Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Kort og tegninger - Registre og hjælpemidler

Archive Contents
Det Classenske Fideicommis Arkivregistratur: Oversigt over Landsarkivets samling af kort og tegninger indtil ca. 1900 (1973 - 1973)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 12, gammel registratur ( - )
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 12: Geografiske kort, ny registratur (1585 - 1964)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 13: Militære kort (1670 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 6-11: Krigshistoriske kort (1500 - 1945)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: Feignets samling 1 (1600 - 1761)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: Feignets samling 2 (1600 - 1761)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: G XII, Danske ældre og yngre kort (1572 - 1993)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: G XIV, Kort over Færøerne (1950 - 1989)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: Topografiske og krigshistoriske atlas m.v. (1523 - 1945)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-16: Skibs- og maskintegninger (1923 - 1964)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-17: Tegninger af flyvemaskiner (1900 - 1940)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-18: Tegninger af flyvemaskinemotorer (1900 - 1940)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-19 (1900 - 1958)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-20 (1900 - 1958)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-21: Militærgeografisk Tegningsarkiv (1951 - 1987)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-22: Landkadettegninger (1746 - 1861)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-23: Tyske militære kort og tegninger, minefelter i Vestjylland (1945 - 1945)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-24: Artilleritegninger (1771 - 1950)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over tegninger til Københavns Landbefæstning (1870 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Registratur over Forsvarets Billedarkiv 1570-1976 (1570 - 1976)
Forsvarets Bygningstjeneste 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-15: Etablissementstegninger (1960 - 2000)
Forsvarsministeriet, Saxild-Udvalget 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 12: Diverse uregistrerede kort (1951 - 1966)
Geodætisk Institut 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: G XVII, Samling af ældre udenlandske kort (1670 - 1890)
Grevskabet Christiansholms Gods Arkivregistratur, Kort og tegninger fra Ålholm Gods (1885 - 1930)
Ingeniørkorpset 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 1-5: Fæstningskort (1684 - 1980)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Kort - om kort og tegninger, af Jørgen Nybo Rasmussen (1991 - 1991)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Sjælland: Navneregister til kort og tegninger (1960 - 1980)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Sjælland: Seddelregistratur til samlingen af kort og tegninger (1960 - 1970)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Registratur over Kort og tegninger fra Schackenborg (1724 - 1961)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Registratur til udskiftningskort og kort fra godsarkiver (1960 - 1970)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Registratur til ældre håndtegnede kort og bygningstegninger (2000 - 2000)
Overvejinspektoratet Geografiske kort: Stikordsregister (1980 - 1980)
Overvejinspektoratet Kort og tegninger, stedregister (1980 - 1980)
Overvejinspektoratet Kort og tegninger: Emneregister (1980 - 1980)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Folioregistratur 294: Skibsregister, alfabetisk efter skibsnavn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningsamling: Register over tegninger ordet efter skibstype (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over artilleritegninger med mere (1970 - 1975)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over skibe ordnet alfabetisk efter konstruktørnavn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over skibe uden konstruktørnavn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over skibe uden navn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over tegninger alfabetisk ordnet efter konstruktørnavn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over tegninger ordnet efter tegningsnummer (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over tegninger uden konstruktørnavn (1690 - 1884)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Alfabetisk stednavneregister til kortsamlingen (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Centralregistranten for arkitekturtegninger (1950 - 1970)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 137: Søetatens kort- og tegningssamling Designation A (1805 - 1805)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 137: Søetatens kort- og tegningssamling Designation A, Register (1805 - 1805)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 139: Søetatens kort- og tegningssamling Designation C (1850 - 1850)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 139: Søetatens kort- og tegningssamling Designation C, Register (1870 - 1880)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154a: G-nøgle. Konkordans fra Folioregistratur 154a til de nuværende numre i Søetatens G-designation (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154a: Orlogsværftets tegninger af skibe m.m., aflevering 1945. Afskrift. (1768 - 1897)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154a: Oversigt (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154a: Register (1963 - 1966)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 154b: Orlogsværftets ældre arkivsager, aflevering 1945 (1960 - 1967)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 198: Søetatens kort- og tegningssamling, Designation K (1700 - 1940)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 228: Grundregistreringen af kort og tegninger (1979 - 1981)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 243: Kort- og tegningssamlingen, Oversigt 1978 (1978 - 1978)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 243: Kort- og tegningssamlingen, Oversigt 1989 (1989 - 1989)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 278: Kort- og tegningssamlingen. U-samlingen. Overvejinspektørens aflevering 1936 (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 290: Søetatens restsamling (1989 - 1989)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 291: KTS, U-samlingerne (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 292: Kort og tegningssamlingen, Inventarfortegnelse (1986 - 1992)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 295: Orlogsværftets tegningsarkiv. Skibstegninger (1977 - 1977)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 296: Fortegnelse over tegninger afleveret fra Orlogsværftet med tilhørende arkivalier ca. 1840-1970 (1981 - 1981)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 298: Skibstegninger, Dansk-norske krigsskibe 1690-1848 i Søetatens kort- og tegningssamling (1999 - 1999)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 c: Afleveringsdesignation for Marineministeriet, herunder Søetatens kort- og tegningssamling Designation D og H (1896 - 1896)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kort og tegninger: Personregister (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kort og tegninger: Stedregister, udlandet (1992 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kort og tegninger: Tidligere dele af det danske monarki (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Centralregistranten for arkitekturtegninger (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 6: Kort og tegninger uden for kortsamlingen (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Ældre kort og tegninger fra Hærens Arkiv, Rigsarkivets 3. afdeling. Udstilling på Rigsarkivet 3.-13. maj 1973 (1973 - 1973)
Her kan du finde registre og fortegnelser til Rigsarkivets samlinger af kort og tegninger.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.