Arkivdatabasen Daisy - Find og bestil arkivalier

I arkivdatabasen Daisy kan du:

  • Søge efter arkivalier og få vist information om dem.
  • Bestille arkivalier til brug på en læsesal.
  • Se indscannede arkivalier online.

Indscannede arkivalier kan ikke bestilles til brug på læsesal.

Søg i arkivdatabasen Daisy

Søg i Rigsarkivets samlinger og bestil materiale til brug på en læsesal