Tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig.