Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Justitsprotokoller, tingbøger og domprotokoller

Archive Contents
Aabenraa Byfoged Protocolla judicialia (1671 - 1852)
Aabenraa Byfoged Register til protocolla judicialia (1701 - 1709)
Aabenraa Rådstue, Magistraten Sager vedr. byens retsvæsen (1771 - 1853)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Admiralitetets justitsprotokol. (1722 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Justitsprotokol ved Københavns priseret (Overadmiralitetsretten) (1749 - 1810)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til Admiralitetets justitsprotokol (1722 - 1771)
Agernæs Birkedommer Tingbog (1622 - 1647)
Als Nørre Herreds Provsti Justiz-Protocoll for Alsöe-Nørre-Herreds Provstie (1791 - 1870)
Als Sønder Herreds Provsti Justitz-Protocoll for Alsöe Sönder Herreds geistlige Jurisdiction (1797 - 1872)
Alstrup Birk Tingbog (1719 - 1738)
Amager Birk Domprotokol (1822 - 1919)
Amager Birk Justitsprotokol (1822 - 1919)
Amager Birk Register til domprotokol (1822 - 1919)
Amager Birk Saglister til justitsprotokollen (1822 - 1910)
Amtsgericht zu Visby Justitsprotokol (1860 - 1884)
Anst-Jerlev-Slavs Herredsfoged Justitsprotokol (1692 - 1719)
Anst-Jerlev-Slavs Herredsfoged Justitsprotokol (1692 - 1719) Ny Skanning i farver
Anst-Slavs-Jerslev Herredsfoged Domprotokol (1815 - 1819)
Anst-Slavs-Jerslev Herredsfoged Domprotokol for Anst-Slavs Herreder (1820 - 1852)
Anst-Slavs-Jerslev Herredsfoged Domprotokol for Jerlev-Brusk Herreder (1820 - 1852)
Anst-Slavs-Jerslev Herredsfoged Justitsprotokol for Anst- Slavs Herreder (1816 - 1859)
Anst-Slavs-Jerslev Herredsfoged Justitsprotokol for Anst-Slavs-Jerlev-Brusk Herreder (1776 - 1819)
Anst-Slavs-Jerslev Herredsfoged Justitsprotokol for Jerlev og en del af Brusk Herred (1819 - 1862)
Antvorskov Birk Domprotokol (1811 - 1919)
Antvorskov Birk Justitsprotokol (1773 - 1919)
Antvorskov Birk Register til domprotokol (1811 - 1919)
Antvorskov Birk Sagliste til justitsprotokollen (1799 - 1919)
Ars Herreds Provsti Justitsprotokol (1635 - 1830)
Ars-Skippinge Herreder Domprotokol (1788 - 1920)
Ars-Skippinge Herreder Justitsprotokol (1759 - 1919)
Askø Birk Tingbog (1662 - 1683)
Assens Byfoged Domprotokol (1833 - 1919)
Assens Byfoged Justitsprotokol (1662 - 1919)
Assens Byfoged Navneregister til domprotokol (1833 - 1906)
Assens Byfoged Navneregister til justitsprotokol (1792 - 1893)
Assens Byfoged Sagliste til justitsprotokol (1852 - 1919)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Tingretsprotokol (1754 - 1853)
Avernakø Birkedommer Justitsprotokol (1677 - 1814)
Ballum Birk Tingbog (uddrag) (1747 - 1757)
Baroniet Guldborglands Birk Justitsprotokol (1721 - 1865)
Baroniet Guldborglands Birk Navneregister til justitsprotokol (1785 - 1842)
Bistrup Birk Justitsprotokol (1681 - 1809)
Bjerge Herredsfoged Justitsprotokol (1649 - 1666)
Bjerge-Åsum Herredsfoged Justitsprotokol (1817 - 1919)
Bjerre Herredsfoged Justitsprotokol (1674 - 1678)
Bjerre Herredsfoged Justitsprotokol (1856 - 1919)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Domprotokol, Bjerre-Hatting hrdr. (1827 - 1859)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Justitsprotokol, Bjerre-Hatting Herreder (1744 - 1866)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Navneregister til domprotokol (1827 - 1840)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Sagliste til justitsprotokollen (1834 - 1834)
Bjæverskov Herred Justitsprotokol (1768 - 1894)
Bjæverskov Herreds Provsti Justitsprotokol (1700 - 1806)
Bogense Byfoged Justitsprotokol (1663 - 1922)
Boller-Møgelkær Birkedommer Justitsprotokol (1710 - 1852)
Boller-Møgelkær Birkedommer Sagliste til justitsprotokollen (1820 - 1820)
Bornholms Landsting Justitsprotokol (1671 - 1813)
Bornholms Landsting Register til justitsprotokol (1765 - 1813)
Bornholms Nørre Herred Tingbog og justitsprotokol (1678 - 1919)
Bornholms Sønder Herred Justitsprotokol (1721 - 1919)
Bornholms Vester Herred Tingbog (1669 - 1919)
Bornholms Øster Herred Tingbog og justitsprotokol (1674 - 1922)
Borreby Birk Justitsprotokol (1771 - 1791)
Borreby Birk Tingbog (1678 - 1770)
Brahetrolleborg Birkedommer Justitsprotokol (1802 - 1879)
Bregentved-Gisselfeld Birk Domprotokol for civile sager (1815 - 1919)
Brusk Herredsfoged Tingbog (1661 - 1684)
Bølling Herredsfoged Domprotokol (1790 - 1809)
Bølling Herredsfoged Justitsprotokol (1728 - 1821)
Bølling-Nørre Horne Herredsfoged Domprotokol (1833 - 1919)
Bølling-Nørre Horne Herredsfoged Domprotokol for Bølling Herred (1814 - 1833)
Bølling-Nørre Horne Herredsfoged Justitsprotokol (1821 - 1919)
Børglum Herredsfoged Domprotokol (1826 - 1909)
Børglum Herredsfoged Justitsprotokol (1576 - 1687)
Børglum Herredsfoged Justitsprotokol (1826 - 1919)
Børglum Herredsfoged Tingbogsblade (1582 - 1582)
Børglum Klosters Birkedommer Justitsprotokol (1664 - 1820)
Børglum-Jerslev Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1919)
Båg herreds provsti Justitsprotokol m.m. (1684 - 1808)
Båg herredsfoged Justitsprotokol (1665 - 1688)
Båg Herredsfoged Justitsprotokol (1683 - 1919)
Båg Herredsfoged Navneregister til justitsprotokol (1797 - 1891)
Bårse Herred Tingbog (1655 - 1718)
Christianssædes Birk Justitsprotokol (1746 - 1856)
Civilretten Dagbog for den borgerlige retspleje i Varde kødstad og landjurisdiktion med Øster og Vester Horne herreder (1921 - 1927)
Clausholm Birkedommer Justitsprotokol (1702 - 1818)
Den kombinerede ret Justitsprotokol for Det kongelige søkadetkorps. (1802 - 1839)
Den kombinerede ret Justitsprotokoller og domprotokoller. (1774 - 1804)
Den kombinerede ret Justitsprotokoller. (1804 - 1902)
Den kombinerede ret Register til Domprotokoller (1804 - 1903)
Den kombinerede ret Register til justitsprotokol (1804 - 1870)
Den kombinerede ret Register til justitsprotokoller og domprotokoller (1774 - 1804)
Den kombinerede ret Sager til søkadetkorpsets justitsprotokol (1802 - 1839)
Den Kongelige priseret for Bornholm og Christiansø Justitsprotokol (1807 - 1809)
Den Kongelige priseret i Århus Doms- og justitsprotokol for Århus priseret. (1810 - 1814)
Den Kongelige priseret i Århus Register til Doms- og justitsprotokol for Århus priseret (1810 - 1814)
Det fynske Rytterdistrikt, Krigsretten Justitsprotokol (1722 - 1751)
Djurs Nørre Herredsfoged Justitsprotokol, Djurs Nørre Herredsfoged (1700 - 1739)
Djurs Sønder Herredsfoged Justitsprotokol (1608 - 1608)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1919)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Justitsprotokol (1803 - 1814)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Sager til justitsprotokoller (1788 - 1886)
Dragsholm Birk Domprotokol (1845 - 1918)
Dragsholm Birk Justitsprotokol (1723 - 1919)
Dronningborg Birkedommer Justitsprotokol (1719 - 1814)
Dronningborg Birkedommer Uafhentede tinglæste dokumenter (1795 - 1813)
Dronninglund Herredsfoged Domprotokol (1843 - 1980)
Dronninglund Herredsfoged Navneregister til domprotokoller (1843 - 1858)
Dronninglund-Hals Birkedommer Sættedommerprotokol ved Hals birketing i sagen mellem justitsråd Lange og proprietær Lorentzen m.fl. (1809 - 1809)
Ebeltoft Byfoged Justitsprotokol (1684 - 1919)
Egholm Birk Justitsprotokol (1776 - 1832)
Elbo herred Provsti Gejstlig justits- og skifteprotokol (1718 - 1786)
Elbo herred Provsti Register til gejstlig justits- og skifteprotokol (1718 - 1786)
Elbo Herredsfoged Tingbog (1661 - 1688)
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Domprotokol (1819 - 1919)
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1922)
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Sagliste til justitsprotokollen (1846 - 1847)
Endelave Birkedommer Tingbog (1672 - 1775)
Falsters Birk Justitsprotokol (1722 - 1921)
Falsters Nørre Herred Tingbog (1633 - 1696)
Falsters Nørre Herreds Provsti Sager til justitsprotokollen (1780 - 1795)
Falsters Sønder Herred Tingbog (1641 - 1699)
Falsters Sønder Herred Tingbog (Nørre- og Sønder Herred) (1703 - 1716)
Falsters Vestre Herred Domprotokol (1844 - 1921)
Falsters Vestre Herred Retsliste over sager foretagne til justitsprotokollen (1901 - 1903)
Fanø Birkedommer Justitsprotokol (1670 - 1901)
Fejø Birk Justitsprotokol (1753 - 1919)
Fejø Birk Tingbog (1657 - 1723)
Fjends-Nørlyng Herredsfoged Justitsprotokol (1727 - 1919)
Fjends-Nørlyng Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1816 - 1919)
Flakkebjerg Herred Justitsprotokol (1768 - 1825)
Flakkebjerg Herred Tingbog (1602 - 1742)
Fleskum Herredsfoged Justitsprotokol (1629 - 1688)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over fæstningers justitsprotokoller (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Grenaderkorpsets justitsprotokol (1712 - 1763)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Justitsarkivet, Frisedler (1650 - 1850)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over justitsprotokol, 1.- 3. Slesvigske Kyrasserregiment (1781 - 1842)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Livgardens Justitsprotokol nr. 4 (1684 - 1687)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Livgardens Justitsprotokol nr. I-VI (1680 - 1696)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 1. Dragonregiments Justitsprotokol nr. 1 (1813 - 1843)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 1. Feltartilleriregiments justitsprotokoller (1794 - 1812)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 1.- 4. Dragonregiments Justitsprotokoller II-IV (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 2. Dragonregiments Justitsprotokoller nr. 1 - 2 + 4 (1802 - 1829)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 3. Dragonregiments Justitsprotokol nr. 1 (1782 - 1794)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 4. Dragonregiments justitsprotokoller 1-2 (1731 - 1751)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 4. Dragonregiments Justitsprotokoller 1-3 (1731 - 1754)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Justitsprotokoller, C.L.L. von Cohl (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Justitsprotokoller, C.L.L. von Cohl, diverse enheder (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Livgardens Justitsbilag (1723 - 1723)
Forsvarets Auditørkorps, Auditøren ved Kongens Artilleriregiment F. Justitsprotokoller (1835 - 1920)
Forsvarets Auditørkorps, Auditøren ved Kongens Artilleriregiment Register til justitsprotokol (1889 - 1903)
Framlev Herredsfoged Tingbog (1661 - 1679)
Framlev-Gjern-Sabro Herredsfoged samt Tvilum Birkedommer Justitsprotokol (1695 - 1715)
Fredericia Byfoged Domprotokol (1810 - 1916)
Fredericia Byfoged Justitsprotokol (1662 - 1921)
Frederiksberg Birk Domprotokol for udeblivelsesdomme (1905 - 1919)
Frederiksberg Birk Justitsdomprotokol for ordinære sager og gæsteretssager (1888 - 1919)
Frederiksberg Birk Justitsprotokol (1888 - 1919)
Frederiksberg Birk Politi- og ekstraretsdomprotokol (1888 - 1919)
Frederiksberg Birk Register til politi- og ekstraretsdomprotokol (1910 - 1913)
Frederiksborg Birk Tingbog (1649 - 1652)
Frederikssund Byfoged Justitsprotokol (1810 - 1919)
Frijsenborg-Faurskov Birkedommer Domprotokol (1846 - 1918)
Frijsenborg-Faurskov Birkedommer Justitsprotokol (1687 - 1919)
Frisenvold-Løjstrup Birkedommer Justitsprotokol, Frisenvold Birk (1670 - 1820)
Frisholt Birkedommer Justitsprotokol (1699 - 1807)
Frydendal Birk Justitsprotokol (1780 - 1850)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Koncepter og bilag til tingbog for Frøs og Kalvslund herreder (1717 - 1785)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Tingbog for Frøs og Kalvslund herreder (1691 - 1867)
Fuglsang-Priorskov Birk Justitsprotokol (1773 - 1856)
Fuglse Herred Justitsprotokol (1717 - 1919)
Fuglse Herred Navneregister til justitsprotokol samt skøde- og panteprotokol (1717 - 1860)
Fussingø Birkedommer Justitsprotokol (1688 - 1820)
Fynbo Landsting Justitsprotokol (1671 - 1805)
Fynbo Landsting Navneregister til justitsprotokol (1687 - 1805)
Førslev, Harrested og Saltø Birker Justitsprotokol (1781 - 1822)
Fåborg Byfoged Justitsprotokol (1635 - 1919)
Fåborg Byfoged Sagliste til justitsprotokol (1817 - 1919)
Galten Herredsfoged Justitsprotokol (1670 - 1672)
Galten-Houlbjerg Herredsfoged Ekstrakter af Frisenvold Birks Justitsprotokol (1797 - 1820)
Galten-Houlbjerg Herredsfoged Justitsprotokol, Galten-Houlbjerg herreder (1802 - 1816)
Galten-Houlbjerg-Vester Lisbjerg-Hasle Herredsfoged Justitsprotokol for Galten, Houlbjerg, Hasle o. V. Lisbjerg (1688 - 1803)
Gammel Estrup Birkedommer Domprotokol (1821 - 1848)
Gammel Estrup Birkedommer Justitsprotokol (1642 - 1849)
Gammel Køgegårds Birk Justitsprotokol (1697 - 1855)
Gammelgård Birkedommer Tingretsprotokol (1754 - 1853)
Gammelgårds Birk Justitsprotokol (1779 - 1811)
Gavnø Birk Justitsprotokol (1693 - 1867)
Gedser Birk Tingbog (1669 - 1719)
Generalauditøren F. Designationer til justitsprotokoller (1750 - 1914)
Generalauditøren F. Justitsprotokol (1750 - 1849)
Generalauditøren F. Register over underofficerer og menige nævnt i justitsprotokollerne (1741 - 1849)
Generalauditøren F. Register til justitsprotokol (1753 - 1796)
Generalauditøren, Auditøren for Fredericia Fæstning F. Justitsprotokoller (1808 - 1912)
Generalauditøren, Auditøren for Fredericia Fæstning F. Registre til justitsprotokoller (1848 - 1912)
Generalauditøren, Auditøren for Kronborg Fæstning F. Justitsprotokoller (1716 - 1912)
Generalauditøren, Auditøren for Kronborg Fæstning F. Registre til justitsprotokoller (1785 - 1898)
Generalauditøren, Auditøren for Nyborg Fæstning F. Justitsprotokoller (1743 - 1869)
Generalauditøren, Auditøren for Nyborg Fæstning F. Registre til justitsprotokoller (1850 - 1869)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning F. Justitsprotokol (1710 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning F. Registre til justitsprotokoller (1847 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Armédivision F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Artilleribataljon F. Justitsprotokoller (1867 - 1920)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Artilleribataljon F. Registre til justitsprotokoller (1887 - 1902)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Alfabetisk navneregister til justitsprotokoller (1899 - 1902)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Justitsprotokoller (1769 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Originale Domme (1756 - 1812)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Register over krigsretsdomme (1899 - 1901)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1813 - 1855)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Dragonregiment F. Register til justitsprotokol nr. 3 (1854 - 1855)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Dragonregiment F. Strafferegister (1854 - 1855)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Forstærknings-Jægerkorps F. Justitsprotokol (1849 - 1849)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Frederikshavnske Bataljon F. Justitsprotokol (1786 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Frederikshavnske Bataljon F. Navneregister til justitsprotokoller (1786 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Reserve-Jægerkorps F. Justitsprotokol (1848 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved 10. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 10. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1851 - 1874)
Generalauditøren, Auditøren ved 11. Bataljon F. Justitsprotokoller (1747 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 11. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1747 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 11. Regiment F. Justitsprotokol (1910 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon F. Justitsprotokoller (1750 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon F. Navneregister til justitsprotokoller (1786 - 1849)
Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1805 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 12. Regiment F. Justitsprotokol (1911 - 1918)
Generalauditøren, Auditøren ved 13. Bataljon F. Justitsprotokoller (1778 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 13. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1842 - 1859)
Generalauditøren, Auditøren ved 13. Regiment F. Justitsprotokol (1911 - 1916)
Generalauditøren, Auditøren ved 13. Regiment F. Register til justitsprotokol (1911 - 1916)
Generalauditøren, Auditøren ved 14. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 14. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1861 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 14. Regiment F. Justitsprotokol (1910 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 14. Regiment F. Registre til justitsprotokoller (1910 - 1916)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Bataljon F. Justitsprotokoller (1778 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1852 - 1871)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Regiment F. Justitsprotokol (1910 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Regiment F. Registre til justitsprotokoller (1910 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Justitsprotokoller (1779 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Navneregister til justitsprotokoller (1779 - 1810)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1862 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 17. Bataljon F. Justitsprotokoller (1747 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 17. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1747 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 18. Bataljon F. Justitsprotokoller (1788 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 18. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1788 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 19. Bataljon F. Justitsprotokoller (1797 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 19. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1797 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Armédivision F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Bataljon F. Justitsprotokol for den på Kronborg garnisonerede bataljon (1689 - 1692)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Bataljon F. Justitsprotokoller (1767 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Bataljon F. Register til justitsprotokoller (1809 - 1859)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Dragonregiment F. Justitsprotokol indeholdende kommissionssagen mod Løjtnant Wasmer (1816 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1802 - 1910)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Dragonregiment F. Registre til justitsprotokoller (1854 - 1907)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Dragonregiment F. Strafferegister (1852 - 1897)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Frederikshavnske Bataljon F. Justitsprotokol (1786 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved 20. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 20. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Fortegnelse over de til Overformynderiet under Slesvigske Jægerkorps, senere 4. Jægerkorps henhørende umyndiges midler (1832 - 1862)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Justitsprotokoller (1852 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1853 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon Journal til justitsprotokol for 4. jægerkorps (1854 - 1862)
Generalauditøren, Auditøren ved 22. Bataljon F. Justitsprotokoller (1827 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 22. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1852 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 23. Reservebataljon F. Justitsprotokol (1869 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 23. Reservebataljon F. Sagsakter (1869 - 1876)
Generalauditøren, Auditøren ved 24. Reservebataljon F. Justitsprotokol (1874 - 1877)
Generalauditøren, Auditøren ved 25. Reservebataljon F. Justitsprotokol (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 25. Reservebataljon F. Sagsakter (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 26. Reservebataljon F. Justitsprotokol (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 26. Reservebataljon F. Sagsakter (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 28. Reservebataljon F. Justitsprotokoller (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 28. Reservebataljon F. Registre til justitsprotokoller (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 29. Reservebataljon F. Justitsprotokoller (1869 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 29. Reservebataljon F. Registre til justitsprotokoller (1869 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 29. Reservebataljon F. Sagsakter (1869 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Armédivision F. Justitsprotokoller (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1850 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Feltjustitsprotokol (1806 - 1809)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1782 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1808 - 1920)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Krigsretssag mod rytter Jesper Hansen (1756 - 1756)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Registre til justitsprotokoller (1794 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Registre til justitsprotokoller (1851 - 1915)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Retsprotokol (1711 - 1717)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Grenaderbataljon F. Justitsprotokol (1789 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved 30. Reservebataljon F. Justitsprotokoller (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 30. Reservebataljon F. Registre til justitsprotokoller (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 30. Reservebataljon F. Sagsakter (1875 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Bataljon F. Justitsprotokoller (1757 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1851 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Bataljon F. Strafferegister (1722 - 1800)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment B. Korrespondancebog (1865 - 1866)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1731 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment F. Krigsretsdomme til kongelig stadfæstelse (1725 - 1781)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment F. Registre til justitsprotokoller (1776 - 1874)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Reserve-Bataljon F. Justitsprotokol (1848 - 1848)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Reserve-Bataljon F. Sagsakter (1849 - 1849)
Generalauditøren, Auditøren ved 5. Bataljon F. Justitsprotokoller (1741 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 5. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1743 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 6. Bataljon F. Justitsprotokoller (1782 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 6. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1849 - 1870)
Generalauditøren, Auditøren ved 7. Bataljon F. Justitsprotokoller (1722 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 7. Bataljon F. Krigsforhørerne over musketer Chr. Rathlev (1743 - 1743)
Generalauditøren, Auditøren ved 7. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1722 - 1874)
Generalauditøren, Auditøren ved 7. Bataljon F. Sagsakter (1861 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 8. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1885)
Generalauditøren, Auditøren ved 8. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1850 - 1878)
Generalauditøren, Auditøren ved 9. Bataljon F. Justitsprotokoller (1751 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 9. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1853 - 1878)
Generalauditøren, Auditøren ved Artillerikorpset F. Justitsprotokoller (1689 - 1835)
Generalauditøren, Auditøren ved Artillerikorpset F. Registre til justitsprotokoller (1768 - 1794)
Generalauditøren, Auditøren ved Den aktive Armé F. Intermistiske justitsprotokoller (1850 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Den aktive Armé F. Justitsprotokoller (1850 - 1852)
Generalauditøren, Auditøren ved Den Kongelige Livgarde til Hest F. Justitsprotokoller (1744 - 1866)
Generalauditøren, Auditøren ved Den Kongelige Livgarde til Hest F. Register til sagsakter (1687 - 1738)
Generalauditøren, Auditøren ved Den Kongelige Livgarde til Hest F. Registre til justitsprotokoller (1744 - 1858)
Generalauditøren, Auditøren ved Den Kongelige Livgarde til Hest F. Strafferegister (1779 - 1862)
Generalauditøren, Auditøren ved Det kongelige Christians Plejehus F. Justitsprotokol (1834 - 1850)
Generalauditøren, Auditøren ved Detachementet i Ratzeburg F. Justitsprotokoller (1824 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Detachementet i Ratzeburg F. Registre til justitsprotokoller (1824 - 1832)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Bilagsmappe (1850 - 1850)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Justitsprotokol for Flankekorpset (1849 - 1850)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Justitsprotokol for Generalkommandoen på Als (1850 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Justitsprotokoller for underlagte afdelinger (1849 - 1853)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Justitsprotokoller til midlertidig benyttelse ved underlagte afdelinger (1850 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Frederiksværks Korps F. Justitsprotokoller (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Frederiksværks Korps F. Sagsakter (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Fynske geworbene Infanteriregiment F. Bilag til justitsprotokoller (1785 - 1785)
Generalauditøren, Auditøren ved Fynske geworbene Infanteriregiment F. Justitsprotokoller (1782 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved Fynske geworbene Infanteriregiment F. Register til justitsprotokoller (1782 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved Fæstningsartilleriregimentet F. Justitsprotokoller (1868 - 1920)
Generalauditøren, Auditøren ved Fæstningsartilleriregimentet F. Registre til justitsprotokoller (1889 - 1904)
Generalauditøren, Auditøren ved fæstningskommandantskabet i Frederiksort F. Justitsprotokoller (1735 - 1838)
Generalauditøren, Auditøren ved fæstningskommandantskabet i Frederiksort F. Navnregister (1735 - 1838)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonskommandantskabet for Citadellet i Frederikshavn F. Justitsprotokol (1754 - 1787)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonskommandantskabet for Citadellet i Frederikshavn F. Justitsprotokoller (1691 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonskommandantskabet for Citadellet i Frederikshavn F. Registre til justitsprotokoller (1807 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonsregimentet F. Justitsprotokol (1740 - 1745)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonsregimentet F. Register til justitsprotokoller (1740 - 1787)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen i Nørrejylland F. Justitsprotokoller (1807 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen i Nørrejylland F. Registre til justitsprotokoller (1807 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen i Slesvig F. Intermistisk justitsprotokol for afdelingerne i Sydslesvig (1851 - 1852)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen i Slesvig F. Justitsprotokoller (1851 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Justitsprotokol for underlagte tropper (1848 - 1850)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Justitsprotokoller (1809 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Justitsprotokoller (1848 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Registre til justitsprotokoller (1809 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Registre til justitsprotokoller (1850 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Langeland F. Alfabetisk register over straffede (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Langeland F. Justitsprotokoller (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Grenaderkorpset F. Justitsprotokoller (1712 - 1763)
Generalauditøren, Auditøren ved Holstenske Jægerkorps F. Justitsprotokol (1785 - 1787)
Generalauditøren, Auditøren ved Holstenske Jægerkorps F. Navneregister til justitsprotokol (1785 - 1787)
Generalauditøren, Auditøren ved Holstenske Jægerkorps F. Sagsakter (1785 - 1788)
Generalauditøren, Auditøren ved Holstenske Lansenerregiment F. Justitsprotokoller (1713 - 1828)
Generalauditøren, Auditøren ved Jyske Skarpskyttekorps F. Justitsprotokoller (1790 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved Jyske Skarpskyttekorps F. Registre til justitsprotokoller (1790 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet i Glückstadt F. Justitsprotokoller (1796 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet i Glückstadt F. Sagsakter (1738 - 1785)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet på Als F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet på Samsø og Kyholm F. Justitsprotokoller (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet på Samsø og Kyholm F. Register til justitsprotokol (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandoen på Als F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Kongens Livjægerkorps F. Justitsprotokoller (1807 - 1868)
Generalauditøren, Auditøren ved Kongens Livjægerkorps F. Register til justitsprotokoller (1807 - 1868)
Generalauditøren, Auditøren ved Kongens Livkorps F. Justitsprotokol (1809 - 1849)
Generalauditøren, Auditøren ved Kronborgske Bataljon F. Justitsprotokol (1785 - 1790)
Generalauditøren, Auditøren ved Kronborgske Bataljon F. Navneregister til justitsprotokol (1785 - 1790)
Generalauditøren, Auditøren ved Kystartilleriet F. Sagsregistre (1921 - 1932)
Generalauditøren, Auditøren ved Københavns Borgervæbning F. Justitsprotokoller (1802 - 1869)
Generalauditøren, Auditøren ved Københavnske Infanteriregiment F. Justitsprotokoller (1808 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved Københavnske Infanteriregiment F. Register til justitsprotokol (1808 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved Laboratorieafdelingen F. Justitsprotokoller (1867 - 1902)
Generalauditøren, Auditøren ved Laboratorieafdelingen F. Registre til justitsprotokoller (1891 - 1902)
Generalauditøren, Auditøren ved Landkadetkorpset F. Justitsprotokoller (1738 - 1841)
Generalauditøren, Auditøren ved Landkadetkorpset F. Registre til justitsprotokoller (1738 - 1807)
Generalauditøren, Auditøren ved Landkadetkorpset F. Sagsakter (1814 - 1841)
Generalauditøren, Auditøren ved Lejrkommandantskabet i Hald F. Justitsprotokol (1868 - 1904)
Generalauditøren, Auditøren ved Marineregimentet F. Justitsprotokoller (1798 - 1810)
Generalauditøren, Auditøren ved Marineregimentet F. Navneregister til justitsprotokoller (1798 - 1803)
Generalauditøren, Auditøren ved Nørrejyske Armékorps F. Justitsprotokoller (1848 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Nørrejyske Armékorps F. Registre til justitsprotokoller (1849 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Artilleriet F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé F. Justitsprotokoller (1864 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé F. Rapporter over fjendtlige desertører og diverse sager (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Raketkorpset F. Forhørsprotokol (1823 - 1842)
Generalauditøren, Auditøren ved Raketkorpset F. Sagsakter (1823 - 1841)
Generalauditøren, Auditøren ved Sappeurkorpset F. Justitsprotokol (1808 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Sappeurkorpset F. Strafferegister (1808 - 1815)
Generalauditøren, Auditøren ved Sjællandske Infanteriregiment F. Justitsprotokoller (1776 - 1804)
Generalauditøren, Auditøren ved Sjællandske Infanteriregiment F. Personregister til justitsprotokoller (1776 - 1792)
Generalauditøren, Auditøren ved Sjællandske Kyrasserregiment F. Justitsprotokoller (1710 - 1767)
Generalauditøren, Auditøren ved Slesvig-Holstenske Bataljon F. Justitsprotokol (1753 - 1764)
Generalauditøren, Auditøren ved Slesvig-Holstenske Bataljon F. Sagsakter (1747 - 1762)
Generalauditøren, Auditøren ved Slesvigske Kyrasserregiment F. Justitsprotokoller (1781 - 1842)
Generalauditøren, Auditøren ved Søndre- og Nordre Jyske Infanteriregiment F. Justitsprotokol for Detachementet i Helsingør (1759 - 1761)
Generalauditøren, Auditøren ved Tøjhusafdelingen F. Justitsprotokoller (1842 - 1909)
Generalauditøren, Auditøren ved Tøjhusafdelingen F. Registre til justitsprotokoller (1892 - 1909)
Generalauditøren, Auditøren ved Viborgske Infanteriregiment F. Justitsprotokol (1786 - 1789)
Generalauditøren, Overauditøren ved 3. Auxiliærkorps F. Justitsprotokol for 1. Brigade (1815 - 1817)
Generalauditøren, Overauditøren ved 3. Auxiliærkorps F. Justitsprotokol for 2. Brigade (1815 - 1815)
Generalauditøren, Overauditøren ved 3. Auxiliærkorps F. Justitsprotokol for brigaden ved det danske kontingent af okkupationsarmeen i Frankrig (1818 - 1818)
Generalauditøren, Overauditøren ved 3. Auxiliærkorps F. Register til justitsprotokol for 2. Brigade (1815 - 1815)
Gentofte Kommune, Giftefoged Skraldespand ( - )
Gislum Herredsfoged Justitsprotokol (1671 - 1687)
Gisselfeld Klosters Birk Justitsprotokol (1698 - 1920)
Gjerlev Herredsfoged Justitsprotokol, Gjerlev Herredsfoged (1680 - 1795)
Gjerlev-Onsild Herredsfoged Dombog for borgerlige retssager (1827 - 1980)
Gjerlev-Onsild Herredsfoged Justitsprotokol (1795 - 1919)
Gjerlev-Onsild Herredsfoged Sagregister til justitsprotokol (1806 - 1815)
Government-General, St. Croix Military Jurisdiction Court records concerning the burgher militia in Christiansted (1838 - 1853)
Government-General, St. Croix Military Jurisdiction Court records of the Military Court in Christiansted  (1876 - 1898)
Government-General, St. Croix Military Jurisdiction Court records of the Military Court in Frederiksted (1872 - 1892)
Government-General, St. Croix Military Jurisdiction Court records of the Military Court on St. Croix (1817 - 1904)
Government-General, St. Croix Military Jurisdiction Court records of the office of the Military Prosecutor on St. Croix (1898 - 1917)
Government-General, St. Thomas Military Jurisdiction Court records concerning St. Thomas and St. John (1769 - 1914)
Government-General, St. Thomas Military Jurisdiction Court records concerning St. Thomas and St. John civic guards (1823 - 1829)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Justits- og retsprotokol for Gram og Nybøl godser (1712 - 1853)
Grenå Byfoged Justitsprotokol (1564 - 1726)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Domprotokol (1836 - 1919)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Domprotokol ved politiretten (1845 - 1919)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Justitsprotokol (1740 - 1919)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Navneregister til justitsprotokoller (1845 - 1856)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Navneregister til stævnings- og domprotokol (1819 - 1836)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Sagregister til justitsprotokoller (1854 - 1861)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Stævnings- og domprotokol (1819 - 1836)
Grevskabet Bregentveds Birk Domprotokol for justits- og politisager (1827 - 1867)
Grevskabet Bregentveds Birk Justitsprotokol (1748 - 1855)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Vestre Distrikts Birk Justitsprotokol (1817 - 1850)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Østre Distrikts Birk Justitsprotokol (1664 - 1865)
Gudme Herredsfoged Tingbog (1639 - 1682)
Guinea Company, Guinea Government Court records, kept at Fort Christiansborg (1767 - 1774)
Gyldensteen Birkedommer Justitsprotokol (1759 - 1857)
Gyldensteen Birkedommer Saglister til justitsprotokol, kriminelle sager (1759 - 1856)
Gørding-Malt Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1747)
Gårdbo Birkedommer Justitsprotokol (1739 - 1796)
Haderslev Byfoged Koncept til tingbogen for Haderslev by (1797 - 1798)
Haderslev Byfoged Tingbog (1633 - 1837)
Hads Herredsfoged Justitsprotokol (1854 - 1921)
Hads Herredsfoged Tingbog (1657 - 1668)
Hads-Ning Herredsfoged Domprotokol (1820 - 1843)
Hads-Ning Herredsfoged Justitsprotokol (1699 - 1918)
Hads-Ning Herredsfoged Navneregister til domprotokoller (1820 - 1843)
Hagested Birk Justitsprotokol (1776 - 1808)
Hals Birkedommer Justitsprotokol (1630 - 1684)
Halsnæs-Frederiksværk Birk Justitsprotokol (1773 - 1919)
Hammer Herred Tingbøger (1672 - 1720)
Hammershus Birk Tingbog og justitsprotokol (1688 - 1919)
Hammerum Herredsfoged Domprotokol (1839 - 1919)
Hammerum Herredsfoged Enkelte justitssager (1711 - 1824)
Hammerum Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1919)
Hammerum Herredsfoged Navneregister til domprotokoller (1839 - 1910)
Hammerum Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1852 - 1857)
Hannæs Birkedommer-Vester Han Herred Justitsprotokol (1631 - 1685)
Hasle Byfoged Justitsprotokol (1697 - 1919)
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged Domprotokol (1814 - 1918)
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged Justitsprotokol (1803 - 1918)
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged Navneregister til domprotokoller (1828 - 1918)
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged Navneregister til justitsprotokol (1803 - 1855)
Hassing Herredsfoged Justitsprotokol (1630 - 1688)
Hassing-Refs Herredsfoged Domprotokol (1819 - 1918)
Hassing-Refs Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1919)
Hatting Herredsfoged Justitsprotokol (1672 - 1678)
Havreballegård/Marselisborg Birkedommer Justitsprotokol (1701 - 1820)
Havreballegård/Marselisborg Birkedommer Tingbog for Havreballegårds Birketing (1664 - 1680)
Hellebæk Birk Justitsprotokol (1776 - 1911)
Hellum Herredsfoged Justitsprotokol (1627 - 1687)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Domprotokol til justitsprotokoller (1801 - 1913)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Domprotokol til politiprotokoller (1845 - 1911)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Justitsprotokol (1690 - 1918)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Navneregister til domprotokoller til justisprotokoller (1801 - 1913)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Navneregister til domprotokoller til politiprotokoller (1846 - 1870)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Navneregister til justitsprotokoller (1821 - 1829)
Helsingør Byfoged Justitsprotokol (1549 - 1920)
Herlufsholm Birk Justitsprotokol (1783 - 1809)
Herlufsholm Birk Tingbog (1616 - 1760)
Hesselager birkedommer Justitsprotokol (1673 - 1818)
Hevringholm Birkedommer Blad af justitsprokol (1754 - 1754)
Hevringholm Birkedommer Justitsprotokol (1788 - 1806)
Hids Herredsfoged Justitsprotokol (1657 - 1687)
Hillerslev Herredsfoged Justitsprotokol (1666 - 1688)
Hillerslev-Hundborg Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1919)
Hillerslev-Hundborg Herredsfoged Kronologisk register til domprotokoller (1794 - 1852)
Hillerslev-Hundborg Herredsfoged Kronologisk register til justitsprotokoller (1797 - 1839)
Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Justitsprotokol (1719 - 1919)
Hindsted Herredsfoged Justitsprotokol (1630 - 1676)
Hjelmslev Herredsfoged, Skanderup-Rye Birkedommer Justitsprotokol (1688 - 1719)
Hjelmslev-Gjern Herredsfoged Domprotokol (1820 - 1921)
Hjelmslev-Gjern Herredsfoged Justitsprotokol (1806 - 1887)
Hjerm-Ginding Herredsfoged Domprotokol (1819 - 1915)
Hjerm-Ginding Herredsfoged Justitsprotokol (1690 - 1918)
Hjørring Byfoged Justitsprotokol (1629 - 1919)
Hjørring Byfoged Sager til justitsprotokoller (1779 - 1887)
Hjørring Byfoged Sager til justitsprotokoller (1888 - 1919)
Hjørring Byfoged Sagliste til justitsprotokoller (1852 - 1863)
Hjørring Byfoged Tingbogsblade (1649 - 1688)
Hobro Byfoged Justitsprotokol, Hobro Byfoged (1693 - 1919)
Holbæk Byfoged Justitsprotokol (1608 - 1920)
Holbækgård Birkedommer Justitsprotokol (1760 - 1852)
Holckenhavn birkedommer Justitsprotokol (1681 - 1852)
Holmans Herredsfoged Tingbog (1661 - 1688)
Holstebro Byfoged Domprotokol (1824 - 1914)
Holstebro Byfoged Justitsprotokol (1721 - 1914)
Holstebro Byfoged Liste over justitssager, ekstraretten (1853 - 1862)
Holstebro Byfoged Saglister over justits-, politi- og andre sager (1818 - 1867)
Holsteinborg Birk Justitsprotokol (1725 - 1919)
Holstenshus birkedommer Justitsprotokol (1724 - 1884)
Horns Herred Justitsprotokol (1844 - 1919)
Horns Herredsfoged Justitsprotokol (1629 - 1687)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Domprotokol (1827 - 1923)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Justitsprotokol (1816 - 1921)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Navneregister til domprotokoller (1854 - 1863)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Sagliste til justitsprotokoller (1820 - 1872)
Horns-Vennebjerg Herredsfoged Sager til justitsprotokoller (1779 - 1815)
Hornum Herredsfoged Justitsprotokol (1636 - 1684)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Domprotokol, Hornum-Fleskum Herreders Politiret (1814 - 1863)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1917)
Horsens Byfoged Justitsprotokol (1670 - 1919)
Houlbjerg Herredsfoged Justitsprotokol (1677 - 1684)
Hundborg Herredsfoged Justitsprotokol (1666 - 1688)
Hunderup Birkedommer Dokumenter til auktionsprotokol (1786 - 1812)
Hunderup Birkedommer Dokumenter til justitsprotokol (1789 - 1810)
Hunderup Birkedommer Justitsprotokol (1662 - 1812)
Hunderup Birkedommer Kopibog (1810 - 1811)
Hvetbo Herredsfoged Domprotokol (1842 - 1917)
Hvetbo Herredsfoged Justitsprotokol (1630 - 1687)
Hvetbo Herredsfoged Justitsprotokol, Hvetbo Herred (1844 - 1920)
Hvetbo Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1844 - 1919)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Tingbøger for Hviding herred (1716 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Tingbøger for Nr. Rangstrup herred (1716 - 1867)
Hærauditøren, Auditøren ved Sjællandske Artilleriregiment F. Justitsprotokol (1814 - 1919)
Hærauditøren, Auditøren ved Sjællandske Artilleriregiment F. Register over krigsretsdomme (1774 - 1861)
Hærauditøren, Auditøren ved Sjællandske Artilleriregiment F. Registre til justitsprotokoller (1852 - 1918)
Høgholm Birkedommer Justitsprotokol (1680 - 1812)
Højer Herred Afskrift af Højer herreds tingbog, tome I (1684 - 1685)
Højesteret Domprotokol (1662 - 1950) Norske domme
Højesteret Domprotokol (1662 - 1950)
Højesteret Register til domprotokol (1662 - 1950)
Højslev Birkedommer Justitsprotokol (1772 - 1821)
Hørsholm Birk Justitsprotokol (1777 - 1920)
Inkvisitionskommissionen Justitsprotokol (1773 - 1844)
Inkvisitionskommissionen Justitsprotokol (1773 - 1844) Ny Skanning i farver
Jelling Birkedommer Tingbog (1662 - 1666)
Jerlev Herredsfoged Tingbog (1653 - 1688)
Jerslev Herredsfoged Justitsprotokol (1631 - 1688)
Jomfruens Egede Birk Justitsprotokol (1770 - 1825)
Juellinge Birk Tingbog (Justitsprotokol) (1720 - 1856)
Jungshoved Birk Tingbog (1686 - 1718)
Jægerspris Birk Justitsprotokol (1725 - 1844)
Kalundborg Byfoged Justitsprotokol (1643 - 1921)
Kalø Birkedommer Justitsprotokol, Kalø Birk (1692 - 1820)
Katholm Birkedommer Justitsprotokol (1771 - 1812)
Kerteminde Byfoged Justitsprotokol (1551 - 1919)
Knuthenborg Birk Justitsprotokol (1714 - 1857)
Kolding Byfoged Domprotokol (1815 - 1845)
Kolding Byfoged Justitsprotokol (1645 - 1858)
Koldinghus Birkedommer Justitsprotokol, Koldinghus Birkedommer (1719 - 1775)
Kommission af 9/9 1887 og 14/2 1888 til at pådømme sagen om ildebrande i Randers Nørre og en del af Sønder herred Forhørs- og justitsprotokol m.m. (1887 - 1888)
Kongens Retterting Justits- og voteringsprotokoller (1623 - 1656)
Korsør Byfoged Justitsprotokol (1702 - 1919)
Kragerupgårds Birk Justitsprotokol (1801 - 1805)
Kristiansdals Birk Justitsprotokol (1795 - 1812)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Justitsprotokol (1743 - 1848)
Kronborg Vestre Birk Justitsprotokol (1849 - 1923)
Kronborg Østre Birk Justitsprotokol (1848 - 1919)
Kær Herredsfoged Justitsprotokol (1631 - 1682)
Kær Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1810 - 1900)
Kær-Hvetbo Herredsfoged Justitsprotokol (1689 - 1900)
Kærgård Birkedommer Tingbog (1592 - 1679)
Københavns Amts Nordre Birk Domprotokol for justits og politisager (1859 - 1919)
Københavns Amts Nordre Birk Domprotokol for justits og politisager (1859 - 1919) Ny Skanning i farver
Københavns Amts Nordre Birk Domprotokoller (1820 - 1859)
Københavns Amts Nordre Birk Domprotokoller for civile sager (1859 - 1920) Ny Skanning i farver
Københavns Amts Søndre Birk (1) Justitsdomprotokol for den ordinære ret og ekstraretten (1820 - 1888)
Københavns Birk Tingbog (1683 - 1713)
Københavns Kriminal- og Politiret, Justitskontoret Domprotokol i offentlige sager (1845 - 1919)
Køge Byfoged Ting- og justitsprotokol (1622 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 2. Kriminelle Kammer Justitsprotokol (1842 - 1845)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Gældskommissionen Justitsprotokol (1794 - 1887)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Gæsteretten Justitsprotokol (1771 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Justitsprotokol (1771 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Justitsprotokol (1771 - 1919) Ny Skanning i farver
Langeland Birkedommer Justitsprotokol (1672 - 1852)
Langeland Herredsfoged Justitsprotokol (1664 - 1919)
Langeland Herredsfoged Sagliste til justitsprotokol (1821 - 1900)
Langeland Landsting Justitsprotokol (1663 - 1677)
Langeland Nørre Herreds Provsti Justitsprotokol (nørre herred) (1686 - 1845)
Langeland Sønder herredsfoged Justitsprotokol (1655 - 1675)
Langesø birkedommer Tingprotokol (1771 - 1844)
Ledreborg Birk Justitsprotokol (1796 - 1864)
Lehn Birkedommer Justitsprotokol (1781 - 1912)
Lejre Herred Justitsprotokol (1696 - 1919)
Lejre Herred Sagsliste til justitsprotokol (1837 - 1919)
Lemvig Byfoged Domprotokol, Lemvig Købstad (1830 - 1920)
Lemvig Byfoged Justitsprotokol (1678 - 1919)
Lemvig Byfoged Sagliste til justits- og politiprotokoller (1800 - 1862)
Lerkenfeldt Birkedommer Justitsprotokol (1748 - 1813)
Lindenborg Birkedommer Domprotokol til justitsprotokoller (1829 - 1879)
Lindenborg Birkedommer Domprotokol til politiprotokoller (1841 - 1879)
Lindenborg Birkedommer Justitsprotokol (1681 - 1879)
Lolland-Falsters Landsting Justitsprotokol (1697 - 1805)
Lollands Nørre Herred Justitsprotokol (1655 - 1920)
Lollands Nørre Herred Navneregister til justitsprotokol (1753 - 1760)
Lollands Sønder Herred Justitsprotokol (1777 - 1920)
Lundbæk-Pandum Birkedommer Justitsprotokol (1697 - 1833)
Lunde Herreds Provsti Justitsprotokol m.m. (1707 - 1838)
Lunde-Skam Herredsfoged Justitsprotokol (1636 - 1919)
Lunde-Skam Herredsfoged Justitsprotokol (1842 - 1919)
Lunde-Skam Herredsfoged Saglister til justitsprotokol (1844 - 1924)
Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged Navneregister til justits-, politi-, foged-, notariel-, auktions-, skifte- og korrespondanceprotokol (1802 - 1843)
Lustrup Birkedommer Dokumenter til justitsprotokol (1708 - 1708)
Lustrup Birkedommer Justitsprotokol for Lustrup Birk (1715 - 1812) Fra M-film
Lustrup Birkedommer Justitsprotokol for Lustrup Birk (1715 - 1812) Fra K-film
Lustrup Birkedommer Kopibrevbog (1787 - 1812)
Lustrup Birkedommer Tingbøger (1661 - 1714)
Lustrup Birkedommer Uafhentede tinglæste dokumenter (1752 - 1812)
Lynge-Kronborg Herreds Provsti Justitsprotokol (1774 - 1774)
Lysgård Herredsfoged Blade af tingbog (1686 - 1686)
Lysgård Herredsfoged Justitsprotokol (1662 - 1688)
Lysgård-Hids Herredsfoged Domprotokol, politidomme (1804 - 1847)
Lysgård-Hids Herredsfoged Justitsprotokol (1692 - 1920)
Læsø Birkedommer Justitsprotokol (1685 - 1919)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Justitsakter fra Lø Herred m.v. Herredsting (1581 - 1828)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Lø Herreds tingbog (1607 - 1700)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker To blade af (koncept til?) Lø Herreds tingbog (1648 - 1648)
Lø Herreds og Ballum Birks Provsti, Lø Herreds Provsteret Provste-Protokoll (1696 - 1871)
Løgstør Birkedommer Justitsprotokol (1630 - 1683)
Løgstør Birkedommer Løst blad af en justitsprotokol (1660 - 1670)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Domprotokol (1838 - 1915)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Justitsprotokol (1700 - 1919)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Navneregister til domprotokoller (1837 - 1858)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Navneregister til justitsprotokoller (1866 - 1878)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Protokol i justitssagen mod Jens Baggesen (1829 - 1830)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1841 - 1919)
Løgumkloster Birk Tingbog (1631 - 1815)
Lønborggård Birkedommer Justitsprotokol (1783 - 1796)
Løve Herred Justitsprotokol (1790 - 1919)
Løve Herred Tingbog (1641 - 1641)
Løve Herred Tingbog (1698 - 1726)
Løvenborg Birk Justitsprotokol (1677 - 1853)
Løvenholm Birkedommer Justitsprotokol (1673 - 1812)
Malt herred Provsti Gejstlig justitsprotokol (1690 - 1805)
Malt Herredsfoged Tingbog (1657 - 1685)
Mariager Byfoged Justitsprotokol (1685 - 1921)
Mariager Byfoged Sagliste til justits- og politiprotokoller (1829 - 1919)
Mariager Klosters Birkedommer Justitsprotokol (1692 - 1752)
Mariager Klosters Birkedommer Løse blade af justitsprotokol (1800 - 1802)
Maribo Birk Justitsprotokol (1858 - 1919)
Maribo Byfoged Justitsprotokol (1796 - 1920)
Maribo Klosters Birk Tingbog (1663 - 1673)
Merløse Herred Justitsprotokol (1652 - 1706)
Merløse-Tuse Herreder Justitsprotokol (1742 - 1919)
Middelfart Byfoged Justitsprotokol (1688 - 1919)
Middelfart Byfoged Sagliste til civile justitssager (1800 - 1893)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Domprotokol (1824 - 1917)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Justitsprotokol (1812 - 1919)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Navneregister til domprotokol for straffesager (1912 - 1923)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1827 - 1919)
Moltkenborg birkedommer Justitsprotokol (1688 - 1759)
Morsø Nørre Herredsfoged Justitsprotokol (1664 - 1688)
Morsø Nørre-Morsø Sønder Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1919)
Morsø Nørre-Morsø Sønder Herredsfoged Sagliste til justitsprotokol (1824 - 1920)
Morsø Sønder Herredsfoged Justitsprotokol (1664 - 1688)
Mou Birkedommer Justitsprotokol (1668 - 1684)
Muckadell Birkedommer Justitsprotokol (1785 - 1919)
Musse Herred Justitsprotokol (1684 - 1919)
Møgeltønder Birk Tingbog (1669 - 1803)
Møgeltønder Birk og Højer Provsti Protocol for Møgeltønder Birk og Höyer Herreds Provsteret (1720 - 1771)
Mønbo Landsting Tingbog (1679 - 1681)
Møns Herred Justitsprotokol (1685 - 1921)
Møns Vestre Herred Tingbog (1668 - 1681)
Møns Østre Herred Tingbog (1672 - 1685)
Nakskov Byfoged Justitsprotokol (1689 - 1920)
Nakskov Byfoged Tingbog og bytingsprotokol (1647 - 1684)
Neksø Byfoged Domprotokol (1822 - 1924)
Neksø Byfoged Justitsprotokol (1757 - 1920)
Nibe Birkedommer Justitsprotokol (1631 - 1710)
Nibe Byfoged Domprotokol (1820 - 1927)
Nibe Byfoged Navneregister til domprotokoller (1820 - 1873)
Nibe Byfoged Sagliste til justitsprotokoller (1823 - 1919)
Nielstrup Birk Tingbog (justitsprotokol) (1736 - 1814)
Nim Birkedommer Justitsprotokol (1662 - 1669)
Nim Herredsfoged Justitsprotokol (1672 - 1676)
Nordborg Amt Justitssager, Retsprotokoller (1700 - 1729)
Ny Hollænderby Tingbog (1691 - 1699)
Nyborg Byfoged Justitsprotokol (1638 - 1919)
Nybøl Herredsfogderi Protokol over summarisk behandlede sager i små stridigheder, politianliggender, vagabond- og andre anliggender (1853 - 1857)
Nybøl Herredsfogderi Register til protokol over summariske justitssager (1847 - 1852)
Nykøbing Falster Byfoged Justitsprotokol (1665 - 1919)
Nykøbing Falster Byfoged Sagelister til justitsprotokol (1756 - 1905)
Nykøbing Falster Herred Justitsprotokol (1859 - 1920)
Nykøbing Mors Byfoged Justitsprotokol (1664 - 1919)
Nykøbing Sjælland Byfoged Domprotokol (1846 - 1919)
Nykøbing Sjælland Byfoged Justitsprotokol (1728 - 1919)
Nysted Birk Justitsprotokol (1728 - 1917)
Nysted Byfoged Justitsprotokol (1653 - 1919)
Næsbyhoved birkedommer Justitsprotokol (1632 - 1668)
Næstved Byfoged Justitsprotokol (1705 - 1919)
Næstved Byfoged Tingbog (1592 - 1705)
Nørhald Herredsfoged Justitsprotokol, Nørhald Herredsfoged (1680 - 1686)
Nørhald-Støvring Herredsfoged samt Glenstrup Birkedommer Justitsprotokol, Nørhald-Støvring Hrdr. (1690 - 1821)
Nørhald-Støvring Herredsfoged samt Glenstrup Birkedommer Register til ekstrakter af Frisenvold Birks Justitsprotokol (1797 - 1820)
Nørhald-Støvring-Galten Herredsfoged Justitsprotokol, Nørhald-Støvring-Galten (1822 - 1920)
Nørhald-Støvring-Galten Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1820 - 1914)
Nørholm Birkedommer Justitsprotokol (1670 - 1685)
Nørhå Birkedommer Justitsprotokol (1636 - 1688)
Nørre Horne Herredsfoged Tingbog (1687 - )
Nørresundby Byfoged-Kær Herredsfoged Justitsprotokol (1900 - 1919)
Nørvang Herredsfoged Justitsprotokol (1663 - 1671)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Justitsakter (1842 - 1844)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Justitsprotokol (1714 - 1919)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Koncepter til domme i delinkvent- og justitssager (1820 - 1827)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Navneregister til politidomprotokol (1846 - 1853)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Politidomprotokol (1846 - 1853)
Odense Byfoged Domprotokol for offentlige sager. (1866 - 1919)
Odense Byfoged Justitsprotokol (1606 - 1919)
Odense Byfoged Navneregister til domprotokol for offentlige sager (1866 - 1914)
Odense Byfoged Strafferegister til domprotokol (1852 - 1896)
Odense Herreds Provsti Justitsprotokol m.m. (1685 - 1905)
Odense Herredsfoged Justitsprotokol (1660 - 1685)
Odense Herredsfoged Justitsprotokol (1786 - 1919)
Odense-Skovby Herredsfoged Justitsprotokol (1690 - 1735)
Onsild Herredsfoged Justitsprotokol (1683 - 1687)
Onsild Herredsfoged Justitsprotokol, Onsild Herredsfoged (1687 - 1791)
Onsild Herredsfoged Kopijustitsprotokol, Onsild Herredsting (1736 - 1775)
Orebygård Birk Tingbog (1703 - 1784)
Overgård Birkedommer Justitsprotokol (1720 - 1790)
Oxholm/Øland Birkedommer Justitsprotokol (1725 - 1811)
Præstø Byfoged Justitsprotokol (1695 - 1918)
Præstø Byfoged Navneregister til justitsprotokol (1841 - 1850)
Præstø Byfoged Sagelister til justitsprotokol (1802 - 1876)
Ramsø Herred Justitsprotokol (1686 - 1688)
Ramsø-Tune Herreder Justitsprotokol (1688 - 1919)
Ramsø-Tune Herreder Justitsprotokol (1688 - 1919) Ny Scanning i farver
Ramsø-Tune Herreder Navneregister til justitsprotokol (1814 - 1897)
Ramsø-Tune Herreder Sagliste til justitsprotokol (1828 - 1881)
Randers Byfoged Domprotokol (1826 - 1861)
Randers Byfoged Justitsprotokol, Randers Byfoged (1573 - 1920)
Randers Byfoged Kopidomprotokol (1694 - 1783)
Randers Byfoged Navneregister til domprotokol, justitsdomprotokol (1826 - 1861)
Randers Byfoged Politidomprotokol (1840 - 1865)
Ravnebjerg birkedommer Tingprotokol (1719 - 1767)
Ravnholt birkedommer Justitsprotokol (1651 - 1874)
Refs Herreds Provsti Gejstlig justitsprotokol (1686 - 1786)
Refs Herredsfoged Justitsprotokol (1629 - 1688)
Resen Birkedommer Justitsprotokol for Resen Birk (1719 - 1821)
Retten for Sønderborg Købstad, Tinglysningen Nøgle fra bind/blad til matrikelnummer, Sønderborg Retskreds (1881 - 1955)
Retten i Brædstrup, Tinglysningen Diverse omskrevne tingbogsblade (1970 - 1971)
Retten i Brædstrup, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1966)
Retten i Fjerritslev, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1970)
Retten i Grenå, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1995)
Retten i Grenå, Tinglysningen i Ebeltoft Matrikelnummerfortegnelse (1919 - 1950)
Retten i Grenå, Tinglysningen i Ebeltoft Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1994)
Retten i Hammel, Tinglysningen Ejerregister (1931 - 1932)
Retten i Hammel, Tinglysningen Henvisningsblade til omskrevne tingbogsblade (1927 - 1973)
Retten i Hammel, Tinglysningen Matrikukulsfortegnelse for Frijsenborg Skovbrug (1945 - 1973)
Retten i Hammel, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1945 - 1973)
Retten i Kjellerup, Tinglysningen Henvisningsblade til omskrevne tingbogsblade (1927 - 1973)
Retten i Kjellerup, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1947 - 1958)
Retten i Kjellerup, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1968 - 1995)
Retten i Nibe, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1973 - 1983)
Retten i Nykøbing Mors, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1937 - 1955)
Retten i Nykøbing Mors, Tinglysningen Tillæg til realregistre (1884 - 1963)
Retten i Ribe, Tinglysningen Grundbog for Kalvslund sogn (1921 - 1937)
Retten i Ringkøbing, Tinglysningen Personregister til tingbøger (1927 - 1972)
Retten i Slagelse, Tinglysningen Matrikelsregister til realregister og tingbog (1919 - 1943)
Retten i Terndrup, Tinglysningen Supplementsregister til realregistre (1900 - 1956)
Retten i Thisted, Tinglysningen Fortegnelse over pantebreve (1919 - 1942)
Retten i Thisted, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1943 - 1956)
Retten i Thisted, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1957 - 1999)
Retten i Varde, Tinglysningen Koncepter til realregistre for Ø. og V. Horne (1923 - 1935)
Ribe Byfoged Dokumenter til justitsprotokoller (1562 - 1805) Ny Scanning i farver
Ribe Byfoged Justitsprotokol (1561 - 1808)
Ribe Byfoged Justitsprotokol (1561 - 1808) Ny Scanning i farver
Ribe Byfoged Ribe Bys tingbog (1568 - 1572) Ny Scanning i farver
Ribe Byfoged Tingbog om fordelte folk og soermaall (1562 - 1583) Ny Scanning i farver
Ribe Byfoged Tingbog omh. afskrifter af skøder og tingsvidner (1561 - 1561) Ny Scanning i farver
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Justitsprotokol (1818 - 1824) Fra K-film
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Justitsprotokol (1818 - 1824) Fra M-film
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Justitsprotokol for Ribe Købstad (1808 - 1862)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Justitsprotokol for Riberhus Birk (1824 - 1859)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Sagliste til justitsprotokoller for Ribe købstad (1848 - 1862)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Sagliste til justitsprotokoller for Riberhus Birk (1856 - 1859)
Ribe Herredsfoged Justitsprotokol (1859 - 1922)
Ribe Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1860 - 1919)
Riberhus Birkedommer Justitsprotokol (1735 - 1818)
Rinds Herredsfoged Justitsprotokol (1687 - 1688)
Rinds-Gislum Herredsfoged Justitsprotokol, Rinds-Gislum Herreder (1756 - 1920)
Ringkøbing Byfoged Justitsprotokol (1653 - 1919)
Ringsted Byfoged Domprotokol (1814 - 1919)
Ringsted Byfoged Justitsdokumenter (1733 - 1918)
Ringsted Byfoged Justitsprotokol (1748 - 1920)
Ringsted Byfoged Sagelister til justitsprotokol (1881 - 1919)
Ringsted Byfoged Tingbog (1623 - 1661)
Ringsted Herred Justitsprotokol (1802 - 1888)
Ringsted herred Tingbog (1617 - 1642)
Ringsted-Tybjerg Herreder Justitsprotokol (1701 - 1802)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Rise herreds tingbog (1685 - 1688)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Sønder Rangstrup herreds tingbog (1685 - 1688)
Roepstorff Birkedommer Justitsprotokol (1769 - 1919)
Rosenholm Birkedommer Justitsprotokol (1678 - 1852)
Roskilde Byfoged Justitsprotokol (1716 - 1919)
Roskilde Byfoged Justitssaglister (1825 - 1913)
Roskilde Byfoged Register til justits- og politiprotokol (1797 - 1861)
Rougsø Herreds Provsti Gejstlig justitsprotokol (1695 - 1804)
Rougsø Herredsfoged Justitsprotokol (1673 - 1687)
Rougsø-Sønderhald Herredsfoged Justitsprotokol, Rougsø-Sønderhald Herredsfoged (1910 - 1920)
Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herredsfoged Domprotokol, civile og kriminelle sager (1818 - 1861)
Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herredsfoged Justitsprotokol (1693 - 1910)
Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herredsfoged Sagliste over politisager, forhør og justitssager (1853 - 1862)
Rougsø/Randers Herredsret, Tinglysningen Navneregister til realregistre, Rougsø-Sønderhald Hrdr. (1910 - 1950)
Rougsø/Randers Herredsret, Tinglysningen Navneregister til tingbøger, Rougsø-Sønderhald Hrdr. (1936 - 1939)
Rougsø/Randers Herredsret, Tinglysningen Realregister, Rougsø-Sønderhald Hrdr. (1910 - 1950)
Rudkøbing Byfoged Justitsprotokol (1641 - 1919)
Rye birkedommer Justitsprotokol (1661 - 1687)
Rysensten Birkedommer Justitsprotokol (1746 - 1821)
Rødby Byfoged Justitsprotokol (Tingbog) (1700 - 1920)
Rønhave og Ladegård Birkedommer Ting- og retsprotokol (1747 - 1754)
Rønne Byfoged Tingbog (1701 - 1920)
Sabro Herredsfoged Tingbog (1661 - 1661)
Sabro-Vester Lisbjerg Herreders Provsti Gejstlig justits- og skifteprotokol (1755 - 1782)
Sabro-Vester Lisbjerg Herreders Provsti Gejstlig justits-, skifte- og auktionsprotokol (1712 - 1805)
Sabro-Vester Lisbjerg Herreders Provsti Register til gejstlig justits- og skifteprotokol (1755 - 1782)
Sabro-Vester Lisbjerg Herreders Provsti Register til gejstlig justits-, skifte- og auktionsprotokol (1712 - 1805)
Sakskøbing Byfoged Justitsprotokol (1691 - 1920)
Sallinge Herredsfoged Justitsprotokol (1613 - 1915)
Sallinglands Herredsfoged Domprotokol, sager til politiprotokoller (1846 - 1883)
Sallinglands Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1921)
Sallinglands Herredsfoged Sager til justitsprotokoller (1783 - 1918)
Sallinglands Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1780 - 1859)
Sallinglands Herredsfoged Sættedommerprotokol i justitssagen mod Ane Jensine Lund (1842 - 1842)
Samsø Birk Justitsprotokol (1702 - 1919)
Samsø Birk Tingbog (1657 - 1702)
Sankt Jørgensbjerg og Duebrødre Klosters Birk Justitsprotokol (1698 - 1806)
Schelenborg birkedommer Justitsprotokol (1679 - 1854)
Schouten i Store Magleby Justitsprotokoller (1809 - 1821)
Selsø Birk Justitsprotokol (1775 - 1832)
Selsø Birk Tingbog (1687 - 1772)
Sheriff of Christiansted Registers of sentences (1756 - 1887)
Sheriff of Christiansted Registers of sentences issued by the Police Court (1849 - 1906)
Sheriff of Christiansted Registers of sentences issued in criminal cases (1868 - 1892)
Sheriff of Frederiksted Register of sentences issued by the Special Town Court, criminal cases (1868 - 1898)
Sheriff of Frederiksted Registers of sentences issued by the Police Court (1849 - 1899)
Sheriff of Frederiksted Registers of sentences, criminal and civil cases (1848 - 1869)
Sheriff of St. Thomas Registers of sentences (1776 - 1893)
Sheriff of St. Thomas, St. Thomas Police Office Registers of sentences  (1849 - 1899)
Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer Justitsprotokol (1854 - 1919)
Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer Sagliste til justits- og politiprotokoller (1858 - 1863)
Silkeborg Civilret, Tinglysningen Henvisningsblade til omskrevne tingbogsblade (1989 - 1993)
Silkeborg Kbst., Birk og Hids Hrd., Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1953 - 1994)
Sjællandsfar Landsting Justitsprotokol (1676 - 1805)
Sjællandsfar Landsting Register til justitsprotokol (1685 - 1805)
Skagen Byfoged Justitsprotokol (1627 - 1921)
Skam Herredsfoged Justitsprotokol (1644 - 1684)
Skanderborg Byfoged Justitsprotokol (1762 - 1919)
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Justitsprotokol (1720 - 1806)
Skanderup Birkedommer Justitsprotokol (1662 - 1687)
Skast Herredsfoged Justitsprotokol (1636 - 1742)
Skast Herredsfoged Justitsprotokol (1801 - 1899)
Skast-Gørding-Malt Herredsfoged Justitsprotokol (1748 - 1803)
Skeels Birkedommer Justitsprotokol (1726 - 1820)
Skippinge Herred Dokumenter til tingbogen (1616 - 1666)
Skjern Birkedommer Justitsprotokol (1777 - 1820)
Skjoldenæsholm Birk Justitsprotokol (1789 - 1898)
Skjoldenæsholm Birk Tingbog (1673 - 1788)
Skodborg Herredsfoged Tingbog (1684 - 1688)
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Dokumenter til justitsprotokoller (1794 - 1910) Ny Scanning i farver
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Domprotokol (1828 - 1914) Ny Scanning i farver
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Justitsprotokol (1707 - 1911)
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Justitsprotokol (1707 - 1911) Ny Scanning i farver
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Kopibog til justitsprotokoller (1818 - 1821) Ny Scanning i farver
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Navneregister til domprotokoller (1828 - 1862) Ny Scanning i farver
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Register til justitsprotokol (1736 - 1756) Ny Scanning i farver
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Saglister til justits- og politiprotokoller (1801 - 1847)
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Saglister til justits- og politiprotokoller (1801 - 1847) Ny Scanning i farver
Skovby Herredsfoged Justitsprotokol (1661 - 1680)
Skovby Herredsfoged Justitsprotokol (1844 - 1919)
Skælskør Byfoged Justitsprotokol (1758 - 1919)
Skælskør Byfoged Tingbog (1616 - 1729)
Slagelse Byfoged Justitsprotokol (1676 - 1919)
Slagelse Herred Tingbog (1672 - 1677)
Slangerup Byfoged Tingbog og justitsprotokol (1774 - 1809)
Slavs Herredsfoged Tingbog (1662 - 1685)
Slet Herredsfoged Justitsprotokol (1629 - 1687)
Sokkelund Herred Tingbøger (1621 - 1683)
Sorø By og Birk Justitsprotokol (1756 - 1920)
Sorø By og Birk Saglister til justitsprotokol (1843 - 1919)
Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby Justitsprotokol (1919 - 1951)
Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster Justitsprotokol (1919 - 1948)
Stege Byfoged Justitsprotokol (1733 - 1919)
Stege Byfoged Tingbog (1696 - 1707)
Stensballegård Birkedommer Justitsprotokol (1675 - 1850)
Stensby Birk Justitsprotokol (1691 - 1731)
Stensby Birk Tingbog (1665 - 1692)
Stevns Herreds Provsti Justitsprotokol (1684 - 1761) Fra LAK-film
Stevns-Fakse Herreder Justitsprotokol (1705 - 1919)
Stokkemarke og Ravnsborg Birk Tingbog (1671 - 1677)
Store Heddinge Byfoged Justitsprotokol (1705 - 1920)
Storvorde Birkedommer Justitsprotokol (1662 - 1684)
Strynø Birkedommer Justitsprotokol (1724 - 1855)
Stubbekøbing Byfoged Justitsprotokol (1713 - 1919)
Stubbekøbing Herred Justitsprotokol (1859 - 1919)
Støvring Herredsfoged Justitsprotokol, Støvring Herred (1679 - 1688)
Sunds herredsfoged Justitsprotokol (1630 - 1688)
Sunds-Gudme Herredsfoged Justitsprotokol (1685 - 1919)
Sunds-Gudme Herredsfoged Sagliste til justitsprotokol (1788 - 1863)
Svaneke Byfoged Domprotokol (1825 - 1860)
Svaneke Byfoged Domprotokol (civile sager) (1889 - 1919)
Svaneke Byfoged Tingbog og justitsprotokol (1671 - 1927)
Svanholm Birk Justitsprotokol (1722 - 1832)
Svendborg Byfoged Justitsprotokol (1683 - 1919)
Svendborg Byfoged Sagliste til justitsprotokol (1788 - 1919)
Svenstrup Birk Justitsprotokol (1807 - 1833)
Svenstrup Birk Tingbog (1712 - 1806)
Sæby Byfoged Justitsprotokol (1638 - 1919)
Sæby Byfoged Sagliste til justitsprotokoller (1843 - 1919)
Sæbygård Birkedommer Justitsprotokol (1668 - 1831)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Justitsakter (1737 - 1858)
Søholt Birk Justitsprotokol (1763 - 1809)
Sømme Herred Tingbog (1652 - 1694)
Sønderborg Amtsret Tingbog for Als Sønder Herred med Kegnæs Birk (1788 - 1867)
Sønderlyng Herredsfoged Tingbog (1679 - 1687)
Sørupgårds Birk Justitsprotokol (1788 - 1811)
Sørupgårds Birk Tingbog (1706 - 1788)
Tanderup Birkedommer Justitsprotokol (1736 - 1779)
The Royal Government on the Guinea Coast Court records (1794 - 1813)
The Royal Government on the Guinea Coast Registers of sentences in criminal cases (1849 - 1850)
The West India and Guinea Company, Copenhagen: The Company Court Company Court records (1704 - 1755)
The West India and Guinea Company, St. Thomas and St. John: The Ordinary Council Court records of the ordinary council (1706 - 1706)
The West India and Guinea Company, St. Thomas and St. John: The Ordinary Council Registers of court and sentences (1724 - 1737)
The West India and Guinea Company, St. Thomas and St. John: The Secret Council Court records of the secret council of St. Thomas (1703 - 1711)
The West India and Guinea Company, The Guinea Coast: The Secret Council Court records (1718 - 1719)
Thisted Byfoged Justitsprotokol (1638 - 1919)
Thisted Byfoged Register til justitsprotokoller (1801 - 1836)
Timgård Birkedommer Justitsprotokol (1739 - 1819)
Torstedlund-Albæk Birkedommer Justitsprotokol (1710 - 1814)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Domprotokol (1813 - 1856)
Tune Herred Justitsprotokol (1657 - 1688)
Tuse Herred Justitsprotokol (1637 - 1637)
Tvilum Birkedommer Justitsprotokol (1683 - 1686)
Tybjerg Herred Justitsprotokol (1802 - 1919)
Tybjerg Herred Tingbog (1668 - 1673)
Tybjerggårds Birk Justitsprotokol (1767 - 1801)
Tyrsting Herredsfoged Justitsprotokol (1661 - 1683)
Tyrsting-Vrads Herredsfoged Domprotokol (1827 - 1970)
Tyrsting-Vrads Herredsfoged Justitsprotokol (1706 - 1921)
Tyrstrup Herredsfoged Justitssager fra Tyrstrup herred (1631 - 1755)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Diverse justitssager (1840 - 1849)
Tølløse Birk Justitsprotokol (1667 - 1850)
Tønder Købstads Byfoged Bilag til retsprotokol og tingbog (1595 - 1732)
Tønder Købstads Byfoged Koncepter til protocollum judiciale (1722 - 1722)
Tørrild Herredsfoged Justitsprotokol (1662 - 1679)
Tåsinge Birkedommer Justitsprotokol (1658 - 1919)
Ulfborg-Hind Herredsfoged Domprotokol (1828 - 1919)
Ulfborg-Hind Herredsfoged Domprotokol for by og herreder (1790 - 1877)
Ulfborg-Hind Herredsfoged Justitsprotokol (1695 - 1920)
Ulfborg-Hind Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1842 - 1919)
Ulriksholm og Østergård birkedommer Justitsprotokol (1729 - 1831)
Ulriksholm og Østergård birkedommer Navneregister til Justitsprotokol (1789 - 1831)
Vallø Birk Justitsprotokol (1714 - 1919)
Varde Byfoged Tingbog (1600 - 1674)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Justitsprotokol for V. Horne Herred (1816 - 1823)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Justitsprotokol for Varde Købstad (1822 - 1859)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Justitsprotokol for Ø. Horne Herred (1815 - 1817)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Justitsprotokol for Ø. og V. Horne herreder (1823 - 1863)
Varde Byfoged, Øster-Vester-Nørre Horne Herredsfoged Justitsprotokol for Varde Købstad (1759 - 1822)
Varde Byfoged, Øster-Vester-Nørre Horne Herredsfoged Justitsprotokol for Vester Horne Herred (1761 - 1816)
Varde Byfoged, Øster-Vester-Nørre Horne Herredsfoged Justitsprotokol for Ø. og Nr. Horne Herreder (1753 - 1815)
Varde Byfoged-Vester Horne Herredsfoged Justitsprotokol for Varde (1686 - 1726)
Varde Byfoged-Vester Horne Herredsfoged Tingbog for Vester Horne Herred (1676 - 1706)
Vedbygårds Birk Justitsprotokol (1772 - 1805)
Wedellsborg Birkedommer Justitsprotokol (1673 - 1919)
Wedellsborg Birkedommer Navneregister til justitsprotokol (1792 - 1824)
Wedellsborg Birkedommer Saglister til justitsprotokol (1824 - 1919)
Vejle Byfoged Blad af Vejle tingbog uden tidsbestemmelse (1615 - 1627)
Vejle Byfoged Justitsprotokol (1623 - 1919)
Vends herreds provsteret Justitsprotokol (1682 - 1798)
Vends herredsfoged Justitsprotokol (1677 - 1684)
Vends Herredsfoged Justitsprotokol (1798 - 1919)
Vends Herredsfoged Sagsliste til civile justitssager (1800 - 1893)
Vennebjerg Herredsfoged Domprotokol (1816 - 1919)
Vennebjerg Herredsfoged Justitsprotokol (1627 - 1687)
Vennebjerg Herredsfoged Sager til justits- og ekstraretsprotokol (1853 - 1919)
Vennebjerg Herredsfoged Sagliste til justits-, ekstrarets- og politiprotokoller (1867 - 1920)
Vennebjerg Herredsfoged Sagliste til justitsprotokoller (1852 - 1859)
West Indian Government, Commission concerning the Fireburn on St. Croix, October 25, 1878 Court records (1878 - 1880)
West Indian Government, Military court in Fort Christian concerning the Fireburn, October 5, 1878 Court records (1878 - 1878)
West Indian Government, Military court in Fort Frederik Court records (1848 - 1848)
West Indian Superior Court Account books of the clerk of the court (1806 - 1816)
West Indian Superior Court Attachments to court records (1806 - 1907)
West Indian Superior Court Court records (1806 - 1907)
West Indian Superior Court Registers of sentences (1806 - 1907)
West Indian Superior Court, St. Croix Court of Appeal Attachments to court records (1792 - 1805)
West Indian Superior Court, St. Croix Court of Appeal Court records (1736 - 1806)
West Indian Superior Court, St. Croix Court of Appeal Registers of sentences (1760 - 1806)
West Indian Superior Court, St. Thomas and St. John Court of Appeal Attachments to court records (1797 - 1805)
West Indian Superior Court, St. Thomas and St. John Court of Appeal Court records (1747 - 1809)
West Indian Superior Court, St. Thomas and St. John Court of Appeal Register of court and sentences relating to the case Madame d'Arnaud vs. Governor General v. Roepstorff  (1773 - 1773)
West Indian Superior Court, St. Thomas and St. John Court of Appeal Register of sentences (1796 - 1809)
Vester Flakkebjerg Herred Justitsprotokol (1825 - 1920)
Vester Horne Herredsfoged Tingbog (1613 - 1676)
Vester Horne Herredsfoged Tingbog (1613 - 1676) Fra Konserveringsfilm
Vester Lisbjerg Birkedommer Tingbog (1665 - 1671)
Vestervig Klosters Birkedommer Justitsprotokol (1760 - 1800)
Viborg Byfoged Domprotokol (1817 - 1882)
Viborg Byfoged Domprotokol for straffesager (1882 - 1919)
Viborg Byfoged Justitsprotokol (1706 - 1919)
Viborg Byfoged Navneregister til domprotokoller for straffesager (1846 - 1919)
Viborg Byfoged Sagliste til justitsprotokoller (1766 - 1919)
Viborg Civilret, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1956)
Viborg Kriminalret Domprotokol for straffesager (1912 - 1960)
Viborg Landsoverret Domprotokol (1805 - 1860)
Viborg Landsoverret Domprotokol, justitssager (1860 - 1921)
Viborg Landsoverret Domprotokol, private sager (1847 - 1861)
Viborg Landsoverret Domprotokol, private sager (1861 - 1919)
Viborg Landsoverret Justitsprotokol (1805 - 1860)
Viborg Landsoverret Justitsprotokol (1860 - 1920)
Viborg Landsting Fragmenter af justitsprotokoller (1629 - 1656)
Viborg Landsting Justitsprotokol for landstingshøreren (1682 - 1805)
Viborg Landsting Justitsprotokol for landstingsskriveren (1748 - 1805)
Viborg Landsting Stednavneregister til Viborg Landstings ting- og justitsprotokoller (1619 - 1719)
Viborg Landsting Tingbog (1567 - 1675)
Vilhelmsborg Birkedommer Domprotokol (1826 - 1856)
Vilhelmsborg Birkedommer Justitsprotokol (1763 - 1856)
Villestrup Birkedommer Justitsprotokol (1778 - 1847)
Vindinge Herreds Provsti Justitsprotokol (1685 - 1740)
Vindinge Herredsfoged Justitsprotokol (1611 - 1682)
Vindinge Herredsfoged Justitsprotokol (1811 - 1919)
Vindinge Herredsfoged Saglister til justitsprotokol (1816 - 1881)
Vindinge-Bjerge-Åsum Herredsfoged Justitsprotokol (1682 - 1811)
Vintersborg Birk Justitsprotokol (1707 - 1817)
Voer Herredsfoged Justitsprotokol (1656 - 1688)
Voer-Nim Herredsfoged Justitsprotokol (1695 - 1920)
Voldborg Herred Tingbog (1669 - 1692)
Volstrup Birkedommer Justitsprotokol (1737 - 1776)
Vordingborg Byfoged Domprotokol (1809 - 1919)
Vordingborg Byfoged Justitsprotokol (1790 - 1920)
Vordingborg Byfoged Sageliste (1835 - 1839)
Vordingborg Byfoged Tingbog (1591 - 1790)
Vordingborg Nordre Birk Justitsprotokol (1809 - 1911)
Vordingborg Nordre Birk Navneregister til justitsprotokol (1809 - 1858)
Vordingborg Rytterdistrikts Birk Justitsprotokol (1731 - 1809)
Vordingborg Rytterdistrikts Birk Pante- og domprotokol (1799 - 1809)
Vordingborg Rytterdistrikts Birk Tingbog (1725 - 1731)
Vordingborg Søndre Birk Domprotokol (1809 - 1897)
Vordingborg Søndre Birk Justitsprotokol (1809 - 1899)
Vosnæsgård Birkedommer Justitsprotokol, Vosnæsgård Birk (1792 - 1820)
Vrads Herredsfoged Justitsprotokol (1660 - 1680)
Ærø Provsti Justitsprotokol (1699 - 1820)
Ørslevkloster Birkedommer Justitsprotokol (1731 - 1800)
Øster Flakkebjerg Herred Justitsprotokol (1822 - 1919)
Øster Han Herredsfoged Justitsprotokol (1630 - 1685)
Øster Han-Vester Han Herredsfoged Domprotokol (1820 - 1990)
Øster Han-Vester Han Herredsfoged Justitsprotokol (1688 - 1919)
Øster Han-Vester Han Herredsfoged Navneregister til domprotokoller (1820 - 1858)
Øster Han-Vester Han Herredsfoged Sagliste til justits- og politiprotokoller (1828 - 1919)
Øster Horne Herredsfoged Tingbog (1665 - 1667)
Øster Horne-Nørre Horne Herredsfoged Justitsprotokol (1709 - 1731)
Øster Horne-Nørre Horne Herredsfoged Justitsprotokol for Ø. Horne Herred (1731 - 1741)
Øster Horne-Nørre Horne Herredsfoged Justitsprotokol for Ø. og Nr. Horne herreder (1744 - 1753)
Øster Lisbjerg-Sønderhald Herredsfoged Justitsprotokol (1911 - 1922)
Ålborg Byfoged Domprotokol, Politiretten, Ålborg By (1816 - 1855)
Ålborg Byfoged Domprotokol, Ålborg Byfoged (1831 - 1919)
Ålborg Byfoged Justitsprotokol (1625 - 1920)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Domsakter i justits- og offentlige politisager (1718 - 1793)
Århus Byfoged Domprotokol (1693 - 1919)
Århus Byfoged Domprotokol (1693 - 1919) Ny Scanning i farver
Århus Byfoged Justitsprotokol (1636 - 1922)
Århus Byfoged Justitsprotokol (1636 - 1922) Ny Skanning i farver
Århus Byfoged Navneregister til domprotokoller (1824 - 1919)
Århus Byfoged Navneregister til justitsprotokol (1809 - 1907)
Århus Byfoged Navneregister til justitsprotokol (1809 - 1907) Ny Skanning i farver
Århus Byfoged Sagliste til justits,- ekstrarets- og politiprotokoller (1826 - 1919)
Års Herredsfoged Justitsprotokol (1630 - 1682)
Åsum herreds provsti Åsum Herreds Provsti - Register til skifte- og justitsprotokol (1685 - 1818)
Åsum herredsfoged Tingbog (1640 - 1666)
Justitsprotokollerne, også kaldet tingbøger, er rets- og dombøger. De indeholder både straffesager og civile sager.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.