Regler for udlån af arkivalier

Reglerne for udlån af arkivalier fra Rigsarkivet er gældende fra den 14. oktober 2016.

Når du bestiller arkivalier i arkivdatabasen Daisy, skal du angive, hvornår du ønsker at benytte arkivalierne. Ønsket benyttelsesdato kan være op til 6 måneder efter bestillingsdato.

Så mange fysiske enheder må du bestille

Nærlån

  • Antal pr. dag: 15
  • Antal i alt: 15

Fjernlån

  • Antal pr. dag: 10
  • Antal i alt: 10

Myndigheder lån af arkivalier til administrativ brug

  • Antal pr. dag: 25
  • Antal i alt: 50
Så lang er udlånsperioden

Almindelig udlånsperiode (1. periode)

Nærlån

15 dage fra arkivaliernes ankomst til læsesal. For arkivalier der benyttes hyppigt på enhedernes læsesale, eller er nødvendige for benyttelsen af andre arkivalier er lånetiden dog kun 1 dag.

Fjernlån

30 dage fra arkivaliernes afsendelse fra den udlånende læsesal.

Myndigheder lån af arkivalier til administrativ brug

60 dage fra arkivaliernes afhentning hos Rigsarkivet.

 

Forlænget udlånsperiode (i alt)

Nærlån

90 dage (75 dage fra udløb af 1. låneperiode).

Fjernlån

60 dage (30 dage fra udløb af 1. låneperiode).

Myndigheder lån af arkivalier til administrativ brug

120 dage (60 dage fra udløb af 1. låneperiode).

 

Bemærk

Udlån kan ikke forlænges, hvis en anden bruger har bestilt arkivalierne.

Hyppigt benyttede arkivalier kan kun lånes for 1 dag ad gangen, og lånetiden kan ikke forlænges.