Fest, forløb og følger – Foredrag om genforeningen 1920

Kom og hør om de store begivenheder fra genrejsningen af grænsespørgsmålet i efteråret 1918 over fredskonferencen i foråret 1919 til afstemningerne i februar og marts 1920 og videre til festerne i sommeren 1920 og perspektiverne videre frem. Gratis foredrag på Rigsarkivet, Aabenraa.

I foredraget skal vi følge løsningen af det slesvigske grænsespørgsmål 1918-20 på grundlag af folkenes selvbestemmelsesret. Blandt emnerne vil være rigsdagsmand H.P. Hanssens rejsning af grænsespørgsmålet oktober-november 1918, grænsespørgsmålet på fredskonferencen i Versailles, grænsestriden mellem Aabenraa-, Flensborg- og Dannevirkefolk, den internationale kommission og afstemningerne i februar og marts 1920 samt genforeningsfestlighederne i sommeren 1920.

Ved forskningsleder, dr. phil. Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet, Aabenraa

Tid og sted

Tilmelding

Tilmelding er ikke nødvendig.