Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Færøerne

Archive Contents
Board of Health Dødsattester, Færøerne (1879 - 1971)
Board of Health Medicinalberetninger, Færøerne (1817 - 1910)
Chamber of Revenue Afskrifter af eller koncepter til forestillinger vedr. Færøerne og Grønland (1773 - 1848)
Chamber of Revenue Afskrifter af reskripter og kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1821 - 1836)
Chamber of Revenue Bilag til gældsbog (1739 - 1757)
Chamber of Revenue Breve vedr. den færøske strømpefabrikation og strømpernes afsættelse til regimenter (1710 - 1728)
Chamber of Revenue Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Chamber of Revenue Designationer over %-afgifter og andre afgifter på Færøerne (1820 - 1826)
Chamber of Revenue Designationer over protokoller og dokumenter vedrørende Island, Grønland og Færøerne (1718 - 1846)
Chamber of Revenue Diverse breve og dokumenter vedr. Færøerne og den færøske handel (1682 - 1847)
Chamber of Revenue Dokumenter vedr. handelens og jordebogens forpagtning på Færøerne (1724 - 1724)
Chamber of Revenue Dokumenter vedr. indtægt og udgift af Færøernes handel og besejling (1719 - 1726)
Chamber of Revenue Forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1689 - 1770)
Chamber of Revenue Fortegnelse over de til H.M. kongens fæstegårde på Færøerne hørende inventariehuse samt præstegårde og embedsboligerne (1835 - 1835)
Chamber of Revenue Fortegnelse over kgl. resolutioner m.v. ang. Island, Grønland og Færøerne (1712 - 1779)
Chamber of Revenue Færøske konceptbreve (1718 - 1771)
Chamber of Revenue Færøske sager (1710 - 1740)
Chamber of Revenue Færøske sager til journal B (1769 - 1771)
Chamber of Revenue Færøske sager udtagne af Islandske og færøske breve (1741 - 1771)
Chamber of Revenue Gældsbog for [Nordenfjeldske renteskriverkontor] (m. reg.) (1741 - 1847)
Chamber of Revenue Handelstakster for Færøerne (1825 - 1840)
Chamber of Revenue Indkomne breve fra overkøbmand Jørgen Chr. Klein (1709 - 1713)
Chamber of Revenue Indkomne breve fra stiftsbefalingsmand over Færøerne Peter Raben (1720 - 1726)
Chamber of Revenue Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1781)
Chamber of Revenue Journaler for Færøerne og Grønland, ltr. A - F (m. reg.) (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1741 - 1771)
Chamber of Revenue Koncepter til anmeldelser om ud- og indbetalinger på Zahlkammeret (1752 - 1768)
Chamber of Revenue Koncepter til breve vedr. Færøerne og Grønland (1774 - 1841)
Chamber of Revenue Koncepter til forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1771 - 1802)
Chamber of Revenue Koncepter til forlaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1765 - 1770)
Chamber of Revenue Kopibøger for Færøerne og Grønland (m. reg.) (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Kopibøger for sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1683 - 1771)
Chamber of Revenue Kopier af kgl. reskripter og resolutioner vedr. Grønland og Færøerne, tildels m. bilag (1721 - 1770)
Chamber of Revenue Kopier af kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1772 - 1838)
Chamber of Revenue Matrikler og jordebøger over Færøerne og fortegnelser over kongens jorder sammesteds (1688 - 1723)
Chamber of Revenue Navneregister til Gældsbog for...(Island og Færøerne) (1741 - 1847)
Chamber of Revenue Navneregister til Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1776)
Chamber of Revenue Navneregister til Tegnebøger (1731 - 1770)
Chamber of Revenue Nogle Bemærkninger om Landboevæsen paa Færøe af landfoged J.A.Lunddahl (1843 - 1843)
Chamber of Revenue Oversigt over register til journaler for Færøerne og Grønland (1805 - 1848)
Chamber of Revenue Oversigt over register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Papirer ang. skansen på Færøerne (1724 - 1728)
Chamber of Revenue Protokol over udstedte islandske, algierske, færøske, og grønlandske søpas (1787 - 1841)
Chamber of Revenue Register over islandske, færøske og grønlandske forestillinger (1773 - 1781)
Chamber of Revenue Register til Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Chamber of Revenue Register til journaler for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Register til Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (1741 - 1759)
Chamber of Revenue Register til kopibog. Island og Færøerne (1706 - 1771)
Chamber of Revenue Register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Register til Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Chamber of Revenue Registratur over de indkomne islandske og færøske breve (1732 - 1733)
Chamber of Revenue Registratur over de til [Nordenfjeldske renteskriverkontor] henlagte regnskabers tilstand (1729 - 1769)
Chamber of Revenue Regninger og breve i anl. af de færøske stenkul (1777 - 1784)
Chamber of Revenue Regnskab for stenkulsbrud på Hvalbø, Færøerne (1783 - 1790)
Chamber of Revenue Regnskabs- og revisionssager vedr. Færøerne (1709 - 1771)
Chamber of Revenue Regnskabssager vedr. Island, Færøerne og Bornholm (1770 - 1850)
Chamber of Revenue Revisions - og regnskabssager vedr. Færøerne (1772 - 1840)
Chamber of Revenue Sager til journal for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Sager vedr. de færøske stenkul (1723 - 1725)
Chamber of Revenue Sager vedr. den fhv. koloniinspektør Johs. West 1831 overdragne revision af ældre færøske og islandske regnskaber (1795 - 1835)
Chamber of Revenue Sager vedr. foreningen af den kgl. færøske handel med den kgl. islandske og finmarkske handel i h.t. kgl. resol. af 1775 13. april (1774 - 1778)
Chamber of Revenue Sager vedr. handelstaksten for Færøerne af 1684, instruktioner og bevillinger (1683 - 1768)
Chamber of Revenue Sager vedr. stenkulsgruberne på Færøerne (1757 - 1806)
Chamber of Revenue Sager vedr. undersøgelser og opmålinger af Færøernes kyster og havne samt vedr. øernes forsvar (1778 - 1803)
Chamber of Revenue Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Chamber of Revenue Tegnebøger (m. reg.) (1731 - 1770)
Chamber of Revenue Ujournaliserede indkomne breve vedr. Færøerne (1741 - 1750)
Chamber of Revenue, Danish Department, The Table Commission Folketælling 1834, Færøerne (1834 - 1834)
Chamber of Revenue, Danish Department, The Table Commission Folketælling 1840, Færøerne (1840 - 1840)
Chamber of Revenue, Danish Department, The Table Commission Folketælling 1845, Færøerne (1845 - 1845)
Dahlerup, Carl Emil Dokumenter og sager vedr. Amtmand og Herredsfoged Carl Emil Dahlerup, emneopdelt (1861 - 1894)
Danish Chancellery Diverse dokumenter og regnskaber ang. Færøerne, Island og Grønland (1640 - 1798)
Danish Chancellery Indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1642)
Danish Chancellery Indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danish Chancellery Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager (Færøerne, Island og Grønland) (1583 - 1648)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1658)
Danish Chancellery Koncepter til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danish Chancellery Koncepter til Norske tegnelser vedr. Bohuslen og Færøerne (1584 - 1608)
Danish Chancellery Navnekartotek over færøske, grønlandske og islandske embedsudnævnelser i Danske Kancelli 1660-1799 (1660 - 1799)
Danish Chancellery Norske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Norske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Norske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Norske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Norske tegnelser (1572 - 1660)
Danish Chancellery Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Norske tegnelser (1699 - 1771)
Danish Chancellery Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819) Norske Afdeling
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Norske registre (1572 - 1660)
Danish Chancellery Register til Norske registre (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til Norske registre (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til Norske registre (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (1588 - 1660)
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danish Chancellery Register til Norske tegnelser (brevmodtager) (1699 - 1771)
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819)
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819) Norske Afdeling
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848)
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848) Norske Afdeling
Danish Chancellery Seddelregistratur 20: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg vedr. Norge, Island, Færøerne og Grønland (1524 - 1660)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Akkordt-protokol (1837 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Alfabetisk register til brev-kopibogen (1777 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Alfabetisk Register til Referat-Journalen (1777 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Auktions-konditioner (1851 - 1858)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Auktions-protokol (1847 - 1858)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Bog over løbende indbetalinger for returvarer (1834 - 1840)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Brev-kopibog (1777 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Cargaison-Connossementer (1854 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Cassa-Contra-Noteringsbog (1846 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Conto-courant for købere af færøske returvarer (1831 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Den færøiske Handel vedk. Kvitteringer, Gældsbeviser m.m. (1828 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Fortegnelse over skibe ekspederede til og fra Færøerne (1833 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Fortegnelser over post til og fra Færøerne (1827 - 1855)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Handels-Regnskaber (1805 - 1850)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Handels-Taxter (1817 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Handelsregnskaber for Etablissementet (1836 - 1850)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbog (1797 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbøger (1799 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbøger (ubetegnede) (1853 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbøger for Indbyggernes, Kirkernes og Stiftelsernes Gjæld fra Udgangen af 1850 (1850 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbøger for Kirkerne og de øvrige Stiftelser paa Færøerne (1847 - 1852)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedjournal (1797 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedkassebog Torshavn (1855 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Kassebog (1810 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Kassebog (1838 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Kassebog over Hovedkassens Konto (1831 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Kassebøger (1831 - 1857)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Obligationsbog (1827 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Postbog (1851 - 1857)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Referat-journal (1777 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Akkordt-protokol (1837 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Conto-courant for købere af færøske returvarer (1831 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til hovedbog (1804 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Hovedbog for indbyggernes, kirkernes og stiftelsernes gæld (1850 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til hovedbøger (1797 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til hovedbøger (ubetegnede) (1853 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Hovedbøger for kirkerne og de øvrige stiftelser (1847 - 1852)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Obligationsbog (1827 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Regnskaber for Toldintraderne ved det priviligerede Oplag paa Færøerne (1786 - 1790)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Regnskabs-Antegnelser og Decisioner m.v. (1805 - 1841)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Regnskabs-Oversigter, Balancer m.v. Færøske Handels Regnskaber vedk. (1841 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Retour-Connossementer (1854 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Sager til Journalen (1777 - 1860)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Amts-Breve (1831 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Breve fra Forskjellige (1836 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Breve vedr. Færø Amts Fattigvæsen (1840 - 1853)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Cargaison Bog over indkomne Laster og Udskibninger (1790 - 1801)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Direktionens Breve (1796 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Diverse Dokumenter (1802 - 1854)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Instrux og Brevskaber (1836 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Kgl. Forordninger og Deslige (1790 - 1855)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Kopibog for breve til faktoren i Klaksvig (1852 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Kopibog for Breve til Faktoren i Tveraae (1852 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Kopibøger (1831 - 1847)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Lister over Breve fra København til Færøerne (1827 - 1843)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Lister over Breve som er afsendte med Handelsskibene fra Færøerne til Kbh. (1827 - 1851)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Lister over Sendingsgods fra Færøerne til København (1805 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Proclamaer i Dødsboer (1832 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Protokol over de til Danmark afsendte Breve (1851 - 1856)
Det færøske Hvalfangerselskab A/S Forhandlingsprotokoller (1927 - 1933)
Det færøske Hvalfangerselskab A/S Statusbog (1928 - 1933)
Det kongelige Søkortarkiv Færøerne: Koordinatlister (1942 - 1942)
Det kongelige Søkortarkiv Materiale vedr. opmåling af Færøerne og Island (1890 - 1932)
DFDS, Hovedbogholderiet Dampskibsreskontri for indenrigsafdelingen (1882 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Forretningsgang for skibe, eksportafdelingen (1900 - 1904)
DFDS, Hovedbogholderiet Forretningsgang for skibe, Nordsø- og Østersølinierne (1925 - 1953)
DFDS, Hovedbogholderiet Forretningsgang for skibe, udenlandsk afdeling (1903 - 1949)
DFDS, Hovedbogholderiet Hovedbøger for levende konti, Indenlandsafdelingen (1883 - 1903)
DFDS, Hovedbogholderiet Hovedbøger for levende konti, Indland og Skandinavien (1904 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Månedlige opgørelser af indtjeningen på forskellige destinationer (1915 - 1944)
DFDS, Hovedbogholderiet Opgørelser ifølge reskontro for indenrigsafdelingen (1867 - 1950)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til dampskibsreskontri for indenrigsafdelingen (1867 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til forretningsgang for skibe, eksportafdelingen (1900 - 1904)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til forretningsgang for skibe, Nordsø- og Østersølinierne (1925 - 1953)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til hovedbøger for levende konti, Indenlandsafdelingen (1883 - 1903)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til hovedbøger for levende konti, Indland og Skandinavien (1904 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til opgørelser ifølge reskontro for indenrigsafdelingen (1867 - 1944)
DFDS, Hovedbogholderiet Råbalance for Nordsøkontinent- og Østersølinierne (1909 - 1912)
DFDS, Hovedbogholderiet Ugerapporter vedr. Indenlandsk Afdeling (1914 - 1944)
DFDS, Indenlandske Afdeling Anmeldt gods til Island og Færøerne (1926 - 1938)
DFDS, Indenlandske Afdeling Avisudklip, Island-Færøerne (1918 - 1953)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fartplaner, Island-Færøerne (1898 - 1973)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fragtjournaler, Island-Færøerne (1932 - 1945)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fragtrapporter, Island-Færøerne (1908 - 1934)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fragttakster, Island-Færøerne (1884 - 1939)
DFDS, Indenlandske Afdeling Register til fragtrapporter, Island og Færøerne (1908 - 1916)
DFDS, Indenlandske Afdeling Statistik vedr. sejladsen på Island og Færøerne (1898 - 1962)
DFDS, Sekretariatet Scrapbøger (1888 - 1947)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Færøiske og grønlandske sager (1853 - 1866)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Kontrolbøger for færøske, islandske og grønlandske regnskaber (1837 - 1876)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Postbog for færøske, islandske og grønlandske sager (1859 - 1877)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Register til kontrolbøger for færøske, islandske & grønlandske regnskaber (1837 - 1876)
Færøske kirker Regnskabsbog (1694 - 1789)
Islandske Departement, Revisionskontor Erindringsprotokol for færøske, islandske og grønlandske sager (1842 - 1856)
Islandske Departement, Revisionskontor Tegnebog, journal og kopibog for den grønlandske og færøske handels hovedrevisor (1846 - 1859)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Diverse Færø- og Grønlandsjournalsager uden nummer (1852 - 1855)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournalsager (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø-journal (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø-journalsager (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøsk brevbog (1853 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøsk brevregister (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøske bestallinger (1855 - 1865)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøske forestillinger (1849 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøske konceptforstillinger (1849 - 1857)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Kontrolbog for færøske sager (1900 - 1906)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til Færø-journal (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til færøske bestallinger (1855 - 1865)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til færøske forestillinger (1849 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Registre til Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Regnskabsbog (Færø) (1872 - 1879)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Revisionskommission ifølge lov af 29.03.1867, §4 angående en ny skyldsætning af jordene på Færøerne. Forhandlingsprotokoller (1876 - 1877)
Kongehuset, Arvesuccessionen og suveræniteten Enevoldsarveregeringsakter, Norge, Island og Færøerne (1661 - 1662)
Kongehuset, Arvesuccessionen og suveræniteten Enevoldsarveregeringsakter, Norge, Island og Færøerne (1661 - 1662) Norske Afdeling
Matrikeldirektoratet Færøsager (1926 - 1940)
Meteorologisk Institut Klimatabeller (1760 - 1988)
Min. for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 2. Kontor Færøske skolesager (1848 - 1874)
Panum, Peder Ludvig, og hustru Hortense Susanne Panum, født Hagen Forskellige sager (1845 - 1884)
Regnskaber 1559-1660, Forpagtningsregnskaber fra Færøerne Forpagtningsregnskaber for Færøerne (1614 - 1651)
Rentekammeret Danske Afdeling, Dansk-Norsk Tabelkontor Folketælling 1801, Færøerne (1801 - 1801)
Rentekammeret Danske Afdeling, Dansk-Norsk Tabelkontor Tabeller over viede, fødte og døde på Færøerne og Island (1803 - 1820)
Rentekammeret Danske Afdeling, Danske Kammerkancelli Kopier af forestillinger, betænkninger, ansøgninger m.v. til oplysning bl.a. om den indiske handel, Island, Færøerne, Grønland og Nordlandene, særlige bevillinger, erstatning for fund af danefæ, m.m. (1776 - 1786)
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Journaler over norske (samt færøske og islandske) dokumenter udlånte fra Kamrenes forenede Arkiv (1772 - 1817) Norske Afdeling
Reviderede Regnskaber, Den færøske handel på Færøerne Regnskaber (1709 - 1848)
Reviderede Regnskaber, Den færøske handel til og fra Færøerne Regnskaber (1709 - 1776)
Reviderede Regnskaber, Ekstra- og rangskatteregnskaber for Færøerne Ekstra- og rangskatteregnskaber for Færøerne (1765 - 1785)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Antegnelser til den færøske handels regnskaber (1848 - 1854)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Decisioner (1841 - 1850)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Defensionsværket på Færøerne (1849 - 1915)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Designationer over %-afgift af arv (1842 - 1862)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Diverse regnskaber vedr. Færøerne (1869 - 1872)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Diverse regnskaber vedr. Færøerne og Island (1848 - 1860)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Diverse regnskaber vedr. Færøerne, Island og Grønland (1860 - 1866)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Ekstrakter af Færøernes jordebogskasse (1858 - 1929)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Ekstrakter af Færøernes kirke-, skole- m.m. regnskaber (1859 - 1861)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færø amt og provstis regnskaber (1863 - 1925)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøerne Handelsregnskaber (1843 - 1861)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes epidemiregnskab (1908 - 1926)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes jordebogskasse (1848 - 1928)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes jordebogskasse, overførte sager (1839 - 1929)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes kapitelstakster (1856 - 1882)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes Overformynderi, Præstegæld (1873 - 1878)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes repartitionsfond (1837 - 1849)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes spiritusafgift (1892 - 1929)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøske bevillinger (1895 - 1923)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøske overformynderiregnskaber (1848 - 1950)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Islandske regnskaber vedr. diverse sysler (1842 - 1861)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Register til returvareregnskab for den færøske handel (1849 - 1857)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Register til udredningsregnskab for den færøske handel (1849 - 1857)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskab for Færø Amts økonomiske fond (1845 - 1850)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskab over 4%- og ½%-afgift på Færøerne (1862 - 1872)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskab over kgl. bevillinger og ekspeditioner (1847 - 1895)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskabsforklaringer vedr. Færøerne, Island og Grønland (1847 - 1862)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Returvareregnskab for den færøske handel (1849 - 1857)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Sejlmagerregnskaber (1849 - 1855)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Solgte skolebøger ved Islands lærde skole (1841 - 1856)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Udredningsregnskab for den færøske handel (1849 - 1857)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over grønlandske og færøske embedsudnævnelser (1855 - 1865)
Royal Cow-Pox Vaccination Institute Indgående korrespondance: Island, Grønland og Færøerne - Indberetninger om vaccination (1829 - 1848)
Sjællands Stifts Bispeembede Kopier af kirkeregnskaber vedr. Færøerne (1727 - 1798)
Sjællands Stifts Bispeembede Regnskab for Færø Latinskole (1738 - 1831)
Sjællands Stiftsøvrighed Indkomne kommunesager (1675 - 1820)
Sjællands Stiftsøvrighed Kirkeregnskaber for de færøske kirker (1751 - 1889)
Statistics Denmark Folketælling 1850, Færøerne (1850 - 1850)
Statistics Denmark Folketælling 1855, Færøerne (1855 - 1855)
Statistics Denmark Folketælling 1860, Færøerne (1860 - 1860)
Statistics Denmark Folketælling 1870, Færøerne (1870 - 1870)
Statistics Denmark Folketælling 1880, Færøerne (1880 - 1880)
Statistics Denmark Folketælling 1890, Færøerne (1890 - 1890)
Statistics Denmark Folketælling 1901, Færøerne (1901 - 1901)
Statistics Denmark Folketælling 1906, Færøerne (1906 - 1906)
Statistics Denmark Folketælling 1911, Færøerne (1911 - 1911)
Statistics Denmark Folketælling 1916, Færøerne (1916 - 1916)
Statistics Denmark Folketælling 1921, Færøerne (1921 - 1921)
Statistics Denmark Folketælling 1925, Færøerne (1925 - 1925)
Statistics Denmark Folketælling 1925, Sognelister (samt Færøerne) (1925 - 1925)
Statsgældsdirektionen, Kontoret for de Kongelige Aktivfordringer Den færøske handels generalbalancer (1813 - 1841)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister til Færøjournal 1935-1949 (1935 - 1949)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister til Færøjournal 1955-1961 (1950 - 1955)
Arkivmateriale til belysning af den færøske historie samt den danske relation til Færøerne.
Read more about Færøerne

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.