Rigsarkivets læsesal i Odense

Rigsarkivet, Odense, opbevarer dokumenter, protokoller og kort fra de lokale og regionale myndigheder og institutioner på Fyn og omliggende øer.

På arkivets læsesal kan du:

Se arkivalier i original eller kopi

  • Se originale arkivalier, som du bestiller i arkivdatabasen Daisy.
  • Se kopier af arkivalier (mikrofilm eller mikrokort), som du enten selv finder frem eller bestiller på bestillingssedler.

Arkivalierne kan benyttes af alle interesserede, hvis de er umiddelbart tilgængelige. Ellers kan du ansøge om at få lov til at se dem.

På internettet kan du benytte en række digitaliserede arkivalier. Du finder de digitaliserede arkivalier på Arkivalieronline eller via arkivdatabasen Daisy. Arkivalier der kan benyttes på internettet, kan ikke bestilles til brug på læsesalen.

Bruge læsesalens faciliteter

  • Opslagsværker og andre hjælpemidler til at finde frem til de arkivalier der indeholder de oplysninger du søger.
  • Læsesalens trådløse netværk.

Få hjælp

En gang om måneden (i vinterhalvåret) kan du:

Regler på læsesalen

På larkivets læsesal gælder en række regler, som de besøgende på læsesalen skal overholde. Reglerne, der er fælles for alle Rigsarkivets læsesale, findes både af hensyn til de øvrige besøgende på læsesalen og for at sikre at arkivalierne bevares for eftertiden.

Publikumsfaciliteter

Garderobe

Garderoben er placeret umiddelbart til venstre for indgangen i tilknytning til trappeopgangen. Her er der toiletter og aflåselige bokse til tasker.

Frokoststue

Frokoststuen er på 1. sal. Adgang sker ad trappen. Der er opstillet en drikkeautomat til selvbetjening.

Grupper kan i særlige tilfælde reservere plads i det mødelokale, der findes på 1. sal i tilknytning til frokoststuen.

Transport og parkering

Den letteste måde at finde arkivet på er at orientere sig i forhold til Odense Banegård Center. Når man træder ud derfra, går man til højre (langs Kongens Have), og Jernbanegade er første vej på venstre hånd.

Parkering

Der er fri parkering for arkivgæster på de 20 parkeringspladser bag ved arkivet.

Forhold for handicappede

Indgangen

Arkivet har parkeringspladser tæt ved indgangen. Ved hovedindgangen bedes du trykke på knappen ved døren, hvis du ønsker at arkivets personale skal hjælpe dig indenfor.

Læsesalen

I stueetagen finder du arkivets læsesal. Indretningen af læsesalen gør det muligt for kørestols- og rollatorbrugere at bevæge sig frit. Arbejdsborde og læseapparater er let tilgængelige.

Registraturerne på læsesalen er placeret på reoler – hvis du har svært ved at nå det materiale, du ønsker, kan arkivets personale være dig behjælpelig.

Toiletfaciliteter

Arkivet har et handicaptoilet, der er placeret på 1.sal. Fra stueetagen kan du benytte elevatoren, der befinder sig i garderoben. Elevatoren er ikke frit tilgængelig, men arkivets personale kan give dig adgang til at benytte den.

Andre faciliteter

Du kan benytte såvel arkivets frokoststue som bibliotek på 1. sal. Arkivets personale kan være dig behjælpelig med at benytte elevatoren.

Brugerråd og brugermøder

Arrangementer på læsesalen

Find oversigt over alle arrangementer på læsesalen i Odense

Odense – arrangementer på læsesalen