Kopier og scanning af arkivalier - bestil her

Hvis du ønsker at bestille kopiering af arkivalier fra Rigsarkivets samlinger, er dette muligt mod betaling. Kopiering kan ske af såvel papir- som e-arkivalier.

Før du bestiller

Du kan arbejde med de originale arkivalier på Rigsarkivets læsesale. Men det er også muligt at bestille kopier af arkivalier.

Du kan selv tage digitale fotos af de fleste arkivalier. I en række tilfælde er det muligt at tage papirkopier eller digitale kopier på læsesalen. Med hensyn til protokoller og andre arkivalier, der vanskeligt lader sig kopiere på almindelig vis, må vi bede dig om at bestille kopierne.

Hvis du bestiller i erhvervsmæssig øjemed, skal du oplyse din virksomheds CVR-nummer.

Mikrokort og mikrofilm

En række arkivalier i Rigsarkivet findes på mikrokort eller mikrofilm. Du har tidligere kunnet købe kopier af mikrokort og mikrofilm hos Rigsarkivets Filmningscenter.

Udlægningen af kirkebøger og folketællinger på Arkivalieronline har haft den konsekvens, at salget af mikrokortkopier af kirkebøger og folketællinger er faldet så meget, at Filmningscentret i 2011 har stoppet fremstilling og salg af mikrokort.

Fra udgangen af 2011 går Filmningscentret over til udelukkende at scanne arkivalier, og når udstyret, der bliver benyttet til fremstillingen af mikrofilm, bliver taget ud af brug, stopper salget af mikrofilmkopier og nyoptagelser på mikrofilm også.

Filmingscentret kan scanne mikrofilm til levering på cd-rom.

*Du skal være opmærksom på, at din henvendelse ikke er gået igennem, førend du har modtaget en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.