Fake news og honnette ambitioner i den tidlige enevælde – Foredrag om Griffenfeld

Kom og hør historien om Griffenfeld, som måske eller måske ikke lod sig adle. Gratis foredrag på Rigsarkivet, København.

Det er almindeligt antaget, at Peter Schumacher blev adlet under navnet Griffenfeld i 1671, og i den heraldiske litteratur er det beskrevet, at han samtidig fik et våbenbrev med en såkaldt forbedring af sit hidtidige våben.

I foredraget undersøges det, hvorvidt der faktisk fandt en adling sted i 1671, og om Peter Schumacher kunne have grunde til ikke formelt at lade sig adle. Foredraget belyser derudover Peter Schumacher Griffenfelds våbenføring gennem bevarede segl og andre kilder.

Ved Ronny Andersen, heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, København.

Tid og sted

  • Sted: Rigsarkivet, København – Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1
  • Tidspunkt: kl. 15.00-16.30 (dørene åbnes kl. 14.45)
  • Dato: 27. februar 2020
  • Pris: gratis

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 24. februar 2020

Tilmeld dig foredraget den 27. februar 2020.

Beregn længere gåtid fra læsesal til foredrag

Bemærk, at Rigsarkivets læsesal i København fra d. 28. januar 2020 ligger i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K.

Foredraget afholdes i Harsdorffsalen, Tøjhusgade 1.

Så hvis du planlægger at besøge læsesalen før foredraget, skal du huske at beregne længere gåtid.