Konference 2018: Innovation og dokumentation

Den teknologiske udvikling er kommet for at blive og har stor indflydelse på, hvordan den offentlige forvaltning behandler og dokumenterer sine handlinger.

Anvendelsen af kunstig intelligens, big data og algoritmer i sagsbehandlingen er under kraftig udvikling og vil formentlig vinde indpas hos de fleste myndigheder i de kommende år. Sagsbehandlingen er under forandring, og der tænkes nye tanker.

Men hvordan bruges teknologien og hvad betyder den for borgernes retssikkerhed, myndighedernes sagsbehandling og den dokumentation, som skal anvendes i fremtiden? Det vil vi søge at finde svar på ved dette års konference.

 Program

Dato: 7. november 2018
Tid: 8.30 -17
Tilmeldingsfrist: 31. oktober 2018
Sted: DGI-byen, Købehavn
Pris: 1.495 kr

Tilmeld dig her