Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Grønland

Archive Contents
Board of Health Medicinalberetninger, Grønland (1820 - 1910)
Chamber of Revenue Afskrifter af eller koncepter til forestillinger vedr. Færøerne og Grønland (1773 - 1848)
Chamber of Revenue Afskrifter af reskripter og kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1821 - 1836)
Chamber of Revenue Designationer over protokoller og dokumenter vedrørende Island, Grønland og Færøerne (1718 - 1846)
Chamber of Revenue Forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1689 - 1770)
Chamber of Revenue Fortegnelse over kgl. resolutioner m.v. ang. Island, Grønland og Færøerne (1712 - 1779)
Chamber of Revenue Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1781)
Chamber of Revenue Journaler for Færøerne og Grønland, ltr. A - F (m. reg.) (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Koncepter til anmeldelser om ud- og indbetalinger på Zahlkammeret (1752 - 1768)
Chamber of Revenue Koncepter til breve vedr. Færøerne og Grønland (1774 - 1841)
Chamber of Revenue Koncepter til forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1771 - 1802)
Chamber of Revenue Koncepter til forlaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1765 - 1770)
Chamber of Revenue Kopibøger for Færøerne og Grønland (m. reg.) (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Kopier af kgl. reskripter og resolutioner vedr. Grønland og Færøerne, tildels m. bilag (1721 - 1770)
Chamber of Revenue Kopier af kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1772 - 1838)
Chamber of Revenue Navneregister til Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1776)
Chamber of Revenue Oversigt over register til journaler for Færøerne og Grønland (1805 - 1848)
Chamber of Revenue Oversigt over register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Protokol over udstedte islandske, algierske, færøske, og grønlandske søpas (1787 - 1841)
Chamber of Revenue Register over islandske, færøske og grønlandske forestillinger (1773 - 1781)
Chamber of Revenue Register til journaler for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Register til Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Chamber of Revenue Sager til journal for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Chamber of Revenue Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Chamber of Revenue, Danish Department, The Table Commission Folketælling 1834, Grønland (1834 - 1834)
Chamber of Revenue, Danish Department, The Table Commission Folketælling 1840, Grønland (1840 - 1840)
Chamber of Revenue, Danish Department, The Table Commission Folketælling 1845, Grønland (1845 - 1845)
Danish Chancellery Diverse dokumenter og regnskaber ang. Færøerne, Island og Grønland (1640 - 1798)
Danish Chancellery Indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1642)
Danish Chancellery Indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danish Chancellery Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager (Færøerne, Island og Grønland) (1583 - 1648)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1660)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1658)
Danish Chancellery Koncepter til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danish Chancellery Navnekartotek over færøske, grønlandske og islandske embedsudnævnelser i Danske Kancelli 1660-1799 (1660 - 1799)
Danish Chancellery Præstekaldsbog for Norge med Grønland og Nordlandene (1686 - 1804)
Danish Chancellery Register til Præstekaldsbog for Norge med Grønland og Nordlandene (1686 - 1804)
Danish Chancellery Seddelregistratur 20: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg vedr. Norge, Island, Færøerne og Grønland (1524 - 1660)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Grønland: Diverse sager vedrørende sejlads på Grønland (1775 - 1847)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Direktions-resolutions-protokol (1747 - 1773)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Gagebog for betjente og mandskab i Grønland (1759 - 1775)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Generalforsamlings-Protokol (1747 - 1775)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Instructions-Bog indeholdende Det Kongelig octrojerede Almindelige Handels Compagnies Directions til de til Colonierne paa Grønland antagne Kiøbmænd, Ober- og Under-Assistenter tillagte Instructioner. Indrettet 1750 (1750 - 1757)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Dagbøger ført af kolonibestyrere, assistenter m.fl. i Grønland (1774 - 1921) Ny Scanning i farver
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Dagbøger ført af kolonibestyrere, assistenter m.fl. i Grønland (1774 - 1921) Ny Skanning i farver
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Gagebog (1775 - 1880)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Hovedgagebog (1880 - 1929)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Register til gagebog (1775 - 1880)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Register til hovedgagebog (1880 - 1929)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Skibsjournaler (1776 - 1987)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Kontrolbøger for færøske, islandske og grønlandske regnskaber (1837 - 1876)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Postbog for færøske, islandske og grønlandske sager (1859 - 1877)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Register til kontrolbøger for færøske, islandske & grønlandske regnskaber (1837 - 1876)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Udlandet (1848 - 1864)
Generalkommissariatet (Søetaten) Afregningsbog for mandskab i kolonierne Godthåb og Nepisene, Grønlandske handel (1728 - 1731)
Generalkommissariatet (Søetaten) Gage- og kontobøger ved kolonien Nepisene, Grønlandske handel (1729 - 1731)
Generalkommissariatet (Søetaten) Negotiebog ved kolonien Nepisene, Grønlandske handel (1729 - 1731)
Generalkommissariatet (Søetaten) Protokol over det grønlandske væsen, Grønlandske handel (1727 - 1727)
Grønlands Styrelse, Hovedkontoret Journal (1908 - 1950)
Grønlands Styrelse, Hovedkontoret Journalregister (1908 - 1919)
Grønlands Tekniske Organisation, Gunnar Palle Rosendahls embedsarkiv Diverse materiale (1958 - 1994)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Forhandlinger om valg af entreprenør (Lufthavnsbygning, Sdr. Strømfjord) (1958 - 1958)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Materiale fra Grønlandsministeriets Anlægsudvalg (1955 - 1964)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Mødereferater (interne), Grønlandsministeriets Anlægsudvalg (1958 - 1963)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Mødereferater, Grønlandsministeriets Anlægsudvalg (1955 - 1963)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Mødereferater, Grønlandsministeriets Anlægsudvalgs arbejdsudvalg (1957 - 1963)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Projektmateriale (1947 - 1995)
Grønlandsdepartementet Departementschefarkiv (fortroligt), journalsager (1950 - 1978)
Grønlandsdepartementet Journalsager (1957 - 1989)
Grønlandsministeriet, 1. Kontor Journalsager (til journal nr. I) (1951 - 1954)
Grønlandsministeriet, Philip Rosendahl, embedsarkiv Materiale om bygnings- og husbygningsforhold (1930 - 1964)
Islandske Departement, Revisionskontor Erindringsprotokol for færøske, islandske og grønlandske sager (1842 - 1856)
Islandske Departement, Revisionskontor Tegnebog, journal og kopibog for den grønlandske og færøske handels hovedrevisor (1846 - 1859)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Diverse Færø- og Grønlandsjournalsager uden nummer (1852 - 1855)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournalsager (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Grønlandske bestallinger (1855 - 1857)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til grønlandske bestallinger (1855 - 1857)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Registre til Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Lichtenberg, Paul Gerhard Tycho Honnens de, styrmand Dagbog fra Scoresbysund-ekspeditionen (1924 - 1924)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Koncepter til grønlandske missions regnskaber (1794 - 1819)
Nuna-tek/GTO Distriktsingeniørmøder i København (1959 - 1966)
Nuna-tek/GTO Fællessager, sager vedr. generelle spørgsmål m.m. (Grønlands Tekniske Organisation) (1936 - 1989)
Rentekammeret Danske Afdeling, Danske Kammerkancelli Kopier af forestillinger, betænkninger, ansøgninger m.v. til oplysning bl.a. om den indiske handel, Island, Færøerne, Grønland og Nordlandene, særlige bevillinger, erstatning for fund af danefæ, m.m. (1776 - 1786)
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bilag til ekstraktmemorialprotokol, vedr. Grønland og Island (1756 - 1759) Norske Afdeling
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Diverse regnskaber vedr. Færøerne, Island og Grønland (1860 - 1866)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskabsforklaringer vedr. Færøerne, Island og Grønland (1847 - 1862)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over grønlandske og færøske embedsudnævnelser (1855 - 1865)
Rigsdagens Udvidede Grønlandsudvalg Mødereferater (1946 - 1946)
Royal Cow-Pox Vaccination Institute Indgående korrespondance: Grønland - Indberetninger om vaccination (1886 - 1909)
Statistics Denmark Folketælling 1850, Grønland (1850 - 1850)
Statistics Denmark Folketælling 1855, Grønland (1855 - 1855)
Statistics Denmark Folketælling 1860, Grønland (1860 - 1860)
Statistics Denmark Folketælling 1870, Grønland (1870 - 1870)
Statistics Denmark Folketælling 1901, Grønland (1901 - 1901)
Statistics Denmark Folketælling 1911, Grønland (1911 - 1911)
Statistics Denmark Folketælling 1921, Grønland (1921 - 1921)
Statsministeriet Grønlandskommissionen, Underkommission III ang. sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål Sager (1949 - 1949)
Statsministeriet Grønlandskommissionen, Underkommission VI ang. kulturelle anliggender Sager (1949 - 1949)
Statsministeriet Grønlandskommissionen, Underkommission VII angående den tekniske organisation af kommunikation og trafikale forhold Sager (1949 - 1950)
The Ministry of Foreign Affairs Almindelige dossiersager (1848 - 1856)
The Ministry of Foreign Affairs Fortegnelse over almindelige dossiersager (1848 - 1856)
The Ministry of Foreign Affairs Gruppeordnede sager (1945 - 1972)
Tilsynsrådet for Grønlands Tekniske Organisation Mødereferater og korrespondance (1964 - 1986)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol i boet efter Jakob Severin (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. skiftet efter Severin og hustru (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne brev til Jakob Severin og hustrus dødsbo (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog vedr. det Severinske dødsbo (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Regninger og kvitteringer til det Severinske dødsbo (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skiftekommissionsprotokol i dødsboet efter Jakob Severin til Dyrlund og hustru Maren Dalager (1753 - 1761)
Arkivmateriale der viser den danske forbindelse til Grønland

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.