Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Amtstuer

Archive Contents
Aabenraa Amtstue Arkiv, forvaltning og administrationsområde (1605 - 1709)
Aabenraa Amtstue Erdbuch (1781 - 1810)
Aabenraa Amtstue Hauptbuch (1790 - 1865)
Aabenraa Amtstue Setzregister (1704 - 1736)
Frederiksborg Amtstue Dokumenter vedr. brandtaksationer i Helsingør (1791 - 1799)
Frederiksborg Amtstue Dødsanmeldelsesprotokol (1839 - 1857)
Frederiksborg Amtstue Register til Frederiksborg Amtstue fæsteprotokol (1696 - 1832)
Frederiksborg Amtstue Register til skifteprotokol (1711 - 1857)
Frederiksborg Amtstue Register til skifteprotokol for udsognene (1791 - 1855)
Frederiksborg Amtstue Registre til Frederiksborg Rytterdistrikts skifteprotokoller (1724 - 1816)
Frederiksborg Amtstue Registreringsprotokol (1831 - 1842)
Frederiksborg Amtstue Skifteprotokol (1711 - 1857)
Frederiksborg Amtstue Skifteprotokoller for udsognene (1791 - 1855)
Frederiksborg Amtstue Sluttede skifter (1750 - 1828)
Haderslev Amtstue Erdbuch (1690 - 1777)
Haderslev Amtstue Jordebog (1580 - 1721)
Haderslev Vesteramtstue Einkommensteuer (1810 - 1850)
Haderslev Vesteramtstue Festeregister (1752 - 1862)
Haderslev Vesteramtstue Festesachen (1753 - 1867)
Haderslev Vesteramtstue Hauptbuch vom Westertheils des Amts Hadersleben (1741 - 1867)
Haderslev Vesteramtstue Haussteuer und Landsteuer (1802 - 1867)
Haderslev Vesteramtstue Krigs- og militærsager (1760 - 1867)
Haderslev Vesteramtstue Landgilde (1754 - 1828)
Haderslev Østeramtstue Setzungs-Register (1765 - 1844)
Hørsholm Amtstue Brandforsikringsprotokol (1768 - 1918)
Hørsholm Amtstue Brandforsikringsprotokol (1781 - 1837)
Hørsholm Amtstue Fæsteprotokol (1741 - 1851)
Hørsholm Amtstue Mindre registreringsprotokol for Blovstrød Sogn (1827 - 1847)
Hørsholm Amtstue Mindre registreringsprotokol for Hørsholm Sogn (1827 - 1926)
Hørsholm Amtstue Mindre registreringsprotokol for Karlebo Kirkesogn (1827 - 1918)
Hørsholm Amtstue Navngivne (ekstraordinære) boer (1793 - 1840)
Hørsholm Amtstue Register til Hørsholm Amtstues fæsteprotokol (1741 - 1777)
Hørsholm Amtstue Register til registreringsprotokol for Birkerød Sogn (1795 - 1812)
Hørsholm Amtstue Register til registreringsprotokol for Blovstrød Sogn (1795 - 1811)
Hørsholm Amtstue Register til registreringsprotokol for hele Distriktet (1814 - 1826)
Hørsholm Amtstue Register til registreringsprotokol for Hørsholm distrikt (1815 - 1838)
Hørsholm Amtstue Register til registreringsprotokol for Karlebo Sogn (1795 - 1815)
Hørsholm Amtstue Register til skifteprotokol (1660 - 1742)
Hørsholm Amtstue Register til skifteprotokol for beboere udenfor byen (1724 - 1865)
Hørsholm Amtstue Register til skifteprotokol for sluttede skifter (1757 - 1790)
Hørsholm Amtstue Register til skifteprotokol for usluttede skifter (1760 - 1790)
Hørsholm Amtstue Registreringsprotokol for Birkerød Sogn (1795 - 1812)
Hørsholm Amtstue Registreringsprotokol for Blovstrød Sogn (1795 - 1811)
Hørsholm Amtstue Registreringsprotokol for hele Distriktet (1814 - 1826)
Hørsholm Amtstue Registreringsprotokol for Hørsholm Distrikt (1815 - 1927)
Hørsholm Amtstue Registreringsprotokol for Karlebo Sogn (1795 - 1815)
Hørsholm Amtstue Skifteprotokol for beboere udenfor byen (1724 - 1865)
Hørsholm Amtstue Skifteprotokol for sluttede skifter (1757 - 1790)
Hørsholm Amtstue Skifteprotokol for usluttede skifter (1761 - 1790)
Hørsholm Amtstue Skifteprotokoller (1649 - 1742)
Hørsholm Amtstue Skifteprotokoller (Byen og kgl. betjente) (1735 - 1871)
Hørsholm Amtstue Skifteprotokoller (Byen og kgl. betjente) (1735 - 1871)
Kronborg Amtstue Register til Kronborg Amtstues fæstebrevkopier (Fæsteprotokol I-IV) (1807 - 1852)
Kronborg Amtstue Register til Kronborg Amtstues fæstedesignationer (Fæsteprotokol V-IX) (1754 - 1832)
Kronborg Amtstue Register til Kronborg Amtstues skifteprotokol 1807-1825 (1807 - 1825)
Kronborg Amtstue Register til Kronborg Rytterdistrikts skifteprotokol 1724-1807 (1724 - 1807)
Kronborg Amtstue Register til skifteprotokol (1670 - 1864)
Kronborg Amtstue Registreringsprotokol (1805 - 1857)
Kronborg Amtstue Skifteprotokoller (1670 - 1864)
Kronborg Amtstue Skifteregister (Kronborg Rytterdistrikt) (1724 - 1807)
Københavns Amtstue Dødsanmeldelsesprotokoller (1807 - 1829)
Københavns Amtstue Forseglings- og registreringsprotokoller (1798 - 1840)
Københavns Amtstue Navneregister til skifteprotokol (Amtsforvalteren) (1630 - 1836)
Københavns Amtstue Navneregister til skifteprotokoller (Regimentskriveren) (1718 - 1840)
Københavns Amtstue Register til dødsanmeldelsesprotokol (1807 - 1829)
Københavns Amtstue Register til forseglings- og registreringsprotokol (1798 - 1840)
Københavns Amtstue Register til Københavns Amtstues fæsteprotokol for Kongens Gods på Københavns Amt (1693 - 1716)
Københavns Amtstue Register til Københavns Amtstues fæsteprotokol for Tårnby Sogn (1771 - 1783)
Københavns Amtstue Skifteprotokol for Vartovs forrige gods (1786 - 1794)
Københavns Amtstue Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) (1668 - 1836)
Københavns Amtstue Skifteprotokoller (Regimentskriveren) (1718 - 1840)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til Frederiksborg Amtstuedistrikts skifteprotokol 1853-1857 (1853 - 1857)
Løgumkloster Amtstue Erdbuch (1607 - 1723)
Løgumkloster Amtstue Hauptbuch (1761 - 1761)
Løgumkloster Amtstue Hebungsregister (1631 - 1868)
Maribo Amtstue Navneregister til skifteprotokol (1788 - 1838)
Maribo Amtstue Register til skifteprotokol for domænegodset (1698 - 1731)
Maribo Amtstue Skifteprotokol for avlsbrugere i Rødby (1788 - 1799)
Maribo Amtstue Skifteprotokol for domænegodset (1698 - 1731)
Maribo Amtstue Skifteprotokol for Rødby Købstad (1806 - 1838)
Maribo Amtstues Filialkontor i Nykøbing Falster Register til skifteprotokol for Vålse by (1799 - 1819)
Maribo Amtstues Filialkontor i Nykøbing Falster Regnskaber for Købstædernes Brandforsikringskontingenter (1841 - 1861)
Maribo Amtstues Filialkontor i Nykøbing Falster Skifteprotokol for Vålse by (1799 - 1819)
Møns Amtstue Møns Herreds fattiges bog (1735 - 1796)
Ods Herred Gods Register til skifteprotokol (1827 - 1857)
Ods Herred Gods Register til skifteprotokol for Asnæs og Grevinge Sogne (1790 - 1828)
Ods Herred Gods Register til skifteprotokol for Egebjerg og Rørvig Sogne (1790 - 1828)
Ods Herred Gods Register til skifteprotokol for Vig og Asminderup Sogne (1790 - 1828)
Ods Herred Gods Skifteprotokol (1827 - 1857)
Ods Herred Gods Skifteprotokol for Asnæs og Grevinge Sogne (1790 - 1828)
Ods Herred Gods Skifteprotokol for Egebjerg og Rørvig Sogne (1790 - 1827)
Ods Herred Gods Skifteprotokol for Højby og Odden Sogne (1790 - 1827)
Ods Herred Gods Skifteprotokol for Vig og Asminderup Sogne (1790 - 1828)
Ods Herred Gods Skifter (1776 - 1789)
Ringsted Amtstue Skifteprotokol (1712 - 1767)
Skanderborg Byfoged Navneregister til skifteprotokoller for Skanderborg Amtstue (1738 - 1758)
Svendborg Amtstue Matrikler med tillæg (1900 - 1950)
Vejle Amtstue Diverse dokumenter (1795 - 1861)
Vejle Amtstue Sognefogedudnævnelser (1834 - 1868)
Viborg Amtstue Hartkornsspecifikation for hoved- og sædegårde (1680 - 1826)
Viborg Amtstue Hartkornsspecifikation for strøgods og præstegårde (1758 - 1808)
Viborg Amtstue Hartkornsspecifikation og jordebøger for godser (1758 - 1843)
Viborg Amtstue Hartkornsspecifikationer (1819 - 1852)
Viborg Amtstue Matriklen (1844 - 1844)
Viborg Amtstue Udskrifter af matriklen (1822 - 1860)
Vordingborg Amtstue Register til skifteprotokol (1662 - 1770)
Vordingborg Amtstue Skifteprotokol (Afkald) (1765 - 1773)
Vordingborg Amtstue Skifteprotokoller (1662 - 1770)
Vordingborg Amtstue Skifteprotokoller for 2. halve distrikt (1739 - 1744)
Ærø Amtstue Jordebog (1772 - 1867)
Her finder du regnskaber, matrikler, skattesager, jordbøger og andet. Det meste vedrører amternes økonomi, men der er også andet, f.eks. skifter.