Sådan søger du i arkivdatabasen Daisy

I arkivdatabasen Daisy kan du finde oplysninger om Rigsarkivets samlinger. Få gode råd om hvordan du søger i Daisy.

Find arkivalier

I arkivdatabasen Daisy kan du finde oplysninger om Rigsarkivets samlinger, der omfatter arkivalier fra 1100-tallet og frem til i dag.

Du kan se oplysninger om:

 • hvem der har skabt arkivalierne,
 • hvilke arkivalier, de har skabt, og
 • hvad arkivalierne indeholder

I nogle tilfælde er der også et link fra Daisy til en indscannet version af arkivalierne.

For at finde de arkivalier, du er interesseret i, skal du søge i arkivdatabasen Daisy.

Sådan søger du

 • Du kan søge efter en arkivskabers navn.
  Denne søgning er god, hvis du ikke kender arkivskaberens arkivalier i forvejen, men først har brug for at orientere dig for at finde de arkivalier, som kan være relevante for dig.
 • Du kan søge efter navnet på en arkivserie.
  Denne søgning kan du bruge, hvis du søger efter en bestemt type arkivalier eller hvis titlen på den arkivserie, du søger, indeholder bestemte navne eller begreber.
 • Du kan kombinerer din søgning og søge efter en arkivskabers navn og navnet på en arkivserie.
  Hvis du har kendskab til en bestemt arkivskabers arkivalier eller til den type af arkivalier, som du eftersøger, kan søgningen gøres ret præcis.
 • Du kan afgrænse din søgning indenfor en tidsmæssig ramme.
 • Du kan også søge efter et bestemt emne i Emnesøgning i Daisy (beta).

Start med at søge bredt

Det er ofte en god ide at starte med at søge lidt bredt, for derpå at forfine søgningen.

Det gør du ved kun at skrive en del af navnet på en arkivskaber eller en arkivserie og derefter klikke på “søg”.

Vær opmærksom på, at der ikke skelnes mellem aa og å, ü og y, ä og æ, ö og ø samt andre forskellige accenterede udgaver af samme tegn (f.eks. a/á/à/â osv.).

Hvis resultatet er mange hits, kan du skrive lidt mere af navnet eller afgrænse søgningen tidsmæssigt ved at skrive et eller flere årstal i søgefeltet “Periode“. Du kan godt nøjes med at skrive et begyndelsesår eller et slutår under periode.

Ved at skrive i felterne Arkivskaber og Arkivserie søges der efter en arkivskaber og en arkivserie, der matcher lige netop disse søgekriterier.

Ved at skrive i feltet Arkivskaber eller arkivserie søges der efter både arkivskabere og arkivserier.

Fandt du ikke det, du søgte efter? - Fejlkilder og tips til søgning

Der kan være flere grunde til, at din søgning ender negativt eller med et andet resultat end det ønskede.

 

Andet ord – samme betydning

Et emne kan gennem tiden have skiftet navn. Fx hed “børnebidrag” tidligere “alimentation”.

Arkivserien – navngivning

Måske har du skrevet en betegnelse på en arkivserie, der ikke svarer til det, som er registreret i Daisy.

Hvis du kender arkivskaberen, kan det være en god idé at prøve “vis tilknyttede arkivserier”, så du ser samtlige arkivserier, der er registreret under arkivskaberen. Ved større arkivskabere som fx et ministerium er det vigtigt også at se på de arkivserier, som hører til de underordnede kontorer.

Arkivskaberen – navngivning

Arkivskabere kan have haft forskellige navne gennem tiden, og måske er det navn, du har skrevet, endnu ikke registreret i Daisy. Hvis du kender et andet navn, så prøv det.

Brug ental

Har du skrevet betegnelsen for arkivserien i flertal? I Daisy er de fleste betegnelser for arkivserier skrevet i ental, fx Kopibog, ikke Kopibøger. Prøv at skrive arkivseriens navn i ental.

Det rigtige søgefelt

Har du skrevet navnet på en arkivserie i det felt, der er beregnet til arkivskaberens navn – eller omvendt? Prøv at skrive navnet i feltet “Arkivskaber eller arkivserie”.

Er arkivalierne afleveret til Statens Arkiver?

Måske har den arkivskaber, du søgte efter, ikke afleveret arkivalier til Statens Arkiver.

Gammel/ny stavemåde

Måske har du ikke skrevet navnet på arkivskaberen eller arkivserien på samme måde, som det er registreret i Daisy.

I Daisy er de fleste navne registreret med moderne retskrivning. Skriv evt. kun en del af navnet. Fx kan begge stavemåderne Ringkøbing og Ringkjøbing optræde i arkivskabernavne. Du finder begge stavemåder ved at søge på Ringk.

Registrering er endnu ikke færdig

Hvis der under en arkivskaber kun er registreret få og nyere arkivserier, kan det skyldes, at Daisy foreløbig kun indeholder en aflevering, som er modtaget efter 1. oktober 2001, mens de ældre afleveringer endnu ikke er registreret i Daisy.

Rækkefølge er ligegyldig

Du kan skrive flere ord i søgefeltet. Rækkefølgen af ordene er ligegyldig: Om du skriver “Hove Sogn” eller “sogn hove” spiller ingen rolle.

Samme ord – anden betydning

Et ord kan have flere betydninger – også over tid. Fx kan “udvisning” betyde personer, der udvises fra Danmark, men det kan i forbindelse med skovbrug også betyde markering (udvisning) af træer til fældning.

Ældre henvisninger

Hvis du søger på grundlag af en ældre henvisning, kan det ske, at kombinationen af arkivskaberens navn og arkivseriens betegnelse ikke svarer til den nuværende registrering, da alle arkivalier er nyregistreret i Daisy. Prøv at søge på arkivseriens navn alene, eller prøv i stedet at skriv navnet i feltet “Arkivskaber eller arkivserie”.

Å eller aa

Det har ingen betydning om du skriver “å” eller “aa”, når du søger i Daisy. Hvis du fx søger på “Århus” vil du også få vist alle de resultater, hvor der står “Aarhus” og omvendt.