Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen: Højesteret, Landsting og landsretter

Archive Contents
Borgretten Diverse sager (1726 - 1771)
Borgretten Domme og decisioner (1762 - 1773)
Borgretten Fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Borgretten Journal over behandling af boer med navneregister (1749 - 1770)
Borgretten Konceptskifter i ordinære boer (1730 - 1771)
Borgretten Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Borgretten Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Borgretten Navneregister til skiftesessionsprotokol (1743 - 1780)
Borgretten Register til domme og decisioner (1762 - 1773)
Borgretten Skiftebreve i ordinære boer (1682 - 1771)
Borgretten Skiftesessionsprotokol (1743 - 1780)
Bornholms Landsting Justitsprotokol (1671 - 1813)
Bornholms Landsting Register til justitsprotokol (1765 - 1813)
Det fynske Rytterdistrikt, Krigsretten Justitsprotokol (1722 - 1751)
Fynbo Landsting Hovedgårdsregister til skøde- og panteprotokol nr. 7-27 (1676 - 1805)
Fynbo Landsting Justitsprotokol (1671 - 1805)
Fynbo Landsting Navneregister til justitsprotokol (1687 - 1805)
Fynbo Landsting Register til skøde- og panteprotokol (1646 - 1805)
Fynbo Landsting Skøde- og panteprotokol (1646 - 1805)
Hofretten Diverse løse skiftedokumenter (1676 - 1778)
Hofretten Eksekutorskiftebreve (1739 - 1756)
Hofretten Fortegnelse over skiftebreve. konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter (1679 - 1771)
Hofretten Kommissionsskiftebreve (1682 - 1765)
Hofretten Kommissionsskifter (1718 - 1750)
Hofretten Konceptskifter i ordinære boer (1684 - 1771)
Hofretten Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissarieskifter (1679 - 1771)
Hofretten Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissarieskifter (1679 - 1771)
Hofretten Samfrændeskifter (1701 - 1766)
Hofretten Skifte- og værgemålsdokumenter (1681 - 1771)
Hofretten Skiftebreve i ordinære boer (1679 - 1771)
Højesteret Appendix til register til slutningsbog (1802 - 1802)
Højesteret Domprotokol (1662 - 1950) Norske domme
Højesteret Domprotokol (1662 - 1950)
Højesteret Erklæringsprotokoller (1786 - 1939)
Højesteret Højesterets registranter ("pådømte sager") (1794 - 1861)
Højesteret Højesteretsordener (1794 - 1922)
Højesteret Højesteretsordener, trykte (1681 - 1821)
Højesteret Højesteretsordener, trykte med håndskrevne tilføjelser (1797 - 1889)
Højesteret Koncepter og indlæg til pådømte sager (1661 - 1726)
Højesteret Koncepter til sentensbog (1680 - 1681)
Højesteret Navneregister (1913 - 1969)
Højesteret Originale af kongen underskrevne Højesteretsordener (1773 - 1858)
Højesteret Oversigt over overblevne og udsatte sager (1711 - 1763)
Højesteret Register til domprotokol (1662 - 1950)
Højesteret Register til eklæringsprotokol (1827 - 1939)
Højesteret Register til registrant (1794 - 1798)
Højesteret Register til slutningsbog (1670 - 1866)
Højesteret Register til stævningsbog (1662 - 1800)
Højesteret Register til udstedte stævninger (1732 - 1740)
Højesteret Register til voteringsprotokol (1678 - 1792)
Højesteret Registratur over Højesterets domssager (1794 - 1900)
Højesteret Sagliste (1919 - 1989)
Højesteret Seddelregistratur 21: Specialregistratur over dokumenter og akter vedkommende diverse retssager 1663-1750 (1663 - 1750)
Højesteret Slutningsbog (1670 - 1866)
Højesteret Stævningsbog (1662 - 1800)
Højesteret Stævningsliste (1830 - 1923)
Højesteret Voteringsprotokol (1661 - 1939) Norske domme
Højesteret Voteringsprotokol (1661 - 1939)
Inkvisitionskommissionen Ekstraktprotokol (1749 - 1758)
Inkvisitionskommissionen Justitsprotokol (1773 - 1844)
Inkvisitionskommissionen Relation om inkvisitionskommissionen (1752 - 1752)
Inkvisitionskommissionen Voteringsprotokol (1772 - 1837)
Inkvisitionskommissionen 1772 Dokumenter, som har givet anledning til kvæstioner eller tjener i andre måder til oplysning i Johan Friderich Struensees sag (1771 - 1772)
Inkvisitionskommissionen 1772 Inkvisitionskommissionens protokol (1772 - 1772)
Inkvisitionskommissionen 1772 J.F. Struensees sager angående finansvæsenet (1771 - 1772)
Inkvisitionskommissionen 1772 Register til Inkvisitionskommissionens protokol ( - )
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 1. Afdeling (Indenbys grunde) Afkaldsprotokol (1775 - 1855)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 2. Kriminelle Kammer Justitsprotokol (1842 - 1845)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Auktionskontoret Navneregister til auktionskataloger vedr. løsøre (1852 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Gældskommissionen Inkaminationsregister (1801 - 1877)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Gældskommissionen Justitsprotokol (1794 - 1887)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Gæsteretten Justitsprotokol (1771 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Gæsteretten Navneregister (1800 - 1899)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Fortegnelse over pådømte sager (1808 - 1808)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Justitsprotokol (1771 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Justitsprotokol (1771 - 1919) Ny Skanning i farver
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Register over civile og kriminelle sager (1794 - 1824)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Register over civile sager (1825 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Register over kriminelle sager (1825 - 1919)
Lolland-Falsters Landsting Falsters landstingsbog (1664 - 1683)
Lolland-Falsters Landsting Justitsprotokol (1697 - 1805)
Lolland-Falsters Landsting Lollandsfars landstingsbog (1665 - 1675)
Lolland-Falsters Landsting Register til skøde- og panteprotokol (1684 - 1761)
Lolland-Falsters Landsting Skøde- og panteprotokol (1673 - 1805)
Overkriminalretten i Danmark Indkomne kgl. anordninger og reskripter (1807 - 1809)
Overkriminalretten i Danmark Journal (1807 - 1809)
Overkriminalretten i Danmark Korrespondanceprotokol (1807 - 1809)
Overkriminalretten i Danmark Reversal over Overkriminalrettens arkiv (1809 - 1809)
Overkriminalretten i Danmark Voteringsprotokol (1807 - 1809)
Rentekammeret, Kammerretten Dokumenter til kammerretsprotokollerne (1701 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerretten Dokumenter til Kammerrettens domme og stævninger (1662 - 1692) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerretten Dokumenter til sager, som ikke findes indført i kammerretsprotokollerne (1660 - 1769) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerretten Kammerrettens domme og stævninger (1662 - 1692) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerretten Kammerrettens protokoller litra A-Æ (1701 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerretten Kommissionsprotokol vedr. toldsvigsagen mod tolder Lindum i Odense (1765 - 1766) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerretten Register over Kammerrettens sager (1740 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerretten Register til Kammerrettens domme og stævninger (1662 - 1692) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerretten Register til Kammerrettens protokoller litra A-Æ (1701 - 1771) Norske Afdeling
Rentekammeret, Kammerretten Retsakter i sag imod kontrollørerne J. Andersen og Streich (1767 - 1768) Norske Afdeling
Rigsadvokaten Journaler (1919 - 1980)
Rigsadvokaten Journalregister (1919 - 1980)
Rigsretten 1. Rigsretssag; Anklageskrift (1855 - 1855)
Rigsretten 1. Rigsretssag; Bilag vedrørende Rigsretten (1855 - 1855)
Rigsretten 1. Rigsretssag; Folketingets forhandlinger angående rigsretsanklage mod ministeriet Ørsted (1855 - 1855)
Sjællandsfar Landsting "Real Apohabet register over Sjællandsfar landstings panteprotokoller fra året 1684 dets begyndelse. Med fliid opsat og forfærdiget af P.B. Mylius" (1669 - 1744)
Sjællandsfar Landsting Arkivregistratur, Landsting og Kommissionsdomstole (1600 - 1953)
Sjællandsfar Landsting Justitsprotokol (1676 - 1805)
Sjællandsfar Landsting Panteprotokol (1632 - 1805)
Sjællandsfar Landsting Register over panteprotokollerne (1684 - 1798)
Sjællandsfar Landsting Register til justitsprotokol (1685 - 1805)
Sjællandsfar Landsting Register til skødeprotokol (1672 - 1805)
Sjællandsfar Landsting Skødeprotokol (1630 - 1806)
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby Journal (1919 - 1987)
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby Justitsprotokol (1919 - 1951)
Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster Journal (1919 - 1973)
Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster Justitsprotokol (1919 - 1948)
Statsadvokaten for Sjælland Journal (1919 - 1981)
Vestre Landsret Navneregister til saglister I (1919 - 1943)
Viborg Landsoverret Begæringer om udmeldelse af opbudsmænd (1842 - 1850)
Viborg Landsoverret Beskikkelsesprotokol (1791 - 1870)
Viborg Landsoverret Beskikkelsesprotokol (1871 - 1893)
Viborg Landsoverret Bog over fremlagte dokumenter (1846 - 1919)
Viborg Landsoverret Bog over sager, optaget til dom (1859 - 1873)
Viborg Landsoverret Bog over straffesager (1859 - 1914)
Viborg Landsoverret Brevjournal (1859 - 1917)
Viborg Landsoverret Domprotokol (1805 - 1860)
Viborg Landsoverret Domprotokol, justitssager (1860 - 1921)
Viborg Landsoverret Domprotokol, private sager (1847 - 1861)
Viborg Landsoverret Domprotokol, private sager (1861 - 1919)
Viborg Landsoverret Fortegnelse over indstævnede justitssager (1830 - 1856)
Viborg Landsoverret Gebyrjournal (1808 - 1847)
Viborg Landsoverret Justitsprotokol (1805 - 1860)
Viborg Landsoverret Justitsprotokol (1860 - 1920)
Viborg Landsoverret Kendelsesprotokol, Viborg Landsoverret (1862 - 1920)
Viborg Landsoverret Kopibog vedr. opkrævning af gebyrer (1820 - 1832)
Viborg Landsoverret Regnskab over retsgebyrer (1843 - 1861)
Viborg Landsoverret Sagliste (1807 - 1866)
Viborg Landsoverret Sagliste (1866 - 1920)
Viborg Landsoverret Sporteljournal (1837 - 1860)
Viborg Landsoverret Stævningsbog, Viborg Landsoverret (1897 - 1920)
Viborg Landsoverret Stævningsprotokol (1805 - 1844)
Viborg Landsoverret Tinglæsningsbog (1857 - 1930)
Viborg Landsoverret Voteringsprotokol (1805 - 1859)
Viborg Landsoverret Voteringsprotokol (1860 - 1920)
Viborg Landsting Breve vedr. Engelsholms ejere (1547 - 1664)
Viborg Landsting Designationer fra underretterne over domhuspenge (1749 - 1749)
Viborg Landsting Designationer over stævninger, domme og forelæggelser (1736 - 1770)
Viborg Landsting Dombog (1569 - 1805)
Viborg Landsting Dombog A (1608 - 1661)
Viborg Landsting Dombog B (1616 - 1664)
Viborg Landsting Dombog C (1616 - 1656)
Viborg Landsting Dombogsfragmenter (1560 - 1664)
Viborg Landsting Domhusregnskaber (1749 - 1805)
Viborg Landsting Domhusregnskaber med bilag (1742 - 1805)
Viborg Landsting Domhussager (1739 - 1745)
Viborg Landsting Domskoncepter (1612 - 1805)
Viborg Landsting Domskopier (1787 - 1791)
Viborg Landsting Domsreferater (1770 - 1777)
Viborg Landsting Forskellige forarbejder til domme, vota, afskr, af domme, korrespondance m.m. (1759 - 1762)
Viborg Landsting Fortegnelse over dem, derr er dømt som fredløse (1634 - 1634)
Viborg Landsting Fortegnelse over stævninger (1666 - 1666)
Viborg Landsting Fragmenter af justitsprotokoller (1629 - 1656)
Viborg Landsting Hovedgårde og bøndergods nord for kongeåen 1624-1805 handlet og beskrevet i Viborg Landstings skøde- og pantebøger. En oversigt over protokollerne og en vejledning i deres benyttelse. (1624 - 1805)
Viborg Landsting Indkomne breve (1682 - 1805)
Viborg Landsting Irettelagte dokumenter (1480 - 1809)
Viborg Landsting Irettelagte dokumenter i delinkventsager (1783 - 1804)
Viborg Landsting Justitsprotokol for landstingshøreren (1682 - 1805)
Viborg Landsting Justitsprotokol for landstingsskriveren (1748 - 1805)
Viborg Landsting Kancelliråd Olsens samlinger (1500 - 1900)
Viborg Landsting Kongelige breve (1566 - 1789)
Viborg Landsting Kopibog (1738 - 1786)
Viborg Landsting Kopibog over erklæringer og breve fra landstinget (1795 - 1800)
Viborg Landsting Kopier af protokollerede breve (1665 - 1805)
Viborg Landsting Kopier af stævninger (1663 - 1725)
Viborg Landsting Landstingsdom (1590 - 1590)
Viborg Landsting Navneregister til Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller (1656 - 1805)
Viborg Landsting Ordener på optagne, opsatte og indstævnte sager (1724 - 1804)
Viborg Landsting Register over afsagte domme (1736 - 1756)
Viborg Landsting Register over udfærdigede domme (1738 - 1771)
Viborg Landsting Register til skøde- og panteprotokoller (1651 - 1805)
Viborg Landsting Regnskaber over indtægter til landstingets vedligeholdelse (1740 - 1776)
Viborg Landsting Regnskabsbog (1740 - 1745)
Viborg Landsting Regnskabsbog, iflg. plakat af 1742 (1740 - 1761)
Viborg Landsting Skøde- og panteprotokol (1624 - 1805)
Viborg Landsting Stednavneregister til Viborg Landstings dombøger (1477 - 1805)
Viborg Landsting Stednavneregister til Viborg Landstings skøde- og panteprotokol (1660 - 1690)
Viborg Landsting Stednavneregister til Viborg Landstings ting- og justitsprotokoller (1619 - 1719)
Viborg Landsting Stævningskoncepter (1666 - 1805)
Viborg Landsting Stævningsprotokol (1739 - 1805)
Viborg Landsting Tingbog (1567 - 1675)
Viborg Landsting Uddrag af jyske landstingsdomme (1703 - 1707)
Viborg Landsting Vota, domme og ekstrakter af landsdommer P. S. Føns (1787 - 1792)
Viborg Landsting Voteringsprotokol (1698 - 1805)
Højesteret blev oprettet i 1661 som afløser for Kongens Retterting, der hidtil havde været Danmarks og Norges øverste domstol. For Norges vedkommende havde Højesteret denne funktion indtil 1814. Formelt var kongen leder af Højesteret indtil 1850, men allerede i 1674 blev der etableret et embede som justitiarius, dvs. leder af retten. Siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919 har denne person været betegnet som præsident. De øvrige dommere blev indtil 1919 tituleret som assessorer. I 1600-tallet fungerede Højesteret i visse sager som både første og sidste retsinstans, men siden har domstolen udelukkende virket som appelinstans. Højesteret har kompetence til at behandle alle typer af retssager, men i 1919 blev retten afskåret fra bevisbedømmelse i nævningesager, og i 1936 blev dette udstrakt til at gælde for alle slags straffesager. Herefter kan Højesteret kun tage stilling til strafudmålingen i disse sager. Landstingene/landsretterne var og er appeldomstol for underretterne, men særligt i ældre tid var de også centrum for officielle handlinger såsom kongehyldning og bekendtgørelser.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.