AFLYST: Arkivlov – offentlig forvaltning og god kvalitet i it-systemer

Hvem gælder arkivloven for, og hvad omfatter loven egentlig? Bliv klogere på arkivmæssige hensyn, god forvaltningsskik og kvalitetssikring af data og dokumenter.

OBS! Kurset er aflyst.

På kurset sætter vi fokus på god dokumentationspraksis i den digitale forvaltning. Du får styr på kravene samt gode råd til kvalitetssikring af data og dokumenter. Vi gennemgår Rigsarkivets tilsyn med statslige myndigheders kvalitetskontrol i it-systemer med dokumenter.

Du får også en indføring i arkivlovens bestemmelser for den offentlige forvaltning, og vi ser på arkivloven i sammenhæng med anden lovgivning: Offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven og lov om ophavsret.

Deltagere
Kurset henvender sig til ansatte i offentlige myndigheder, der arbejder med journalisering og digital informationshåndtering.

  • Dato: 15. maj 2019
  • Varighed: 1 dag
  • Sted: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København
  • Pris: 2.400 kr.
  • Tilmeldingsfrist: 9. april 2018