Netværksmøde for § 7-arkivernes medarbejdere

Formålet med det årlige møde i netværket er, at

  • Rigsarkivet og § 7-arkiverne fortolker og anvender bevarings- og kassationsbestemmelserne samt bekendtgørelsen om arkiveringsversioner med de tilhørende vejledninger på en ensartet måde
  • problemstillinger vedrørende fortolkning og anvendelse af de forskellige regelsæt drøftes og løses i fællesskab
  • langtidsbevaring af digitalt skabte arkivalier sker på en ensartet måde
  • være et forum for erfaringsudveksling og vidensdeling, som bidrager til, at deltagerne kompetenceudvikles

 Program

Dato: 30. august 2018
Tid: 10 – 15
Tilmeldingsfrist: 23. august 2018
Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen, Rådhuspladsen 1, København V

Tilmeld dig her