Arkivnetværksmøde (III/2019)

Ressortændringer og kongekronen

Kongekronen og rigsvåbenet er statskendetegn og brug af dem skal godkendes af Rigsarkivet. Det gælder også, når ressortændringer medfører nye myndigheder, der skal have nyt logo med kongekronen.

Rigsarkivet har siden 1985 været Statens Heraldiske Konsulent. Ifølge arkivloven behandler Rigsarkivet sager vedrørende brug af rigsvåbenet – herunder kongekronen – og rådgiver offentlige myndigheder i spørgsmål vedrørende våbener, segl og emblemer. Håndhævelsen af de heraldiske regler sker for at sikre, at kongekronen og rigsvåbenet, som er statskendetegn, udføres korrekt og med respekt for den tradition, der har dannet sig. Rigsarkivet griber også ind overfor dem, der måtte anvende kongekronen og rigsvåbenet uretmæssigt.

Heraldisk ekspertise er en gammel tradition i Rigsarkivet, som strækker sig flere hundrede år tilbage.

Dato: 30. september 2019 (OBS! Ændring)
Tid: Kl. 13-15
Sted: Kalvebod Brygge 34, København
Tilmeldingsfrist: 26. september 2019
Pris: Gratis

Tilmeld dig her (LINK)