Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Filmfortegnelser

Archive Contents
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danica-arkiver nr. 950-957. Vello Helks oversigt (1966 - 1966)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Det dansk-norske mikrofilmprojekt iht. arkivaftalen 1991 (1999 - 2001)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 268: Danica-film (1946 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over gruppeordnede sager 1945-1972, mikrofilm (1945 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over gruppeordnede sager 1973-1988, mikrofilm (1973 - 1988)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler MIK 02:1 - EF, beslutningsprocessen, afleveringsfortegnelser (1973 - 1988)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler MIK 02:5 - "Washington-filmene", afleveringsfortegnelser (1945 - 1962)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler MIK 02:5 - "Washington-filmene", oversigt (1991 - 1991)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 3: D-film m.v. (1950 - 1998)
Her kan du finde de fortegnelser over de serier af mikrofilm, som kun er registreret med filmnummer i Daisy.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.