Fagligt forum for § 7-arkiverne

Det årlige møde i fagligt forum for § 7-arkivernes medarbejdere afholdes mandag 20. september 2021 (med forbehold for ændringer som følge af covid19-restriktioner).

Programmet er under udarbejdelse og vil bl.a. indeholde: nyt kommunalt vejledningsmateriale, BK-vurdering af AULA, egenacces, GDPR og aflevering.

I kan læse mere om netværket under fanebladet ”Fagligt forum for § 7-arkivernes medarbejdere” på vores hjemmeside.

Tid og sted: Mandag 20. september 2021 kl. 10-15
Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32, København V
Pris: Gratis
Antal deltagere pr. arkiv: max. 2 personer
Tilmeldingsfrist: 10. september 2021

Tilmeld dig her