Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Genforeningen 1920

Archive Contents
Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender Afstemning (1919 - 1920)
Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender Diverse sager (1919 - 1920)
Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender Embedsmænds rejser til Sønderjylland før genforeningen (1920 - 1920)
Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender Politistyrken i Sønderjylland (1919 - 1920)
Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender Regnskabssager (1919 - 1920)
Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender Spørgeskemaer m.v. vedrørende skolelærere og forvaltningsmyndigheder i Sønderjylland. (Statistisk dep. rets- og skolepersonale) (1919 - 1919)
Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender Statsministeriets komité vedr. genforeningsfestlighederne (1920 - 1920)
Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender Sønderjyske atlasblade (1920 - 1920)
Foreningen Sønderjyderne Navnekartotek (1919 - 1920)
Hammerich, Martin Johannes og hustru Esther Johanne Marie, født Jørgensen Materiale vedr. Sønderjylland og dansk-tyske forhold (1877 - 1939)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Afskrift at betænkning fra N. Cohn vedrørende hertug Ernst Günthers besiddelser i Nordslesvig (1919 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Afstemningerne (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Avisudklip og afskrifter, diverse tryksager (1918 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Besættelsen af 1. Zone (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Breve og dokumenter vedrørende Tysklands sammenbrud og Nordslesvig, sept.-nov. 1918 (1918 - 1918)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Claudel-Heftye-linjen (Brev fra H.V. Clausen) (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Den tresidede traktat (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Den tyske side i grænsekampen (1918 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse afskrifter vedrørende sammenslutning af Vest- og sønderjysdk Kreditforening og den Ny sønderjyske Kreditforening (1919 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse danske og tyske avisudklip fra afstemningstiden og genforeningen (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse korresp. vedr. indførelsen af dk lovg. i N.sl. (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse kort over den nye statsgrænse (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse notitser (uden år), telegrammer m.m. (1918 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse sager vedrørende Genforeningen (1919 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse smædebreve til H. P. Hanssen i anledning af Genforeningen (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Embedsansøgninger (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Forslag til lov om oprettelsen af en centralkommission i Sønderjylland (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand H.P. Hansen: Manuskript om Genforeningens historie (1920 - 1936)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Kopi af breve og aktstykker, som jeg 21. nov. 1918 har overgivet grev Carl Moltke, kgl. gesandt i Berlin (1918 - 1918)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondance vedrørende levnedsmiddelsforsyningen til Nordslesvig (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedr. de dansk-tyske forhandlinger om forskellige spørgsmål vedrørende Nordslesvigs afståelse til Danmark (1921 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende en militær besættelse af 1. zone. (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende fastlæggelsen af grænsen ml. Dk og Ty (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende fastsættelse af reglerne for afstemningen i 1. og 2. zone (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende jus practicandi for tyske læger og tandlæger (1922 - 1922)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende ordningen af kirke- og skoleforhold i N.sl. (1920 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende valutaspørgsmålet (1919 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Privatarkiver: Rigsdagsmand H. P. Hanssen, d. 1936 og hustru fru Helene Hanssen, f. Iversen, d. 1935 (1862 - 1936)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Referat af forhandling i det politiske udvalg 28/6 1919 om H. P. Hanssens udnævnelse til minister (1919 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand SAger vedr. overenskomst med Tyskland angående krigsinvalider og pensionister (1921 - 1922)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Vedrørende den dansk-slesvigske delegation på freskonferencen (1919 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Vedrørende H.P. Hansens virke som minister for de sønderjyske anliggender (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Vedrørende økonomiske og sociale forhold (1919 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Verrier om Zoneinddelingen (1919 - 1919)
Midl. ministerium sønderjyske anliggender, Udvalget til afhjælpning af de med kronemøntens indførelse i Sønderjylland forbundne vanskeligheder Diverse (1920 - 1922)
Midl. ministerium sønderjyske anliggender, Udvalget til afhjælpning af de med kronemøntens indførelse i Sønderjylland forbundne vanskeligheder Formular I (Uordnede) (1920 - 1922)
Midl. ministerium sønderjyske anliggender, Udvalget til afhjælpning af de med kronemøntens indførelse i Sønderjylland forbundne vanskeligheder Journalsager (1920 - 1922)
Midl. ministerium sønderjyske anliggender, Udvalget til afhjælpning af de med kronemøntens indførelse i Sønderjylland forbundne vanskeligheder Kopier af udgåede breve (1920 - 1921)
Midl. ministerium sønderjyske anliggender, Udvalget til afhjælpning af de med kronemøntens indførelse i Sønderjylland forbundne vanskeligheder Korrespondance (1920 - 1922)
Midl. ministerium sønderjyske anliggender, Udvalget til afhjælpning af de med kronemøntens indførelse i Sønderjylland forbundne vanskeligheder Sager (1919 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderj. Anl., Komitéen til Modtagelse af Sønderjyske Besættelsestropper Danske i Det franske Alpejægerkorps (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderj. Anl., Komitéen til Modtagelse af Sønderjyske Besættelsestropper Engelske besættelsestropper (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderj. Anl., Komitéen til Modtagelse af Sønderjyske Besættelsestropper Franske officerers besøg i København (1920 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Andragende om ansættelser (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Andragende om ansættelser (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Fastnummerfortegnelse (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Håndbog for danske tillidsmænd. Oplysninger til underretning for sønderjyderne før afstemningen, København 1919 (Fortryk) (1919 - 1919)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Journal (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Journalregister (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Journalsager (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Kopibog (1918 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Realregister til udgåede breve (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Departementet Register til kopibog (1918 - 1919)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Kontoret i Åbenrå Brevbog (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Kontoret i Åbenrå Brevkopier (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Kontoret i Åbenrå Brevregister (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Kontoret i Åbenrå Diverse dokumenter (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Kontoret i Åbenrå Fastnummerfortegnelse (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Kontoret i Åbenrå Journal (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Kontoret i Åbenrå Journalregister (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Kontoret i Åbenrå Journalsager (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Kontoret i Åbenrå Presseklip fraTyskland (1919 - 1919)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Breve fra veteraner, der ønsker frirejse til Sønderjylland (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Brevregister, indgået post (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Brevregister, udgået post (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Journal vedr. krigsfanger, invalider og afstemning (1919 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Journal vedr. veteraner og invalider (1919 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Journalgruppeoversigt (1920 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Journalregister vedr. krigsfanger (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Journalregister vedr. veteraner og invalider (1919 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Journalsager vedr. afstemningen, invalideordning og krigsfanger, (1919 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Journalsager vedr. veteraner og invalider (1919 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Kartoteker over krigsfanger (1920 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Kopibogsregister (1920 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Krigsfangekorrespondance, personlig (1920 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Krigsfangelister (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Munderingssager (1920 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Oversigt over krigsfangers hjemsendelse (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Oversigt over sagerne i saggrupperne A, A.I og A.T (1920 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Regnskab over udbetalinger ved fangers hjemsendelse (1919 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Sj-sager (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Skibsregister (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Udførsel til Sønderjylland, personregister (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Udgifter ved sønderjyske krigsfangers hjemsendelse (1920 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Krigsfangekontoret Udgåede skrivelser (1920 - 1921)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Avisudklip vedr. afstemningen (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Brevkopier (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Brevregister (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Journal (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Journalregister (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Journalsager (1919 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Manuskript til lysbilledserier vedr. danske og nordiske emner (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Oplysningskontorets plakater (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Oversigter over lysbilleder (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Oplysningskontoret Svar på Lysbilledopråb (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Retstidende for Sønderjyske Landsdele Brevkopier (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Retstidende for Sønderjyske Landsdele Diverse (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Retstidende for Sønderjyske Landsdele Et eksemplar af Retstidende (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Retstidende for Sønderjyske Landsdele Journal (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Retstidende for Sønderjyske Landsdele Journalregister (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Retstidende for Sønderjyske Landsdele Journalsager (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Retstidende for Sønderjyske Landsdele Udgående post (1920 - 1920)
Midlertidige Ministerium Sønderjyske Anl., Udvalget af 16.01.1920 til Gennemgang af Lovforslag vedrørende de Sønderjyske Landsdele Materiale (1920 - 1920)
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af kopier dannet af Rigsarkivet Danica-film (1946 - 1995)
Statsministeriet Brevkopier (1919 - 1923)
Statsministeriet Sønderjyske Fonds regnskabsbilag (1920 - 1921)
Statsministeriet, Det Sønderjyske Udvalg af 1918 Journal (1918 - 1919)
Statsministeriet, Det Sønderjyske Udvalg af 1918 Journalsager (1919 - 1919)
Statsministeriet, Det Sønderjyske Udvalg af 1918 Register til journal (1918 - 1919)
The Ministry of Foreign Affairs Subject files (1909 - 1945)
Arkivmateriale til belysning af genforeningen 1920. Genforeningen af Sønderjylland blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Genforeningen blev gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.