Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Privatarkiver - Registre og hjælpemidler

Archive Contents
Andersen, Nicolaj Privatarkiver: Fortegnelse over litterat Nikolaj Andersens privatarkiv (d. 1919) (1862 - 1919)
Andresen, Andreas Brevskriverliste, gårdejer Andreas Andresen, Skelde (1842 - 1914)
Appel, Cornelius og hustru Anne Kjerstine, født Lorentzen Privatarkiver: Frimenighedspræst Cornelius Appel, Rødding (d. 1901) (1821 - 1901)
Bang, Bernhard Lauritz Frederik og hustru Anna Elisabeth Caroline, født Klee Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5078, Bernhard Lauritz Frederik Bang (1844 - 1932)
Baunsgaard, Bernhard Severin Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 7359, Bernhard Baunsgaard (2002 - 2002)
Berg, Chresten Poulsen og hustru Maren, født Bertelsen Arkivregistratur (1829 - 1921)
Bill, Laue Jensen Brevskriverliste, sognefoged Laue Jensen Bill, Rise Hjarup (1885 - 1961)
Birket-Smith, Sophus Lauritz Henrik Christian Julius Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5158: Sophus Birket-Smith (1838 - 1919)
Bogensee, Julius Brevskriverliste, J. Bogensee (1894 - 1950)
Christensen, Christen Ernst Fortegnelse over breve i gårdejer i Asserballe, folketingsmand Chr. Ernst Christensens privatarkiv (1872 - 1944)
Danmission Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 10.162: Det Danske Missionsselskab (1821 - 1980)
Dinesen, Lars Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5337: Lars Dinesen (1838 - 1915)
Diverse materiale efter Aage Friis Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5424, Aage Friis (1870 - 1949)
Efterkommere efter Johs. Ferd. Fenger Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5390: Johannes Ferdinand Fenger (1805 - 1924)
Ellinger, Heinrich Oscar Günther og hustru Ida, født Holten Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5358, Heinrich Ellinger (1857 - 1947)
Eriksen, Jørgen Privatarkiv: Sognepræst Jørgen Eriksen (d. 1941) og hustru Dorothea f. Hanssen (d. 1966), Asserballe (1879 - 1941)
Fausbøl, Jørgen Brevskriverliste, Møller Jørgen Fausbøl (1838 - 1918)
Filskov, Lorens Privatarkiver: Købmand Lorens Filskov (d. 1959) og hustru Cathrine, f. Dahl (1876 - 1959)
Gram, M. K. Brevskriverliste, Gårdejer M. K. Gram (d. 1952) i Københoved og 1. hustru (d. 1927) (1876 - 1952)
Grau, Peter Arkivregistratur, Peter Grau, Pøl (1866 - 1953)
Gribsvad, Frode Brevskriverliste til korrespondance vedr. genealogiske undersøgelser i frohenværende landsarkivar Frode Gribsvads privatarkiv (1933 - 1960)
Grove, Carl Frederik og hustru Helene Sophie Nicoline, født Fenger Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5481: Carl Frederik Grove (1828 - 1910)
Haarløv, Viggo R. Privatarkiver: Stiftamtmand Viggo R. Haarløv (1872 - 1931)
Hammerich, Holger Aagaard Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5527, Holger Hammerich (1845 - 1915)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Privatarkiver: Rigsdagsmand H. P. Hanssen, d. 1936 og hustru fru Helene Hanssen, f. Iversen, d. 1935 (1862 - 1936)
Hegermann-Lindencrone, Familien Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5588: Slægten Hegermann-Lindencrone (1742 - 1951)
Iversen, Jørgen Brevskriverliste, gårdejer Jørgen Iversen, Svejrup (1838 - 1923)
Jacobsen, Lydik Brevskriverliste, møller Lydik Jacobsen, Brøns (1835 - 1927)
Jensen, Niels Anton Brevskriverliste, Pastor N. A. Jensen (1859 - 1964)
Jessen, Nikela Privatarkiver: Købmand Hans Jessen, Nørre Hostrup (d. 1947) og hustru Nikela, f. Callesen (d. 1965) (1880 - 1965)
Johannsen, Burchard Friedrich Fortegnelse over Rigsdagsmand Gustav Johannsen (d. 1901) og Svigersønnen, Folketingsmand Johan Ottosen (d. 1904) og deres privatarkiver (1803 - 1928)
Kamphövener, Morten; Privatarkiv nr. 380: Morten Kamphøvener, redaktør, Aabenraa 1889-1982 (1889 - 1982)
Kloppenborg-Skrumsager, Anne Kirstine, født Pedersen Brevskriverliste, Anne Kirstine Kloppenborg-Skrumsager (1868 - 1937)
Kloppenborg-Skrumsager, Hans Diderik Brevskriverliste, H.D. Kloppenborg-Skrumsager (1868 - 1930)
Knuth, Eigil Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 7403: Eigil Knuth (1913 - 1998)
Krieger, Andreas Frederik Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5810: A.F. Krieger (1817 - 1893)
Krog, Hans Brevskriverliste, rentier Hans Krog (1858 - 1959)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Private forenings- og institutionsarkiver. Foreløbig arkivfortegnelse (1982 - 1982)
Lassen, Familien Privatarkiver: Familien Lassen (1800 - 1980)
Lauesgaard, Aage Brevskriverliste, læge i Toftlund Åge Lauesgaard (1868 - 1958)
Lauesgaard, Jørgen Pedersen; Brevskriverliste, lærer Jørgen Pedersen Lauesgaard (1838 - 1933)
Lausten-Thomsen, Hans, amtslæge Privatarkiver: Amtslæge, dr. med. H. Lausten-Thomsen, hans fader gårdejer Hinrich Thomsen, Roost og forfædre i Roost (1878 - 1958)
Lebeck, Anders Privatarkiver: Redaktør, Folketingsmand Anders Lebeck (1868 - 1926)
Ludvigsen, Anna Marie, F. Iversen Arkivregistratur, fru Anne Marie Ludvigsen (1800 - 1928)
Moltke, Adam Gottlob Arkivregistratur, Bregentved-arkivet: Adam Gottlob Moltke (1710 - 1792)
Moltke, Joachim Godske Arkivregistratur, Bregentved-arkivet: Joachim Godske Moltke (1746 - 1818)
Moos, Magdalene født Jensen Privatarkiv: Fru Magdalene Moos, Nybøl (d. 1956) f. Jensen (1872 - 1956)
Müller-Kristiansen, Hans Arkivregistratur, Vicekonsul Hans Müller-Kristiansen (1896 - 1963)
Mørk-Hansen, Mouritz Brevskriverliste, sognepræst M. Mørk Hansen (1815 - 1895)
Neergaard, Niels Thomasius Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 6026: Niels Neergaard (1854 - 1936)
Nissen, Nis Brevskriverliste, Nis Nissen, Nordborg (1862 - 1947)
Nissen, Nis Christian,landdagsmand, MF, gårdejer. Vibøge Privatarkiver: Gårdejer Hans Nissen, d. 1896 og hustruen Eline Nissen, f. Christiansen, d. 1910 samt Gårdejer og Folketingsmand Nis Nissen, Viby, d. 1960 (1842 - 1960)
Nørgaard, Kristen Svenningsen, Privatarkiver: Højskoleforstander Kristen Svenningsen Nørgaard (1888 - 1960)
Petersen, Carsten Brevskriverliste, pastor Carsten Petersen (1871 - 1943)
Plov, Christine Brevskriverliste, lærerinde Christine Plov (1850 - 1945)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5060: A.F. Asmussen (1840 - 1963)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5063: Jesper Bahnson (1827 - 1911)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 5066: Frederik Bajer (1837 - 1934)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Privatarkiver, Familien Heiberg (1758 - 1890)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Privatarkiver, Slægten Glahn (1968 - 1969)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 264: Privatarkiver på pergament (1985 - 1985)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Privatarkivernes brevskriverregister -1660 (1300 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Privatarkivernes brevskriverregister 1661- (1661 - 1970)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Privatarkivernes brevskriverregister, fyrstlige 1661- (1890 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Privatarkivernes brevskriverregister, fyrstlige personer 1661- (1661 - 1960)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Privatarkivernes emnekartotek (1970 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til privatarkiver fra besættelsestiden (1970 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XV-XVI: Privatarkiver på pergament (1000 - 1500)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVII: Privatarkiver, kronologisk række (1327 - 1844)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVIII: Privatarkiver på papir (1191 - 1760)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVIII: Privatarkiver på papir, kronologisk (1890 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur IV. Privatarkiver fra det 19. århundrede (1800 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur IX. Privatarkiver fra tidsrummet 1660-1800 (1660 - 1800)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledende Arkivregistratur VIII. Privatarkiver før 1660 (1948 - 1948)
Schmidt, Jes Hansen Privatarkiver: Skolelærer, kreditforeningsdirektør og gårdejer Jes Hansen Schmidt (1857 - 1948)
Skau, Laurids. Politiker og bonde. Sommersted Privatarkiver: Gårdejer Peter Skau, Bukshave (d. 1917) (1817 - 1864)
Skrumsager, J. N. H. Brevskriverliste over breve i J.N.H. Skrumsager og hustrus privatarkiv (1800 - 1900)
Skrumsager, Niels Brevskriverliste, gårdejer Niels Skrumsager (1880 - 1946)
Smith, Jonathan Privatarkiver: Amtsforvalter Jonathan Smith (d. 1968) og hustru (1877 - 1968)
Socialpolitisk Forening Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 10.012, Socialpolitisk Forening (1898 - 1994)
Svendsen, Nicolai Privatarkiv nr. 712: Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsen (1873 - 1966)
Svensson, Adolf Privatarkiver: Redaktør, Folketingsmand A. Svensson og hustru Kati Svendson, f. Billum (1880 - 1963)
Thomsen, Rasmus og hustru Anne Helene født Refslund Privatarkiver: Frimenighedspræst Rasmus Thomsen, Haderslev (d. 1905) og hustruen Anna Helene Thomsen, født Refslund (d. 1934) (1849 - 1934)
Topsøe, F. V. W. Brevskriverliste, pastor Vilhelm Topsøe (1800 - 1900)
Torp, Alfred Brevskriverliste, lærer Alfred Torp (1896 - 1933)
Trier, Ernst Johannes og 1. hustru Marie, født Abel, samt 2. hustru Julie Vilhelmine, født Marstrand Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 6454: Ernst Trier (1837 - 1893)
Zachariasen, Jørgen Arkivregistratur, mejeriejer Jørgen Zachariasen (1859 - 1941)
Her kan du finde hjælpemidler til st finde rundt i de mange arkiver fra privatpersoner, organisationer og foreninger.