Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Private foreninger

Archive Contents
Aarhus Gymnastik Forening, Fodboldafdelingen Register over medlemmer af Aarhus Gymnastikforenings Fodboldafdeling (1922 - 1927)
Dansk Arbejdsgiverforening Deltagelse i det socialpolitiske arbejde (1902 - 1934)
Dyreværneforeningen Svalen Virksom flyver jeg frem. Dyreværnsforeningen Svalens historie, af Karsten Gabrielsen. med registraturer ved Niels Strandsbjerg (1897 - 1985)
Grossererkomitéen til Sedlers Udstedelse Forhandlings- og resolutionsprotokol (1814 - 1822)
Grossererkomitéen til Sedlers Udstedelse Journal over komitesedlers fabrikation og underskrift (1814 - 1822)
Grossererkomitéen til Sedlers Udstedelse Protokol over forfærdigelse og tilintetgørelse af komitesedler af 1814 (1814 - 1822)
Haveforeningen Risskov, Bestyrelsen Forhandlingsprotokoller (1918 - 1978)
Kjæde-Ordenen "De tre Vise af Østerland" Gouvernementprotokol (1774 - 1868)
Kjæde-Ordenen "De tre Vise af Østerland" Ordenens Constitutioner (1774 - 1774)
Kjæde-Ordenen "De tre Vise af Østerland" Ordenens Love (1774 - 1774)
Mæglerkorporationen i København Liste over medlemmer (1884 - 1903)
Mæglerkorporationen i København Liste over mæglere og deres inspektion på Børsen (1858 - 1885)
Odense Drejerforening Odense Drejerlav - Register til lavsprotokoller (1686 - 1880)
Selskabet Egå Gymnastik- og Forsamlingshus Forhandlingsprotokoller (1899 - 1980)
Selskabet Egå Gymnastik- og Forsamlingshus Liste over aktionærer (1899 - 1909)
Selskabet for ungdommens forædling Forhandlingsprotokol (1795 - 1798)
Socialpolitisk Forening Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 10.012, Socialpolitisk Forening (1898 - 1994)
Århus Gymnastik Forening af 1880 Kassebog vedr. cafeteriet (1970 - 1970)
Århus Gymnastik Forening af 1880 Medlemsbog for aktive og passive medlemmer (1880 - 1887)
Århus Gymnastik Forening af 1880 Medlemsbøger for aktive medlemmer (1887 - 1918)
Århus Gymnastik Forening af 1880 Medlemsbøger for passive medlemmer (1887 - 1922)
Århus Gymnastik Forening af 1880 Register over Aarhus Gymnastik Forenings Medlemmer (1922 - 1942)
Private foreninger af enhver slags. Tilmeld dig Arkivalieronlines nyhedsbrev