Fotografering af arkivalier

Medbringer du dit eget kamera, kan du tage fotos af de arkivalier du benytter på læsesalen. På nogle læsesale er der indrettet særlige fotopladser. På Rigsarkivets læsesal i København kan du låne et fotostativ.

Hvor skal affotografering af arkivalierne foregå?

Affotografering i mindre omfang kan ske på de almindelige læsesalspladser.

Affotografering i større omfang: Er der indrettet særlige fotopladser på læsesalen, skal du benytte dem ved fotografering af arkivalier i større omfang. Er der ikke særlige fotopladser, kan vejledningspersonalet anvise, hvor du kan lave affotografering af arkivalier skal foregå.

Regler

Ved fotografering må arkivalierne ikke udsættes for unødigt slid, nedbrydende faktorer m.m. Derfor gælder følgende regler:

  • Du må ikke anvende håndskannere, bordscannere, scanningspenne og lignende materiel, der forudsætter en hårdhændet fysisk kontakt mellem optageudstyr og arkivalier.
  • Du må ikke fotografere med blitz.

Forbud

Der kan være tilfælde, hvor du ikke må fotografere arkivalier på grund af bestemmelserne i arkivloven eller ophavsretsloven. Det gælder for:

  • Ikke umiddelbart tilgængeligt materiale, hvor Rigsarkivet i tilladelsen har fastsat kopiforbud.
  • Private arkivalier, hvor du ikke fra ophavsrettens indehaver har fået tilladelse til at reproducere materialet.

Læs mere om arkivlovens bestemmelser

Kopi af arkivalier

Du kan også bruge læsesalens muligheder for at lave kopi af arkivalier.

Læs om læsesalenes kopimuligheder