Rigsarkivets læsesal i Viborg

Rigsarkivet, Viborg opbevarer arkivalier fra den lokale administration i Nørrejylland, som er området fra Skagen i nord til Kongeåen i syd. Derudover opbevarer arkivet privatarkiver fra personer, virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer fra hele landet. Alle er velkomne på arkivets læsesal, og det er gratis at benytte arkivalierne.

Husk sundhedskort og billede-ID

Medbring sundhedskort hver gang og billede-ID første gang du besøger læsesalen. Alle besøgende på Rigsarkivets læsesale skal registreres elektronisk. For at blive oprettet som bruger af læsesalen, skal du medbringe billede-ID og sundhedskort. Herefter skal du registrere dit besøg med dit sundhedskort, hver gang du besøger læsesalen.

OBS! Husk sundhedskort og billed-ID fra og med 28. juli
Vi får nyt registreringssystem på læsesalene, og alle skal derfor oprettes på ny.

På læsesalen kan du:

 

Se arkivalier i original eller kopi

 • Se originale arkivalier, som du bestiller i arkivdatabasen Daisy.
 • Se kopier af arkivalier (mikrofilm eller mikrokort), som du enten selv finder frem eller bestiller på bestillingssedler.

Arkivalierne kan benyttes af alle interesserede, hvis de er umiddelbart tilgængelige. Ellers kan du ansøge om at få lov til at se dem.

På internettet kan du benytte en række digitaliserede arkivalier. Du finder de digitaliserede arkivalier på Arkivalieronline eller via arkivdatabasen Daisy. Arkivalier der kan benyttes på internettet, kan ikke bestilles til brug på læsesalen.

Bruge læsesalens faciliteter

 • Opslagsværker og andre hjælpemidler til at finde frem til de arkivalier der indeholder de oplysninger du søger.
 • Læsesalens trådløse netværk.

Den første torsdag i hver måned:

 • Læsesalen er åben for gruppebesøg, hvor de besøgende har mulighed for at tale sammen.

Få hjælp

To gange om måneden (i vinterhalvåret) kan du:

Regler på læsesalen

På læsesalen gælder en række regler, som de besøgende skal overholde. Reglerne findes både af hensyn til de øvrige besøgende på læsesalen og for at sikre at arkivalierne bevares for eftertiden.

+ Åben alle- Luk alle
 • Publikumsfaciliteter

  Garderobe

  Garderoben er i stueetagen. Både her og på 2. sal er der aflåselige skabe til mapper og tasker m.v., som ikke må tages med på læsesalen.

  Frokoststue

  På 2. sal findes en frokoststue, hvor medbragt mad og drikkevarer kan indtages. Der er gratis drikkevarer fra varmdriksautomat.

 • Transport og parkering

  Offentlig transport

  Arkivet ligger ca. 15 min. gang fra Viborg Banegård. Der er flere busstoppesteder inden for kort gåafstand af arkivet.

  Parkering

  Fra Rødevej og fra Reberbanen er der indkørsel til den store parkeringsplads (Garnisonspladsen) bag arkivet. Der er også offentlige parkeringspladser ved Fælledvej og Tingvej. Ingen af pladserne har tidsbegrænsning.

 • Forhold for besøgende med handicap

  Besøgende med rollator eller kørestol kan komme ind på læsesalen via en handicaplift ved hovedindgangen. Fra garderoben i stueetagen er der elevator til læsesalen og til de besøgendes frokoststue på loftsetagen. Læsesalen er indrettet således, at kørestols- og rollatorbrugere kan komme rundt. Arbejdsborde og læseapparater er lettilgængelige. Desuden er en lang række arkivhjælpemidler, kopier af registre og håndbøger placeret i en højde, hvor de umiddelbart kan benyttes af kørestolsbrugere. I de situationer, hvor bl.a. mikrokort af kirkebøger og folketællinger er placeret på de øverste hylder, som kan være vanskelige at nå for en kørestolsbruger, vil læsesalsvagten altid være behjælpelig.

  Toiletter

  I tilknytning til læsesalen er der to handicaptoiletter.

  Parkering

  Bag arkivets grå bygning er der en parkeringsbås forbeholdt brugere med handicapkøretøj. Derudover er der to p-båse for handicappede på den store p-plads (Garnisonspladsen) øst for arkivet.

 • Brugerråd og brugermøde

  For at skabe en god dialog mellem de brugere der kommer på arkivets læsesal, medarbejdere og ledelsen, er der nedsat et brugerråd. Desuden afholdes der en gang om året et brugermøde, hvor alle er velkomne.

  Læs mere om brugerråd og brugermøder