Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Meteorologisk Institut

Archive Contents
Christiansø Fæstning, Kommandanten Fyrjournal for ravelinsvagten (1826 - 1852)
Elias B. Muus, Rederivirksomheden Regnskabsbog for M/S "Rigmor" (1916 - 1917)
Elias B. Muus, Rederivirksomheden Regnskabsbog for sluppen "Oscar" af Odense (1862 - 1872)
Elias B. Muus, Rederivirksomheden Skibsdagbog for skonnerten "Hugin" (1921 - 1923)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Navalia Berritsgårdsamlingen (1711 - 1803)
Fyrvæsenet Skibsjournaler for fyrskibe (1870 - 1920)
Fyrvæsenet, Baagø Fyr Fyrjournal for Baagø fyr (1845 - 1848)
Fyrvæsenet, Christiansø Fyr Fyrjournal for Christiansø fyr (1826 - 1869)
Fyrvæsenet, Fakkebjerg Fyr Fyrjournal for Fakkebjerg fyr (1826 - 1869)
Fyrvæsenet, Fyrinspektionsskibet Løvenørn Skibsjournal (1877 - 1910)
Fyrvæsenet, Fyrinspektionsskibet Løvenørn Skibsjournal (1910 - 1957)
Fyrvæsenet, Fyrtransportskibet Kattegat Skibsjournal (1897 - 1918)
Fyrvæsenet, Thura I/S Skibsjournal (1868 - 1877)
Fyrvæsenet, Vejrø Fyr Fyrjournal for Vejrø fyr (1846 - 1869)
Generalkommissariatet (Søetaten) Skibsjournaler (Styrmandens kladdejournal) (1794 - 1855)
Generalkommissariatet (Søetaten) V. Skibsjournaler (1650 - 1993)
Generalkommissariatet (Søetaten) V. Skibsjournaler (1650 - 1993) Ny Skanning i farver
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Admiral Judichærs protokol over den marstrandske ekspedition (1719 - 1719)
Generalkommissariatet (Søetaten), Kaptajn Ebbesen - embedsarkiv Skibsjournaler fra forskellige skibe (1757 - 1800)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søfiskalen Søfiskal Peder Knudsens dagbog (1657 - 1657)
Halsskov Fyr Fyrjournal (1860 - 1866)
Holmens chef (Søetaten), Underfabrikmester Grove - embedsarkiv Diverse optegnelser (1844 - 1844)
Holmens chef (Søetaten), Underfabrikmester Grove - embedsarkiv Register til diverse optegnelser (1844 - 1844)
Krydstoldinspektoratet for Monarkiets Vestkyst Skibsjournal for inspektionsskibet "Neptun" (1863 - 1864)
Krydstoldvæsenet Skibsjournaler for fartøjer/stationer (1849 - 1903)
Landsarkivet for Sønderjylland, Søfartssamlingen Søfartssamlingen (1758 - )
Marineministeriet, Admiralitetskontoret Fyrjournal for Aggerhandens fyrskib (1860 - 1869)
Marineministeriet, Admiralitetskontoret Fyrjournal for Assens fyr (1854 - 1869)
Marineministeriet, Admiralitetskontoret Fyrjournal for hovedvagten (1855 - 1858)
Marineministeriet, Admiralitetskontoret Fyrjournal for Sejerø fyr (1852 - 1869)
Meteorologisk Institut Klimatabeller (1760 - 1988)
Meteorologisk Institut Meteorologisk journal og vandstandsobservationer, Dragør Lodseri (1897 - 1909) Ny Scanning i farver
Meteorologisk Institut Meteorologisk journal og vandstandsobservationer, Dragør Lodseri (1897 - 1909)
Meteorologisk Institut Meteorologiske optegnelser, Valkyrien (1844 - 1847) Ny Scanning i farver
Meteorologisk Institut Meteorologiske optegnelser, Valkyrien (1844 - 1847)
Meteorologisk Institut Oversigt, skibsjournaler (1862 - 1966) Ny Scanning i farver
Meteorologisk Institut Oversigt, skibsjournaler (1862 - 1966)
Meteorologisk Institut Skibsjournal, 'Laura' (1884 - 1903)
Meteorologisk Institut Skibsjournaler (1855 - 2000)
Meteorologisk Institut Vindobservationer fra fyrskibe (1879 - 1896)
Meteorologisk Institut, Afdelingen for Vejrtjenesten Meteorologiske meldinger (1876 - 1882)
Søkortarkivet, Militær opmåling og teknisk afdeling Observationsprotokoller (1848 - 1926)
Øresunds Toldkammer Logbog for dampskibet "Hertha" (1845 - 1845)
Øresunds Toldkammer Logbog for dampskibet "Prinsesse Wilhelmina" (1841 - 1844)
Øresunds Toldkammer Skibsjournal for dampskibet "Hertha" (1848 - 1857)
Øresunds Toldkammer Skibsjournal for dampskibet "Prinsesse Wilhelmina" (1834 - 1840)
Øresunds Toldkammer Skibsjournal for dampskibet "Uffo" (1851 - 1855)
Øresunds Toldkammer Vind- og vejrjournal for krydsfartøjet (1839 - 1857)
Her finder du arkivalier, der belyser klimatiske forhold i Danmark

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.