Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen: Admiralitetsretten

Archive Contents
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Opbragte skibe fra Hamborg (1734 - 1736)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Protokol over udfærdigede lejdebreve. (1810 - 1814)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Protokoller over udfærdigede kaperbreve (1810 - 1813)
Admiralitetsretten Admiralitetsretsakter (1611 - 1613)
Admiralitetsretten Dombog (1611 - 1612)
Maritim domstol, der virkede 1611-13. Fra retten kunne apelleres til Kongens Retterting.