Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Toldvæsen

Archive Contents
Den Kongelige Regering i Stade Acta betreffend die von dem Controlleur zu Hamburg Philipp Klingen des Zollwesens halber eingebrachte Gravamina (1713 - 1713)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende det franske toldvæsen ved den danske grænse (1807 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager (1778 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende forhandlinger med Hamburg om toldspørgsmål (1786 - 1811)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hansestæderne: Sager vedrørende stridigheder med Hamburg og Lübeck om transittolden i Holsten (1825 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende Elbskibsfart, Elbtold m.m. (1823 - 1832)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Sager vedrørende underhandlinger med Lübeck om dens enklavers optagelse i det holstenske toldsystem (1842 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Materiale vedrørende Oldenburgs optagelse i det nye holstenske toldsystem (1836 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende toldbehandling af norske skibe i Danmark (1814 - 1824)
Dept. for Told- og Forbrugsafgifter, Toldafgiftskontoret Journalsager A, emnemæssigt ordnede (1840 - 1965)
Ebeltoft Toldkammer Strafferegister (1845 - 1876)
Ebeltoft Toldkammer Toldrapporter (1923 - 1969)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over ansøgere til told- og andre stillinger (1950 - 1960)
Frederikssund Toldkammer Register over skibsbemandingslisterne i toldkammerarkiverne (1900 - 1969)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Inventory 249: Consular files (1762 - 1866)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Selected files (1762 - 1762)
Generaltoldkammeret, Dansk (og norsk) Konsumtionskontor Alfabetisk vareregister for ind- og udførsel ved Københavns Toldbod (1763 - 1778)
Generaltoldkammeret, Dansk (og norsk) Konsumtionskontor Alfabetisk vareregister for ind- og udførsel ved toldboderne under Sjællands Stift (1764 - 1774)
Generaltoldkammeret, Fynsk-lollandske og jyske Toldkontor Alfabetisk vareregister over ind- og udførsel ved toldstederne (1785 - 1785)
Generaltoldkammeret, Københavns Told- (og Konsumtions-) samt Sjællands (og Øresunds) Toldkontor Accisen i København (1762 - 1797)
Generaltoldkammeret, Københavns Told- (og Konsumtions-) samt Sjællands (og Øresunds) Toldkontor Alfabetisk vareregistre over ind- og udførsel ved Københavns Toldbod (1779 - 1790)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Ansøgninger om embeder (1771 - 1772) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Bestallinger indsendte til konfirmation ved tronskiftet (1766 - 1766) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Diverse instruktioner (1761 - 1841) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Dokumenter til den danske og norske ekspeditionsprotokol (1760 - 1769) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Generaltoldkammerets breve til Generaltolddirektøren (1783 - 1783) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Konfirmationsbestallinger efter Frederik 6.'s tronbestigelse (1808 - 1808) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Miscellanea vedk. bestallinger og deres konfirmationer (1766 - 1840) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Navnekartotek til Generaltoldkammerets ansøgninger om toldembeder (1775 - 1848)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Nogle originale bestallinger (1763 - 1805) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Nordenfjelds Toldkontors journal (1814 - 1820) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Nordenfjelds Toldkontors kopibog (1814 - 1820) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Norsk ekspeditionsprotokol (1773 - 1814) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Norsk Konsumtionskautionsprotokol (1781 - 1811) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Norsk register (1773 - 1813) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Norsk toldkautionsprotokol (1773 - 1812) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Norske forestillinger og resolutioner (1771 - 1813) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Official appointments, Chamber of Customs (1760 - 1816)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Official appointments, Chamber of Customs and Commerce (1816 - 1848)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Register til Nordenfjelds Toldkontors journal (1814 - 1820) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Register til Nordenfjelds Toldkontors kopibog (1814 - 1820) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Register til norsk ekspeditionsprotokol (1773 - 1814) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Register til norsk Konsumtionskautionsprotokol (1781 - 1811) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Register til norsk toldkautionsprotokol (1773 - 1812) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Register til norske forestillinger og resolutioner (1771 - 1813) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Register til Søndenfjelds Toldkontors journal (1814 - 1820) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Register til Søndenfjelds Toldkontors kopibog (1814 - ) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Søndenfjelds Toldkontors journal (1814 - 1820) Norske Afdeling
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Søndenfjelds Toldkontors kopibog (1814 - 1820) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter vedrørende Wesertolden (1111 - 1624)
German Chancellery, Foreign Division Stettin stad: Akter og dokumenter vedrørende staden Stettins gesandter til kong Frederik II, rådmand Ambrosius Hademar og sekretær Elias Schlecker, til forhandlinger om Sundtolden (1566 - 1568)
Gram og Nybøl Godser Toldvæsenssager (1707 - 1843)
Hjørring Toldkammer Alfabetisk register til strafferegister (1837 - 1899)
Hjørring Toldkammer Register til straffesager vedr. handelsrejsende (1901 - 1926)
Hjørring Toldkammer Strafferegister (1837 - 1899)
Horsens Toldkammer Stemplingsprotokol (1828 - 1850)
Kanaldirektionen Originale kgl. reskripter, resolutioner og forestillinger m.m. Ejderkanalen vedr. (1774 - 1811)
Krydstoldinspektoratet for Monarkiets Vestkyst Fortegnelser over fartøjernes oplægning og besætningernes afmønstring (1856 - 1864)
Krydstoldinspektoratet for Monarkiets Vestkyst Register til regnskabsprotokol for den årlige udrustning af krydsfartøjerne (1861 - 1863)
Krydstoldinspektoratet for Monarkiets Vestkyst Regnskabsprotokol for den årlige udrustning af krydsfartøjerne (1861 - 1863)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Kongens told. Toldarkiver og deres brug (1994 - 1994)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Nørrejyske toldarkiver før 1969 (1995 - 1999)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Toldvæsen og grænsegendarmeri i Sønderjylland (1987 - 1987)
Nykøbing Sjælland Toldkammer Fartøjs- og bådefortegnelse (1894 - 1942)
Nykøbing Sjælland Toldkammer Genparter af skibsbemandingslister (1889 - 1909)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Alfabetisk register over skibe, der skal tilbageholdes grundet udestående med Toldvæsenet eller Skibstilsynet (1924 - 1929)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Diverse materiale (1837 - 1895)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Diverse skemaer og blanketter (1860 - 1890)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Fortegnelse over forsikrede og ikke-forsikrede bygninger og løsøre ved Rørvig Toldsted (1885 - 1885)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Generalekstrakt af toldregnskabet (1878 - 1899)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Intradelister (1879 - 1893)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Inventarlister (1880 - 1895)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Journalsager (1801 - 1910)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Kassebog med summariske ekstrakter (1869 - 1892)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Materiale til indberetninger om skibsfart til Nationaltidende (1883 - 1890)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Regnskaber og budgetforslag over driftsudgifter (1878 - 1900)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Statistik vedr. brænderierne (1894 - 1895)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Toldbog (1892 - 1893)
Nykøbing Sjælland Toldkammer, Rørvig Toldkontrol Vægt- og måletabeller (1860 - 1890)
Overtoldinspektoratet for København Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 4: Overtoldinspektoratet for København (Københavns Toldkammer) 1715-1970 (1715 - 1970)
Overtoldinspektoratet for København Register til skibsregistreringsprotokol (1817 - 1843)
Overtoldinspektoratet for København Skibsregistreringsprotokol (1817 - 1893)
Overtoldinspektoratet for Østifterne Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 3: Overtoldinspektoratet for Østifterne (1821 - 1965)
Reviderede Regnskaber, Slesvig-Holstenske Toldregnskaber Seddelregistratur 83: Slesvigske Toldregnskaber (1965 - 1968)
Reviderede Regnskaber, Øresundstoldregnskaber Summariske regnskaber med bilag (1624 - 1749)
Reviderede Regnskaber, Øresundstoldregnskaber Øresundskontratoldregnskaber (1660 - 1857)
Reviderede Regnskaber, Øresundstoldregnskaber Øresundstoldregnskab (1497 - 1857)
Ribe Toldkammer Sager vedr. ind- og udførsel (1884 - 1965)
Ribe Toldkammer Sager vedr. toldfrihed, toldgodtgørelser, toldekspeditioner på banegårde, kreditoplag, frilager og transitoplag (1958 - 1969)
Ribe Toldkammer Strafferegister (1845 - 1894)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register over toldvæsenets personaleakter (1848 - 1934)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 53: Generaltoldkammeret (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 85: Toldregnskaber (1900 - 1950)
Rønne Toldkammer Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 2: Toldkamre sammenlagt til Nykøbing Falster, Rødbyhavn, Næstved og Rønne distriktstoldkamre (1600 - 1969)
Samsø Toldkammer Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 1: Toldkamre sammenlagt til Helsingør, Kalundborg, Korsør og Køge Distirktstoldkamre (1674 - 1969)
Samsø Toldkammer Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne (1632 - 1969)
Skive Toldkammer Protokoller over adgangsbeviser for handelsrejsende (1841 - 1924)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Korrespondancesager vedr. Øresundstolden (1840 - 1842)
Struer Toldkammer Kasseliste (1947 - 1958)
Struer Toldkammer Årsberetninger (1909 - 1929)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende de sønderborgske hertugers andel i den haderslevske, gottorpske og rendsburgske told (1624 - 1685)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende hertugernes toldfrihed (1636 - 1746)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Told- og licentregnskaber for Åbenrå og Tønder (1694 - 1707)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik (1.) Toldregnskaber (1490 - 1519)
Toldvæsenets Centrale Oppebørselskontor (TCO) Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 5: Københavnske Distriktstoldkamre 1969-1980 (1967 - 1980)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Akter vedr. tolden i Stade (1688 - 1768)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Toldsager (1550 - 1691)
Tønder Rådstue, Magistraten Erklärungen um Erlangung eines Attestes von Magistrat (1805 - 1836)
Tønder Toldkontor Kopibog over udgåede skrivelser (1853 - 1861)
Tønder Toldkontor Toldvæsenssager (1637 - 1850)
Viborg Toldkammer Sikkerhedsstillelse i.f.m. kreditoplag (1959 - 1969)
Viborg Toldkammer Strafferegister (1845 - 1863)
Øresunds Toldkammer, Skifteforvaltningen Navneregister til skifteprotokol (1767 - 1815)
Øresunds Toldkammer, Skifteforvaltningen Skifteprotokol (1767 - 1815)
Øresunds Toldkammer, Skifteforvaltningen Sluttede skifter (1707 - 1762)
Århus Toldkammer Stemplingsprotokol (1828 - 1850)
Alt vedrørende told.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.