Vi har brug for din hjælp! Besøg Rigsarkivets nye website og hjælp os med at forbedre det.

Aflevering til Dansk Data Arkiv

Dansk Data Arkiv modtager datasæt, der har skabt nye resultater inden for forskning i samfundsforhold, sundhed og historie.

Hvorfor afleverer data?

Der er mange gode grunde til at aflevere data.

En spørgeskemaundersøgelse kræver mange forberedelser, den kræver mange ressourcer at gennemføre, analysere og publicere.

En spørgeskemaundersøgelse er et øjebliksbillede af holdninger m.m. på det tidspunkt, undersøgelsen blev gennemført, og den vil aldrig kunne gennemføres igen med det samme resultat.

Dansk Data Arkiv kan hjælpe 

Når undersøgelsen er blevet behandlet, gemmes den af hensyn til behovet for at kunne referere til undersøgelsen og for at kunne dokumentere de analyser, den har dannet baggrund for.

Og det er her, der ofte kan opstå problemer, som DDA kan være behjælpelig med at løse eller imødegå.

Under arbejdet med data har data været genstand for mange analyser og rekodninger, og dermed kan der være mange versioner. Det medfører, at man undervejs er nødt til at dokumentere analysearbejdet for senere at kunne genbruge sine undersøgelser.

DDA ved af erfaring, at dette ofte ikke er tilfældet.

Når en undersøgelse er færdiganalyseret gemmes den ofte på egen PC. PC'er forældes hurtigt eller bryder sammen med stor risiko for tab af data.

Ved at aflevere data til DDA sørger vi for:

  • at data bliver dokumenteret
  • at data altid er bevaret
  • at data altid vil kunne læses

Og bemærk: Det er forskeren, der bestemmer, hvilke regler der er for adgangen til sine data.

 

Se desuden:

Sådan afleverer du data til DDA
Hvilke data modtager DDA