Brugermøde i Viborg

**NB – bemærk at datoen er blevet ændret**

Hvert år afholder Rigsarkivet i Viborg et brugermøde, hvor Rigsarkivets ledelse, medarbejdere og brugere mødes. Formålet med brugermødet er at skabe en dialog om, hvordan vi kan forbedre vores service for brugerne. På brugermødet kan du høre nyt fra Rigsarkivet og om vores tiltag på publikumsområdet. Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til os.

Alle er velkomne.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Siden sidst ved områdeleder Allan Vestergaard

3. Frivilligaktiviteterne i Rigsarkivet

4. Spørgsmål og kommentarer

5. Valg til brugerrådet: 1 repræsentant skal vælges ved direkte valg blandt de fremmødte:

  • Indtil videre har 2 kandidater meldt sig:
    Berit Høwisch og Erik Møller.
    Kandidaterne præsenterer sig på brugermødet. Andre kandidater er velkomne til at melde sig. Du kan sende en mail til kbj@sa.dk eller melde dig på brugermødet.

6. Evt.

Tid og sted

  • Sted: Rigsarkivet, Viborg
  • Tidspunkt: 14.00-15.30
  • Dato: 18-12-2018
  • Pris: Gratis

Tilmelding er ikke nødvendig.