Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Krigen 1864

Archive Contents
Andersen, Peter Dagbog som soldat 1863-64 og som ligsynsmand i Bøstrup 1871- 1883 (1863 - 1883)
Bauditz, Ferdinand Carl Adolph, oberst Breve vedr. felttoget 1864 (1864 - 1864)
Berregaard, Ferdinand Henrik, oberst Dagbogsoptegnelser fra felttoget 1864 (1864 - 1864)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Rekvisitioner m.m. vedr. den fjendtlige okkupation i 1864 (1864 - 1864)
Finansmin., 3. Departement, Enkeforsørgelseskontoret Navnelister til Hædersgaven 1864 (1990 - 1990)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1864 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske armeofficerer 1848-1850 og 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2003 - 2003)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske officerer ved den aktive armé 1864. Udarbejdet af E. Borgstrøm (1988 - 1988)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske soldater i preussisk og østrig-ungarsk fangeskab 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2000 - 2000)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Indstillinger og dekorationer fra 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2002 - 2002)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i 1848-50 og 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i krigen 1864, Hærens folk (1864 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i krigen 1864, Marinen (1864 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Frivillige 1848 og 1864 herunder også skandinaviske frivillige (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Skandinaviske frivillige i krigen 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Navnelister til Hædersgaven 1864, enker (1914 - 1990)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Preussere faldet i 1864 (1978 - 1978)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Register over døde i krigen 1864 (1997 - 1997)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Svenske statsborgere i krigen 1864 (1996 - 1996)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Sårede danske soldater 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2000 - 2001)
Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé F. Rapporter over fjendtlige desertører og diverse sager (1864 - 1864)
Generalstabens Taktiske Afdeling, Generalstabens Krigsføringsdepot Såkaldt "senere indkomne sager" vedr. krigen i 1864 (1851 - 1890)
Hansen, J.P., menig Erindringer fra krigen 1864 (1864 - 1864)
Håndskriftssamlingen, Danmarks historie 1848-1940 Afskrift af brev fra Hans P. Nors omhandlende krigen 1864 (1865 - 1865)
Håndskriftssamlingen, Danmarks historie 1848-1940 Niels Nielsen: Optegnelser om hans deltagelse i krigen 1864 (1864 - 1864)
Ketting Sogn Fortegnelser over faldne soldater 1848-1864 fra Ketting Sogn (1848 - 1864)
Krigsministeriet Dagbog vedr. 1864 (1864 - 1864)
Krigsministeriet Diverse materiale vedrørende Krigen 1864 (1863 - 1865)
Krigsministeriet Rapport om fægtninger til tryk (1864 - 1864)
Krigsministeriet Rapporter om fægtninger - afskrifter (1864 - 1864)
Nielsen, Detlef, oberst Dagbog fra krigen 1864 (1864 - 1864)
Pedersen, Anna Breve fra krigen 1864 og indbydelse til guldbryllup. (1862 - 1881)
Petersen, Peter Laue Dagbog fra krigen 1864, med tilføjelser fra krigen 1870-71 (1864 - 1871)
Scharffenberg, Poul Ulrik, generalmajor Korrespondance under krigen med Kaptajn Redsted (1864 - 1864)
The Ministry of Foreign Affairs Selected files (1856 - 1910)
Thomsen, Hans, menig Personlige papirer (1840 - 1876)
Wørishøffer, Johan Philip Andreas, generalløjtnant Selvbiografi m.m. (1804 - 1871)
Ørvad, Jacob Thiel Wilhelm, menig Erindringer (Især om deltagelse i krigen 1864) (1838 - 1910)
Indeholder forskelligt materiale om den 2. slesvigske krig 1864. Materialet kan også ses på Rigsarkivets kildepakke om 1864, hvor der er mange informationer om arkivalier og dem, de stammer fra.
Read more about Krigen 1864