Registrering af motorkøretøjer - Kom godt i gang!

Leder du efter oplysninger om et gammelt motorkøretøj? Rigsarkivet, København, har protokoller for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer, registreret i perioden 1924-1980 eller 1924-1971, afhængig af om køretøjet blev registret i eller uden for København. I registreringsprotokollerne blev der registreret en lang række ting, der kan føje detaljer til historien om et gammelt køretøj.

Registreringsafgiften

Registreringsafgiften eller toldafgiften blev indført i 1924. Den fastsat af og indbetalt til det lokale toldkammer. Afgiften udgjorde en bestemt procentdel af køretøjets værdi og blev opkrævet ved toldbehandlingen.

Registreringsafgiften må ikke forveksles med den afgift, der betales for at få køretøjer omregistreret til en ny ejer.

Det finder du i protokollerne

Protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer indeholder oplysning om:

 • Løbenummer
 • Registreringsdato
 • Ejerens navn, stilling og adresse
 • Køretøjets betegnelse (bil/motorcykel)
 • Mærke
 • Modelbetegnelse
 • Motornummer
 • Chassisnummer
 • Køretøjets pris (afgiftspligtige værdi)
 • Erlagt omsætningsafgift
 • Anmærkning

I nogle protokoller kan man også være heldig at finde oplysninger om:

 • Cylinderantal
 • Cylinderdiameter
 • Cylindervolumen
 • Karosseriets typebetegnelse
 • Antal personer bilen har plads til
 • Visse beregningstekniske oplysninger

Man kan ikke finde oplysninger om alle køretøjets ejere eller dets nummerplade.

Det skal du vide for at finde noget i protokollerne

For at finde et motorkøretøj i protokollerne skal du helst vide:

 • Om køretøjet var fritaget for registreringsafgift eller ej
 • Hvilken dato køretøjet blev registreret
 • Hvor køretøjet blev registreret
 • Motor- eller chassisnummer

Har du ikke de præcise oplysninger, men kender du:

 • Registreringsmåned, -kvartal eller -år
 • Området hvor registreringen er sket
 • Ejernavn
 • Bilnavn (fabrikat)

– vil det i det fleste tilfælde stadig kunne lade sig gøre at finde motorkøretøjet.

Men jo mere upræcise oplysningerne er, jo mere tidskrævende bliver søgningen. Og jo senere det motorkøretøj, du søger oplysninger om, er registreret, jo vanskeligere bliver det. Det skyldes, at der med tiden bliver registreret flere og flere biler.

På læsesalen

Protokoller for hele landet med oplysninger om afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer findes på Rigsarkivet, København. De skal benyttes på læsesalen i København. Du bestiller dem i arkivdatabasen Daisy.

Protokollerne er hyppigt benyttede og udlånes derfor ikke til andre arkiver.

Her skal du søge

Her skal du søge

Gennem tiden er protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer blevet ført af forskellige myndigheder:

 • 1924-1963: 1. Forbrugsafgiftsinspektorat
 • 1963-1969: 2. Forbrugsafgiftsinspektorat
 • 1969-1972: Københavns Distriktstoldkammer 8
 • 1972-1980: Københavns Distriktstoldkammer 11
 • 1980-1984: Københavns Distriktstoldkammer 2 (Indre by)

I provinsen er oplysninger om afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer ført i 1 protokolrække:

 • Protokol for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer

I København er der ført 2 rækker protokoller:

 • Protokol over afgiftsfritagne motorkøretøjer
 • Protokol over afgiftsberigtigede motorkøretøjer

Køretøjer fritaget for registreringsafgift

En række motorkøretøjer var fritaget for registreringsafgift. Det gælder for eksempel køretøjer til:

 • Kongehuset
 • Staten

Køretøjer benyttet til:

 • Brandslukning
 • Ambulancekørsel
 • Sygetransport
 • Redningstjeneste
 • Civilforsvars- og beredskabstjeneste
 • Rustvognskørsel
 • Arbejdsredskab

Busser ejet af:

 • Institutioner
 • Plejehjem
 • Ældrecentre

Samt:

 • Busser til rute- og turistkørsel
 • Køretøjer konstrueret og indrettet til godstransport

Listen over afgiftsfritagne køretøjer er ikke komplet. Du kan læse mere på SKATs hjemmeside.

Det må du se

Protokoller for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer skal være 20 år gamle, før de er tilgængelige. Samtlige protokoller afleveret til Rigsarkivet, kan derfor frit benyttes på arkivets læsesalen i København.