Vejledning: Søg i samlingerne

Én indgang til alle data. Med søgemaskinen Søg i samlingerne kan du søge i alle data på tværs i en række af Rigsarkivets systemer.

Søg på tværs

I Søg i samlingerne kan du søge i alle data på tværs af Daisy, Arkivalieronline og Rigsarkivets Indtastningsportal:

  • Daisy indeholder oplysninger om Rigsarkivets samlinger af arkivalier fra 1100-tallet og frem til i dag, skabt af statslige og private arkivskabere (myndigheder, firmaer, personer mv.). Her kan du søge efter arkivalier og finde oplysninger om hvem, der har skabt dem, hvilke arkivalier, de har skabt, og hvad de overordnet indeholder. Hvis arkivalierne ikke er tilgængelige online via Arkivalieronline, kan du bestille dem til brug på en af vores læsesale.
  • Arkivalieronline indeholder scannede kopier af arkivalier, som er tilgængelige for læsning på internettet. De scannede arkivalier omfatter blandt andet kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, skifteprotokoller og meget mere.
  • Rigsarkivets Indtastningsportal indeholder indtastninger af indholdet af bl.a. ansøgninger om erindringsmedaljer, Sønderjyske arkivalier og Vestindiske arkivalier. Indtastningerne bliver løbende foretaget af frivillige. Indtil videre er det dog kun en meget lille del af Rigsarkivets arkivalier, som er indtastet fuldt ud.

Søg i samlingerne

Sådan søger du

I feltet Fritekst kan du skrive lige så mange ord du vil. Du søger i alle data i systemerne. Det er en god ide at starte med at søge lidt bredt med få ord.

Hvis resultatet af din søgning giver mange hits, kan du indsnævre søgningen, ved at:

  • Skrive flere ord
  • Afgrænse søgningen tidsmæssigt ved at skrive et eller flere årstal i “fra” og ”til”. Du kan godt nøjes med at skrive et begyndelsesår eller et slutår. Og du behøver ikke anføre dag og måned
  • Afgrænse søgningen til bestemt type poster ved at sætte flueben i relevante felter: ”Afskrifter af arkivalier”, ”Scannede arkivalier” osv.
  • Afgrænse søgningen til bestemt type poster ved at vælge en type i venstremenuen, fx ”Emne”, ”Geografi” osv.
  • Bruge tilladte jokertegn.

Hvis resultatet af din søgning ikke giver hits, kan du udvide søgningen, ved at:

  • Skrive en del af ordet efterfuldt af *
  • Skrive ”||” mellem ordene, hvis du har skrevet flere ord. ”||” fungerer som eller (OR).

Venstremenuen
I venstremenuen optælles indenfor en række kategorier antal hits. Du kan klikke på en kategori for at afgrænse søgning til denne kategori.
NB Rigsarkivet er opmærksom på at optælling i venstremenuen ikke altid svarer det faktiske antal hits.

Datosøgning
Du kan lave datosøgning på to forskellige måder, enten i felterne ”Fra” og ”Til” eller i feltet ”Fritekst”.

”Fra” og ”til” – Bruger du ”Fra” og ”Til” til at datosøgning, vil du få alle hits, som på nogen måde tidsmæssigt ligger indenfor eller overlapper det tidsinterval du angiver.

”Fritekst” – Skriver du dateringer i ”Fritekst” får du kun hits der modsvarer præcis den datering du har angivet. Hvis du kender den præcise datering, kan du derfor med fordel skrive dateringen i fritekstfeltet, fordi det vil give færre hits, end hvis du skriver datering i ”Fra” og ”Til”.

Avanceret søgning

Navn
Du kan skrive et navn og dermed søge i de navne som optræder i de arkivalier som er transskriberet i Rigsarkivets indtastningsportal. Navne kan være både personnavne, stednavne, virksomhedsnavne mv.

Arkivskaber
Du kan skrive navn på en arkivskaber. En arkivskaber er en myndighed, virksomhed, forening eller person, som har skabt et arkiv.

Arkivserie
Du kan skrive navn på en arkivserie. En arkivserie er en samlet gruppe af arkivalier. En arkivserie kan være alt fra meget lille, fx et register i en regnskabsprotokol, til meget stor, fx 3000 journalsager.

Emne
Du kan enten skrive et emneord eller vælge emneord fra listen og anvende det som søgekriterium i din søgning. Emneord beskriver arkivskabernes ressort (arbejdsopgaver), og ikke arkivaliernes indhold.

Geografi
Du kan skrive navn på et geografisk myndighedsområde fx navnet på et sogn, et amt eller en kommune. Geografi beskriver arkivskaberens placering, og ikke arkivaliernes indhold.

Jokertegn

Gør din søgning mere præcis med jokertegn

 

”…”
(anførselsetegn)
Søger efter poster, hvor de ord du skriver, forekommer i netop den rækkefølge.

Eksempel
Hvis du fx skriver: ”Jens Peter” finder du alle poster, hvor ordene Jens Peter forekommer i lige netop denne rækkefølge, men Jens F. Peter vil ikke blive vist i dit søgeresultat.

 

+
(plus)
Søger efter poster, hvor alle de indtastede ord forekommer uanset rækkefølge.
(Bemærk, der må ikke være mellemrum efter + ).

Eksempel
Hvis du fx skriver: Jens +Peter finder du alle poster, hvor begge ordene Jens og Peter forekommer.

 

-
(minus)
Søger efter poster, hvor det indtastede ord efter minus ikke forekommer.
(Bemærk - der må ikke være mellemrum efter – ).

Eksempel
Hvis du fx skriver: Jens -Hansen finder du alle poster, hvor ordet Jens forekommer men Hansen ikke forekommer.

 

*
(stjerne)
Erstatter ét eller flere tegn i enden af et ord, men ikke midt i et ord.

Eksempel
Hvis du fx skriver: Brandforhør*: Finder du alle poster, der indeholder ord, der starter med brandforhør, fx også brandforhørsakter.

 

||
(to lodrette streger)
Søger efter poster, hvor enten det ene indtastede ord eller det andet ord forekommer.
(Bemærk - der skal være mellemrum på begge sider af || ).

Eksempel
Hvis du fx skriver: Jens || Peter: Finder du alle poster, hvor enten ordet Jens eller Peter forekommer.

 

(…)
(parantes)
Fortolker flere sammensatte søgeudtryk.

Eksempel
Hvis du fx skriver: Horsens Clausen | Klausen uden parentes bliver det fortolket som (Horsens OG Clausen) ELLER Klausen, mens hvis du skriver: Horsens (Clausen | Klausen) så opnår du det, du sikkert mente nemlig: Horsens OG (Clausen ELLER Klausen).

 

~N efter et ord
(N angiver et antal tegn)
Medtager også ord i søgeresultat, som afviger med det antal tegn, du har skrevet efter ~.

Afvigelsen fra søgeordet kan være alle steder i ordet. Afvigelsen kan være andre bogstaver end dem du har skrevet, men også afvigelse i antal (+/- det antal tegn du har angivet)
(Bemærk - der må ikke være mellemrum før eller efter~).

Eksempel
Hvis du fx skriver Nilsen~1, så søger du efter: Nilsen, Wilsen, Nelsen, Nissen, Nilson, Nisen, Ilsen, Nielsen osv.

Fandt du ikke det, du søgte efter?

Der kan være flere grunde til, at din søgning ikke giver nogle hits eller med et andet resultat end det ønskede.

Andet ord – samme betydning
Et emne kan gennem tiden have skiftet navn. Fx hed “børnebidrag” tidligere “alimentation”.

Arkivserien – navngivning
Måske har du skrevet en betegnelse på en arkivserie, der ikke svarer til det, som er registreret i systemerne. Hvis du kender et andet navn, så prøv det i stedet. Fx vielse i stedet for ægteskab.

Arkivskaberen – navngivning
Arkivskabere kan have haft forskellige navne gennem tiden, og måske er det navn, du har skrevet, endnu ikke registreret i systemerne. Hvis du kender et andet navn, så prøv det.

Brug ental
Har du skrevet betegnelsen for arkivserien i flertal? I systemerne er de fleste betegnelser for arkivserier skrevet i ental, fx Kopibog, ikke Kopibøger. Prøv at skrive arkivseriens navn i ental.

Er arkivalierne afleveret til Rigsarkivet?
Måske har den arkivskaber, du søgte efter, ikke afleveret arkivalier til Rigsarkivet.

Gammel/ny stavemåde
Måske har du ikke skrevet navnet på arkivskaberen eller arkivserien på samme måde, som det er registreret i systemerne. I systemerne er de fleste navne registreret med moderne retskrivning.

Rækkefølge er ligegyldig
Du kan skrive flere ord i søgefeltet. Rækkefølgen af ordene er ligegyldig: Om du skriver “Hove Sogn” eller “sogn hove” spiller ingen rolle.

Samme ord – anden betydning
Et ord kan have flere betydninger – også over tid. Fx kan “udvisning” betyde personer, der udvises fra Danmark, men det kan i forbindelse med skovbrug også betyde markering (udvisning) af træer til fældning.

Ældre henvisninger
Hvis du søger på grundlag af en ældre henvisning, kan det ske, at arkivalierne er blevet omregistreret. Prøv at søge på arkivskaberens navn.