Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Kong Valdemars jordebog

Archive Contents
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af arkivalier dannet af Rigsarkivet C 8 Kong Valdemars Jordebog (1190 - 1300)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kong Valdemars jordebog. Et håndskrifts historie af Erik Kroman. Udgivet af Rigsarkivet 1936 (1936 - 1936)
Jordebogen er ført i perioden fra 1190 og frem til 1300. Den første deciderede matrikulering af Danmarks jordejendom med henblik på beskatning. Kong Valdemars jordebog blev i 1688 afløst af Christian 5.s matrikel.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.