Rigsarkivets læsesal i Aarhus

Rigsarkivet, Aarhus, indsamler, opbevarer privatarkiver fra personer, virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer og stiller arkivalierne til rådighed for offentligheden. Arkivet fungerer også som arkiv for Århus Kommune.

Arkivets samlinger benyttes på læsesalen, hvor alle er velkomne. Det er gratis at benytte arkivalierne.

På læsesalen kan du

Se originale arkivalier

Du bestiller arkivalierne i arkivdatabasen Daisy. Arkivalierne kan benyttes af alle interesserede, hvis de er umiddelbart tilgængelige. Ellers kan du ansøge om at få lov til at se dem.

På internettet kan du benytte en række digitaliserede arkivalier. Du finder de digitaliserede arkivalier på Arkivalieronline. Arkivalier der kan benyttes på internettet, kan ikke bestilles til brug på læsesalen.

Bruge læsesalens faciliteter

  • Benytte opslagsværker og andre hjælpemidler til at finde frem til de arkivalier der indeholder de oplysninger du søger.
  • Læsesalens trådløse netværk.
  • Benytte vores store bibliotek

Få hjælp

Regler på læsesalen

På læsesalen gælder en række regler, som de besøgende skal overholde. Reglerne, der er fælles for alle Rigsarkivets læsesale, findes både af hensyn til de øvrige besøgende på læsesalen og for at sikre at arkivalierne bevares for eftertiden.

Tilgængelighed

Rigsarkivet kan have indgået aftale om tilgængelighedsvilkår med hver enkelt arkivskaber, så der kan gælde andre frister end arkivlovens. Læsesalspersonalet kan vejlede i, hvordan man søger om adgang til at benytte ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier.

Tilgængelighedfrister på arkivalier – om adgangsregler og ansøgning

Publikumsfaciliteter

Garderobe

Garderobe findes i vestibulen. Her skal overtøj, mapper, poser og takser anbringes. I garderoben findes også aflåselige bokse.

Frokoststue

I kælderetagen findes en frokoststue til læsesalens brugere, som kan benyttes i læsesalens åbningstid. Der er mulighed for at købe kaffe, the og kakao.

Toiletterne findes i kælderetagen.

Transport og parkering

Offentlig transport

Arkivet ligger ca. 10 min. gang fra Aarhus Hovedbanegård og flere buslinier holder tæt ved.

Parkering

Der er kun få parkeringspladser ved arkivet. Det er ikke tilladt at parkere foran hovedindgangen samt i opkørslen.

Handicapforhold

Arkivet blev bygget i 1902 og er desværre ikke handicapvenligt indrettet.

Opkørselsrampen til arkivet er brostensbelagt og ujævn, men det er muligt at køre helt op til indgangen i bil. Kørestolsbrugere kan efter henvendelse til personalet få adgang til arkivet via en rampe.

Adgang til toiletter og frokostrum i kælderetagen kan kun ske via en smal trappe.

Samlingerne i Aarhus

Arkiver fra Rigsarkivet, Aarhus

Arkivets samlinger indeholder arkivalier fra virksomheder af enhver art.

Hovedparten af det indsamlede materiale er fra handels-, industri-, og håndværks-virksomheder, men der er også betydelige mængder fra bl.a. transport-, penge- og realkreditsektoren samt forsikringsselskaber og liberale erhverv.

Dertil kommer et stort antal arkiver fra erhvervs- og fagorganisationer samt privatarkiver fra erhvervsfolk.

Århus Kommunes arkiv

Arkivet opbevarer følgende materiale fra Århus kommune:

  • hovedparten af Århus Købstads arkiv fra før 1868 (resten findes på Rigsarkivet, Viborg)
  • Århus Kommunes omfattende kommunale arkiv efter 1869
  • kommunearkiver fra de forstads- og omegnskommuner, der indgik i storkommunene i 1970.

Århus Kommunale Folketællinger fra 1885-1953 findes også på arkivet.

Brugerråd og brugermøder