“Storstikkersken fra Aarhus” – Foredrag om Grethe Bartram

Hvordan udfoldede hun sin stikkervirksomhed, og hvad drev hende? Hør historien om ”Storstikkersken fra Aarhus”. Gratis foredrag på Rigsarkivet, Aabenraa.

”Man kan ikke se til bunds i en anden Menneskesjæl, men vi har set en Afgrund af Afstumpethed, Kynisme, Forfængelighed. Dobbeltspillet har betaget hende, hun har intellektuelt krydset Klinger, hun var ung, men ikke umoden. Hun har stukket sine Kammerater, Venner, pyntet sig med de Judaspenge, hun tjente. Paa Anklagemyndighedens Vegne paastaar jeg Lovens strengeste Straf, Dødsstraffe, bragt i Anvendelse”.

Sådan afsluttede anklageren den 27. november 1946 sin procedure i Aarhus Byret mod den 22-årige Grethe Bartram. Under retssagen havde hun tilstået at have angivet op mod 70 landsmænd til Gestapo. Grethe Bartram, hvis familie stammede fra Ullerup ved Sønderborg, er siden gået over i historien som ’Storstikkersken fra Aarhus’.

Men hvordan udfoldede hun sin stikkervirksomhed, og hvad drev hende? Det forsøger overinspektør Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum, der i 2010 udgav bogen ’Grethe Bartram. Fra kommunist til Gestapoagent’, at give svar på.

Ved: Henrik Skov Kristensen, overinspektør, Frøslevlejrens Museum

Tid og sted

  • Sted: Rigsarkivet, Aabenraa, Foredragssalen
  • Tidspunkt: kl. 15.00-16.00
  • Dato: 21-02-2018
  • Pris: Gratis

Tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig.