Arkivnetværksmøde om genanvendelse af data

En aflevering til Rigsarkivet består ikke bare af data i et bestemt format og struktur, men skal også indeholde kontekstdokumentation og metadata – det kan f.eks. være vejledning for brug af systemet og oplysninger om hvilke typer af data der i systemet.

Til dette netværksmøde vil der blive præsenteret konkrete eksempler på, hvor vigtig kontekstdokumentation og metadata kan være, når data skal genanvendes, særligt i forbindelse med Arne-pension. Det vil også blive præsenteret hvilke overvejelser der ligger bag de specifikke krav.

Seniorforsker Steen Andersen og forsker Lif Lund Jacobsen fra Rigsarkivet vil forklare, hvordan kontekstdokumentation og metadata bruges og give indblik i de refleksioner, der ligger bag Rigsarkivets krav til dokumentation som skal imødekomme fremtidens behov.

Tid og sted: 1. december 2021, kl. 9.30-11
Sted: Webinar – invitation sendes dagen inden via mail
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 25. november 2021

Tilmeld dig her