Digitalisering af mest anvendte arkivalier

I løbet af foråret og sommeren 2017 vil vi digitalisere nogle af de arkivserier, som er mest benyttet af brugerne. Det drejer sig bl.a. om materiale fra Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse, Københavns politi, Mødrehjælpen i København og Psykiatrisk Hospital i Risskov.

I 2017 er allerede nogle af arkivalierne kommet på Arkivalieronline:

Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse

Alimentationsbørn 1874-1894 (1874 – 1894)
Fortegnelse over plejebørn her fra staden, der erholder ugentlig understøttelse (1856 – 1861)
Protokoller over læredøtre 1806-1838 Det vil sige de fruentimmer fra landet (hjemsted er anført) som gives ophold på Fødselsstiftelsen for enten frit eller mod betaling at oplæres til jordemoder (1806 – 1933)

Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse (sogn)

Paternitetserklæringer (1872 – 1921)

Den Kgl. Opfostringsstiftelse

Protokol over kassebørnene 1771-1793

Christianshavns Straffeanstalt

Diverse fangefortegnelser 1790 – 1879

Århus Stift, Bispeembedet

Fortegnelse over provster, præster og degne i Århus Stift

1. Auxiliærkorps

Rapporter og meldinger 1813-1814

Den Kongelige Livgarde til Hest

G. Mønstringsruller 1693-1697

Foråret 2017

De næste arkivalier, der kommer på Arkivalieronline, er fra:

Den Kgl. Opfostringsstiftelse

Fødsels- og Plejestiftelsen

Den Kongelige Livgarde til Hest

Rigshospitalet, Fødeafdelingerne

Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen

Mødrehjælpen i Købenahvn