Slægtsforskning på internettet

Der er mange muligheder for at slægtsforske via internettet. En stor del af de mest centrale arkivalier er tilgængelige på internettet, enten i scannet form eller i søgbare afskrifter. Via internettet er det også muligt at møde ligesindede og udveksle oplysninger, eller få hjælp til at løse problemer.

Originale arkivalier på internettet

På Arkivalieronline stiller Rigsarkviet kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier til rådighed i indscannet form. Du kan ikke lave søgninger i de indscannede arkivalier. Du må lede efter personer i de digitaliserede arkivalier, på samme måde som du leder efter dem i de originale arkivalier.

Rigsarkivet stiller hele tiden flere og flere digitaliserede arkivalier til rådighed over internettet. Ud over på Arkivalieronline kan du også finde indscannede arkivalier via arkivdatabasen Daisy.

Gå til Arkivalieronline

Søg efter arkivalier i arkivdatabasen Daisy

Indtastede arkivalier på internettet

Frivillige har via Rigsarkivets Kildeindtastningsprojekt indtastet bl.a. folketællinger og kirkebøger, som er blevet lagt i en fælles database, Dansk Demografisk Database (DDD). Der bliver stadig tastet flere oplysninger ind i databaserne. Indtil videre kan du søge efter enkeltpersoner på landsplan i folketællingerne 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850 og 1880. Desuden er der mange spredte indtastninger fra øvrige folketællingsår.

Via DDD er der ligeledes mulighed for at søge efter personer, der er udvandret fra Danmark (Det Danske Udvandrerarkiv), eller som er indvandret til Danmark (Immigrantmuseet).

Søg i Dansk Demografisk Database

Søg efter arkivalier på internettet

Rigsarkivets samlinger indeholder mange, mange flere arkivalier end dem du kan benytte online. Disse arkivalier skal benyttes på arkivets læsesale. Men du kan benytte en online registratur til at søge efter Rigsarkivets arkivalier.

Arkivdatabase Daisy – en online registratur over Rigsarkivets samlinger

Rigsarkivets samlede elektroniske registratur er arkivdatabasen Daisy. I Daisy kan du finde oplysninger om Rigsarkivets samlinger og du kan bestille arkivalier til brug på en læsesal. En del af arkivlierne er indscannede, og kan ses online via link fra arkivdatabasen Daisy. Indscannede arkivalier kan ikke bestilles til brug på læsesalene.

Søg efter arkivalier i arkivdatabasen Daisy

Kilder på nettet - Find links her

Arkivalier fra danske godser
Originale skifteprotokoller, fæsteprotokoller m.m. fra danske godser.

Arkivalieronline
Brug originale kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier, bl.a. skifter, borgerlige ægteskabsbøger, brandforsikring og tingbøger, på nettet.

Borgerlige ægteskabsbøger
Originale borgerlige ægteskabsbøger i perioden 1851-1961.

Bornholmske kirkebøger
Søg i indtastede Bornholmske kirkebøger frem til 1815.

Dansk Demografisk Database
Søg efter personnavne i folketællinger og andre kilder.

Danske skippere
Privat hjemmeside.Søg i indtastede oplysninger om danske skippere, styrmænd og matroser i perioden 1707 til 1839.

Den almindelige Enkekasse
Privat hjemmeside. Søg i indtastede oplysninger fra Den almindelige Enkekasse.

Diplomatarium Danicum
4. Række: Perioden 1401-1412. 5. Række: Perioden 1413-1450.

Frihedsmuseets modstandsdatabase
Søg efter personer, som har deltaget i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark.

Grønlandske kirkebøger
Brug originale grønlandske kirkebøger på nettet.

Københavns Politis registerblade 1890-1923
Søg i første centrale personregistrering af hele befolkningen i København.

Liturgiske fragmenter
Middelalderlige fragmenter, bl.a. fra lensregnskaber i Rigsarkivet, København.

Nygaards sedler
Søg efter jyske aner der har et lidt specielt navn.

Øresundstoldregnskaberne
Regnskaberne over sundtolden 1557-1850 er en vigtig kilde om de skibe, der passerede Helsingør.

Orlogsbasen
250 års orlogsbyggeri med skibstegninger fra Rigsarkivet, København.

Wads seddelkartotek
Database hvor du kan søge efter 36.000 personer med relation til Fyn. Personerne levede i perioden ca. 1430-1960.

Kort og hjælpemidler - Find links her

Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Danske amter, herreder og sogne
Kort over danske amter, herreder og sogne, 1793-1970

Danske lokalbibliografier
Indgang til historisk og nutidig lokallitteratur.

Kalender
Privat hjemmeside. Dansk Kalender år 1500-2099, lavet med Bauers kalender som kilde.

Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728
Søgbar version af bogen “Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728″.

Københavnske gader
Privat hjemmeside. Slå de københavnske gaders sognetilhørsforhold op i gaderegisteret.

Matrikel-Info
Find oplysninger på matrikelnummer.

Matrikelkort på nettet
Geodatastyrelsens søgetjeneste for digitale, historiske kort.

Sogneportalen
Kirkeministeriets sogneportal

Slægtshistorie - Find links her

DIS Danmark
Forum for databasebehandling i slægtshistorie, personal- og lokalhistorie.

Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie
Udgiver bl.a. Personalhistorisk Tidsskrift.

Hjemmesider for slægtsforskere

Der findes mange hjemmesider for slægtsforskere. Den største er mormonernes internationale www.familysearch.org, der indeholder store mængder slægtshistoriske data – primært naturligvis fra andre lande, men også mange om danske familier.

Der findes et utal af hjemmesider, der indeholder forskellige typer af egns-, slægts- eller emnespecifikke søgemidler, og der kommer hele tiden nye til.

Slægtsforsker-fora på internettet

Internettet er et godt sted at møde ligesindede og udveksle oplysninger eller stille spørgsmål i direkte dialog.

I Danmark findes for eksempel DIS-Danmarks DIS Forum , hvor der er forskellige muligheder – du kan for eksempel skrive en efterlysning på “Aneefterlysning” og bede om hjælp til at læse en kilde på “Hjælp til Tydning”.