Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Toldvæsen

Archive Contents
Den Kongelige Regering i Stade Acta betreffend die von dem Controlleur zu Hamburg Philipp Klingen des Zollwesens halber eingebrachte Gravamina (1713 - 1713)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende det franske toldvæsen ved den danske grænse (1807 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager (1778 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende forhandlinger med Hamburg om toldspørgsmål (1786 - 1811)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hansestæderne: Sager vedrørende stridigheder med Hamburg og Lübeck om transittolden i Holsten (1825 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende Elbskibsfart, Elbtold m.m. (1823 - 1832)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Sager vedrørende underhandlinger med Lübeck om dens enklavers optagelse i det holstenske toldsystem (1842 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Materiale vedrørende Oldenburgs optagelse i det nye holstenske toldsystem (1836 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende toldbehandling af norske skibe i Danmark (1814 - 1824)
Dept. for Told- og Forbrugsafgifter, Toldafgiftskontoret Journalsager A, emnemæssigt ordnede (1840 - 1965)
Ebeltoft Toldkammer Strafferegister (1845 - 1876)
Ebeltoft Toldkammer Toldrapporter (1923 - 1969)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over ansøgere til told- og andre stillinger (1950 - 1960)
Frederikssund Toldkammer Register over skibsbemandingslisterne i toldkammerarkiverne (1900 - 1969)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Inventory 249: Consular files (1762 - 1866)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Selected files (1762 - 1762)
Generaltoldkammeret, Dansk (og norsk) Konsumtionskontor Alfabetisk vareregister for ind- og udførsel ved Københavns Toldbod (1763 - 1778)
Generaltoldkammeret, Dansk (og norsk) Konsumtionskontor Alfabetisk vareregister for ind- og udførsel ved toldboderne under Sjællands Stift (1764 - 1774)
Generaltoldkammeret, Fynsk-lollandske og jyske Toldkontor Alfabetisk vareregister over ind- og udførsel ved toldstederne (1785 - 1785)
Generaltoldkammeret, Københavns Told- (og Konsumtions-) samt Sjællands (og Øresunds) Toldkontor Accisen i København (1762 - 1797)
Generaltoldkammeret, Københavns Told- (og Konsumtions-) samt Sjællands (og Øresunds) Toldkontor Alfabetisk vareregistre over ind- og udførsel ved Københavns Toldbod (1779 - 1790)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Navnekartotek til Generaltoldkammerets ansøgninger om toldembeder (1775 - 1848)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Official appointments, Chamber of Customs (1760 - 1816)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Official appointments, Chamber of Customs and Commerce (1816 - 1848)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter vedrørende Wesertolden (1111 - 1624)
German Chancellery, Foreign Division Stettin stad: Akter og dokumenter vedrørende staden Stettins gesandter til kong Frederik II, rådmand Ambrosius Hademar og sekretær Elias Schlecker, til forhandlinger om Sundtolden (1566 - 1568)
Gram og Nybøl Godser Toldvæsenssager (1707 - 1843)
Hjørring Toldkammer Alfabetisk register til strafferegister (1837 - 1899)
Hjørring Toldkammer Register til straffesager vedr. handelsrejsende (1901 - 1926)
Hjørring Toldkammer Strafferegister (1837 - 1899)
Horsens Toldkammer Stemplingsprotokol (1828 - 1850)
Kanaldirektionen Originale kgl. reskripter, resolutioner og forestillinger m.m. Ejderkanalen vedr. (1774 - 1811)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Kongens told. Toldarkiver og deres brug (1994 - 1994)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Nørrejyske toldarkiver før 1969 (1995 - 1999)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Toldvæsen og grænsegendarmeri i Sønderjylland (1987 - 1987)
Nykøbing Sjælland Toldkammer Fartøjs- og bådefortegnelse (1894 - 1942)
Nykøbing Sjælland Toldkammer Genparter af skibsbemandingslister (1889 - 1909)
Overtoldinspektoratet for København Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 4: Overtoldinspektoratet for København (Københavns Toldkammer) 1715-1970 (1715 - 1970)
Overtoldinspektoratet for Østifterne Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 3: Overtoldinspektoratet for Østifterne (1821 - 1965)
Reviderede Regnskaber, Slesvig-Holstenske Toldregnskaber Seddelregistratur 83: Slesvigske Toldregnskaber (1965 - 1968)
Reviderede Regnskaber, Øresundstoldregnskaber Summariske regnskaber med bilag (1624 - 1749)
Reviderede Regnskaber, Øresundstoldregnskaber Øresundskontratoldregnskaber (1660 - 1857)
Reviderede Regnskaber, Øresundstoldregnskaber Øresundstoldregnskab (1497 - 1857)
Ribe Toldkammer Sager vedr. ind- og udførsel (1884 - 1965)
Ribe Toldkammer Sager vedr. toldfrihed, toldgodtgørelser, toldekspeditioner på banegårde, kreditoplag, frilager og transitoplag (1958 - 1969)
Ribe Toldkammer Strafferegister (1845 - 1894)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register over toldvæsenets personaleakter (1848 - 1934)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 53: Generaltoldkammeret (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 85: Toldregnskaber (1900 - 1950)
Rønne Toldkammer Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 2: Toldkamre sammenlagt til Nykøbing Falster, Rødbyhavn, Næstved og Rønne distriktstoldkamre (1600 - 1969)
Samsø Toldkammer Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 1: Toldkamre sammenlagt til Helsingør, Kalundborg, Korsør og Køge Distirktstoldkamre (1674 - 1969)
Samsø Toldkammer Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne (1632 - 1969)
Skive Toldkammer Protokoller over adgangsbeviser for handelsrejsende (1841 - 1924)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Korrespondancesager vedr. Øresundstolden (1840 - 1842)
Struer Toldkammer Kasseliste (1947 - 1958)
Struer Toldkammer Årsberetninger (1909 - 1929)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende de sønderborgske hertugers andel i den haderslevske, gottorpske og rendsburgske told (1624 - 1685)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende hertugernes toldfrihed (1636 - 1746)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Told- og licentregnskaber for Åbenrå og Tønder (1694 - 1707)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik (1.) Toldregnskaber (1490 - 1519)
Toldvæsenets Centrale Oppebørselskontor (TCO) Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 5: Københavnske Distriktstoldkamre 1969-1980 (1967 - 1980)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. tolden i Stade (1688 - 1768)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Toldsager (1550 - 1691)
Tønder Købstad Erklärungen um Erlangung eines Attestes von Magistrat (1805 - 1836)
Tønder Købstad Toldvæsen, Kopibøger (1853 - 1861)
Tønder Købstad Toldvæsenssager (1637 - 1850)
Viborg Toldkammer Sikkerhedsstillelse i.f.m. kreditoplag (1959 - 1969)
Viborg Toldkammer Strafferegister (1845 - 1863)
Øresunds Toldkammer Sluttede skifter (1707 - 1762)
Øresunds Toldkammer, Skifteforvaltningen Navneregister til skifteprotokol (1767 - 1815)
Øresunds Toldkammer, Skifteforvaltningen Skifteprotokol (1767 - 1815)
Århus Toldkammer Stemplingsprotokol (1828 - 1850)
Alt vedrørende told.