Brugermøder og brugerråd

For at skabe en god dialog mellem de brugere der kommer på Rigsarkivets læsesale, medarbejderne og ledelsen, er der nedsat et brugerråd for hver af læsesalene. Desuden afholdes der en gang om året et brugermøde, hvor alle er velkomne. Arkivalieronline har sit eget brugerråd.

Brugermøder

En gang om året holder hver læsesal et brugermøde. Brugermøderne er åbne for alle interesserede. På møderne fortæller arkivets medarbejdere om, hvad der er sker i Rigsarkivet og om tiltag på læsesalsområdet. Derefter kan de fremmødte brugere stille spørgsmål og give kommentarer. Målet er at gøre vores service endnu bedre, og forslag til hvordan tingene kan gøres bedre er meget velkomne.

Brugerrådenes arbejde

I brugerrådene sidder der både medarbejdere og repræsentanter for arkivets brugere. På brugerrådsmøderne drøfter de en lang række sager, der skal være med til at sikre og forbedre læsesalens publikumsservice. Herunder publikumsarrangementer, information og formidling. Rådet har status som et rådgivende organ og kan fremsætte forslag. Der bliver altid skrevet referater af brugerrådenes møder. Hvert brugerråd arbejder ud fra nogle vedtægter.

Find oplysninger om de enkelte læsesales brugerråd og brugermøder

Herunder kan du se hvem der er medlemmer af brugerrådene og find rådenes vedtægter. Du kan finde også referater fra både brugermøder og fra møderne i de enkelte brugerråd.