Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen: Admiralitetsretten

Archive Contents
Admiralitetet (Søetaten), Kommissionsdomstole Kommissionsdomsprotokol (1690 - 1693)
Admiralitetet (Søetaten), Kommissionsdomstole Protokol over adskillige små sager på Holmen. (1690 - 1695)
Admiralitetet (Søetaten), Kommissionsdomstole Register til Kommissionsdomsprotokol (1690 - 1693)
Admiralitetet (Søetaten), Kommissionsdomstole Register til protokol over adskillige små sager på Holmen (1690 - 1695)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Admiralitetets justitsprotokol. (1722 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Auktionsprotokol for Søetatens priser. (1811 - 1814)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Den norske konvoj (1810 - 1810) Norske Afdeling
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Forordning indeholdende Overadmiralitetsrettens instruktion (1806 - 1806)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Hof-, stads- samt politiretsbøger. (1774 - 1805)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Justitsprotokol ved Københavns priseret (Overadmiralitetsretten) (1749 - 1810)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Justitsråd Bangs kopibog over bortsolgte priser. (1810 - 1814)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Opbragte skibe fra Hamborg (1734 - 1736)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Overkrigsrets domprotokol (1711 - 1738)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Overkrigsretsprotokol (1692 - 1700)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Overkrigsretsprotokoller (1701 - 1715)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Prisesager (1809 - 1822) Norske Afdeling
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Protokol over udfærdigede lejdebreve. (1810 - 1814)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Protokoller over udfærdigede kaperbreve (1810 - 1813)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register over de ved Overadmiralitetsretten pådømte sager (1808 - 1825)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til Admiralitetets justitsprotokol (1722 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til Hof-, stads- samt politiretsbøger (1774 - 1805)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til Overkrigsrets domprotokol (1711 - 1714)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til saglister (1808 - 1822)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til standretsprotokol (1722 - 1732)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til voteringsprotokol (1806 - 1918)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Sagslister (1808 - 1822)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Standretsprotokoller (1722 - 1732)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Voteringsprotokoller ved Københavns priseret. (1806 - 1918)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Arrest- og eksekutionsprotokol (1737 - 1760)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Auktionsbøger (1685 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Dombøger (1670 - 1767)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Justitssager (1695 - 1698)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Kopibog for Underadmiralitetsrettens præsident (1718 - 1736)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Over- og Underadmiralitetsretsprotokol. (1664 - 1665)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Projekt til jurisdiktionens indrettelse ved Søetaten (1772 - 1772)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til Arrest- og eksekutionsprotokol (1737 - 1760)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til auktionsbøger (1685 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til dombøger (1670 - 1767)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til kopibog for Underadmiralitetsrettens præsident (1718 - 1736)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til kopibog vedrørende formynderisager (1680 - 1702)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til Skiftebøger (1659 - 1767)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til skifteprotokol ved den fjerde division (1722 - 1726)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til udlægs- og eksekutionsforretningsbog (1704 - 1710)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til vidnebøger (1680 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Registre til underadmiralitetsprotokoller (1682 - 1694)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Skiftebøger (1659 - 1779)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Skifteprotokol ved den fjerde division (1722 - 1726)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Stævningsbøger (1697 - 1750)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Underadmiralitetsprotokoller (1667 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Underadmiralitetsrettens kopibog vedrørende formynderisager (1680 - 1702)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Underadmiralitetsrettens udlægs- og eksekutionsforretningsbog (1704 - 1710)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Vidnebøger (1680 - 1771)
Admiralitetsretten Admiralitetsretsakter (1611 - 1613)
Admiralitetsretten Dombog (1611 - 1612)
Den kombinerede ret Diverse forhørsprotokoller (1868 - 1874)
Den kombinerede ret Domprotokoller (1804 - 1903)
Den kombinerede ret Fortegnelser over behandlede sager (1815 - 1878)
Den kombinerede ret Generalregister til domprotokollerne. (1804 - 1916)
Den kombinerede ret Justitsprotokol for Det kongelige søkadetkorps. (1802 - 1839)
Den kombinerede ret Justitsprotokoller og domprotokoller. (1774 - 1804)
Den kombinerede ret Justitsprotokoller. (1804 - 1902)
Den kombinerede ret Register til Domprotokoller (1804 - 1903)
Den kombinerede ret Register til justitsprotokol (1804 - 1870)
Den kombinerede ret Register til justitsprotokoller og domprotokoller (1774 - 1804)
Den kombinerede ret Sager til søkadetkorpsets justitsprotokol (1802 - 1839)
Den kombinerede ret Sager vedrørende søkadetkorpsets auditoriat (1802 - 1839)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonskommandantskabet for Citadellet i Frederikshavn F. Justitsprotokol (1754 - 1787)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonskommandantskabet for Citadellet i Frederikshavn F. Justitsprotokoller (1691 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonskommandantskabet for Citadellet i Frederikshavn F. Registre til justitsprotokoller (1807 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonsregimentet F. Justitsprotokol (1740 - 1745)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonsregimentet F. Register til justitsprotokoller (1740 - 1787)
Maritim domstol, der virkede 1611-13. Fra retten kunne apelleres til Kongens Retterting.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.