Temadag for testere (§ 7-arkiver)

Vi inviterer alle der har hands-on erfaring med test af arkiveringsversioner til en temadag, hvor vi deler viden om værktøjer, procedurer og metoder på tværs af kommunale arkiver og Rigsarkivet. Temadagen er en god mulighed for at sparre med de få testkolleger, der findes i det ganske land.

I evalueringen for temadagen sidste år var indtrykket blandt deltagerne, at der var for mange gode emner med alt for lidt tid og deltagerne ville gerne forberede sig/tage stilling til emnerne på forhånd. I år har vi derfor skåret ned på vores emner.

Som forberedelse må I gerne:

  1. Komme med jeres egne lister over, hvad der bør være i et produktionsnotat. Med et produktionsnotat mener vi det notat, som nogle leverandører danner, og som beskriver problemstillinger og valg i forbindelse med dannelsen af arkiveringsversionen.
  2. Byde ind med input til dagsorden

Program

  1. Velkommen
  2. Hvordan gør vi på de forskellige arkiver? Tid til debat af ligheder og forskelligheder.
  3. Dokumentation der ender i arkiveringsversionen:  Produktionsnotat (eksempler – fælles standard – ønsker til indhold)
  4. Nyt om ADA og spørgsmål hertil (RA)Visualisering af datoer (KOMDA)
  5. Afrunding (evaluering sendes ud)

Der serveres frokost undervejs i programmet.

Tid og sted

Dato: 8. september 2020
Tid: 10.00-15.00
Sted: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, KUC – mødelokale 9, Gammel Kirkevej 98, 1.sal, Kastrup
Tilmeldingsfrist: 1. september 2020
Pris: Gratis
Deltagere: Ansatte i § 7-arkiver, der tester arkiveringsversioner (ADA-brugere)

Tilmeld dig her (LINK)